close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 4

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

I’ve Cried Enough

 

All of my tears have been frozen

 

تمام اشکهام یخ زدن

 

After these years in this pain

 

بعد از اینهمه سال تو این درد بودن

 

My heart has finally chosen

 

بالاخره قلبم انتخاب شد

 

To beat a bit faster again

 

یا یک کم تند تر بطپه

 

Now I feel the awakening

 

حالا دیگه بیدار شدن رو حس میکنم

 

I don’t look back anymore

 

دیگه به عقب نگاه نمیکنم

 

I am mysteriously standing on the good side of my soul

 

بطور مرموزانه ای بر روی قسمت خوب روح خودم ایستادم

 

All I recall is the moment

 

تنها چیزی که بیاد میارم تنها اون لحظست

 

Sadness is fading away

 

ناراحتی داره محو میشه

 

It is for passion I’m falling but now I’m back on my feet again

 

برای احساساتم به زمین افتادم ولی حالا دیگه دوباره روی پاهام وایستادم

 

I wanna rewrite the story

 

میخوام این داستان رو بنویسم

 

Not even what seemed insane

 

حالا، حتی اگه اون دیوانگی به نظر برسه

 

How could I ever feel sorry for being stronger than I am?

 

چطور تونستم متاسف باشم که از اونچیزی که هستم قویترم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Over the priceless time I’ve lost

 

برای زمان بی ارزشی که از دست دارم

 

I’ve learned the going gets too tough

 

یادگرفتم که رفتن سخت میشه

 

Now you regret love

 

حالا، عشق من، داری تاسف میخوری

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

What you’ll see on my face again

 

Is nothing but the rain

 

این چیزی که باز روی صورتم میبینی چیزی نیست جز بارون

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Why would I try to deny it?

 

چرا بخوام سعی کنم منکرش بشم

 

Most of my dreams are a mess

 

بیشتر رویاهای من آشفتگی بیش نبوده

 

But what didn’t kill me in fact has taught me

 

ولی چیزی که منو نکشت در حقیقت به من یاد داد

 

Life’s a big game of test

 

زندگی یک تست بزرگه

 

Although in I believe in the future

 

گرچه به آینده اعتقاد دارم

 

I keep in mind all the past

 

تمام گذشته رو به خاطر میسپارم

 

Now that I live in the present

 

حالا که در حال زندگی میکنم

 

I don’t care about the rest

 

دیگه بقیه برام مهم نیست

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Over the priceless time I’ve lost

 

برای زمان بی ارزشی که از دست دارم

 

I’ve learned the going gets too tough

 

یادگرفتم که رفتن سخت میشه

 

Now you regret love

 

حالا، عشق من، داری تاسف میخوری

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

What you’ll see on my face again

 

Is nothing but the rain

 

این چیزی که باز روی صورتم میبینی چیزی نیست جز بارون

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

What you’ll see on my face again

 

Is nothing but the rain

 

این چیزی که باز روی صورتم میبینی چیزی نیست جز بارون

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Hilary Duff – Why Not Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – هلاری داف
 
You think you’re goin’ nowhere
فکر می کنی جایی واسه رفتن نداری
When you’re walkin’ down the street
وقتی داری به پایین خیابون قدم میزنی
Actin’ like you just don’t care
کاملا با بی میلی
When life could be so sweet
وقتی زندگی میتونست خیلی شیرین باشه
But why you wanna be like that?
ولی چرا میخوای اینجوری باشی
‘Cause if there’s nothin new
چون اگه چیز جدیدی نباشه
You’re not foolin’ no one
تو هم سر یک نفر دیگه رو شیره نمی مالی
You’re not even foolin’ you
حتی خودت رو هم سر کار نمیذاری
So walk a little slower
پس یک کم قدمهاتو آهسته تر کن
And open up your eyes
و چشماتو وا کن
Sometimes it’s so hard to see
The good things passin’ by
گاهی دیدن اینکه چیزهای خوب داره ازت میگذرن خیلی سخته
And there may never be a sign
و شاد هرگز نشانه ای وجود نداشته باشه
No flashing neon light
نه حتی نور چراغی
Tellin’ you to make your move
تا راهت رو به تو نشون بده
Or when the time is right
یا زمان مناسب رو
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه
Why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
You always dress in yellow
همیشه زرد میپوشی
When you wanna dress in gold
وقتی میخوای لباست طلایی باشه
Instead of listenin’ to your heart
بجای اینکه به صدای قلبت گوش بدی
You do just what you’re told
کاری رو می کنی که بهت گفته شده
You keep waitin’ where you are
اونجایی که هستی منتظر می مونی
And what you’ll never know
و چیزی که هرگز نمیفهمی
Let’s just get into your car
بیا بریم تو ماشینت و
And go baby, go
بریم عزیزم
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه
I can be the one for you
میتونم تو زندگیت تک بشم
Yeah, maybe yes, maybe no
اره، شاید آره، شایدم نه
It could be the thing to do
میتونه اینطور بشه
What I’m sayin’ is ya gotta let me know
چیزی که میگم اینه که میخوام منو در جریان بذاری
You’ll never get to Heaven
هرگز به بهشت نمیری
Or even to L.A.
یا حتی به لس انجلس
If you don’t believe
اگه باور نداری
There’s a way
یک راهی هست
Why not take a star from the sky?
چرا یکی از ستاره های آسمون مال تو نباشه
Why not spread your wings and fly?
چرا بالهات رو باز نکنی و پرواز نکنی
It might take a little
ممکنه یک کم طول بکشه
And it might take a lot
شادم زیاد
But why not, why not?
ولی چرا نه، چرا نه
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه

Hilary Duff – Burned Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – هلاری داف
 
What’s wrong with me?
چه مرگم شده
I get lonely in a crowd,
تو این جمعیت تنهام
Everyone is smiling,
همه میخندن
But I made myself left out.
ولی من از همشون جا موندم
I got an imaginary shield around me,
دور خودم یه پوسته تخیلی درست کردم
But nobody’s ever really getting through.
ولی هیچکس نمیتونه وارد این پوسته من بشه
I keep thinking that they’re gonna break me free,
همش فکر می کنم (بالاخره) اونها این پوسته رو میشکنن و منو آزاد می کنن
But they never do! (no)
ولی هرگز این کارو نمی کنن
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
Don’t wanna get burned..
نمیخوام بسوزم
Is there thickness in the air?
وا سنگین شده
Or are you heavy on my heart?
یا تو توی قلبم سنگینی می کنی
Why can’t I just fit in?
چرا نمیتونم جا بشم
Why can’t I do what everyone else does?
چرا نمیتونم کاری رو انجام بدم که بقیه انجام میدن
People come around like a storm,
مردم مثل طوفان میان دور و برم
When you least expect them to.
وقتی انتظار اومدنشونو نداری
For me I run for cover,
برای من دویدن برای پنهان شدنه
When I should really face the truth.
وقتی واقعا باید با حقیقت روبرو بشم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
Don’t wanna..
نمیخوام
What’s wrong with me?
چه مرگم شده
I get lonely in a crowd,
تو این جمعیت تنهام
Everyone is smiling,
همه میخندن
But I made myself left out.
ولی من از همشون جا موندم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
I get scared, (I get scared)
ترسیدم
Don’t know how it works. (Don’t know how it works)
نمیدونم چطور کار می کنه
Will somebody save me? (Will somebody save me?)
یکی نجاتم میده
Or will I get burned? (Or will I get burned?) [Repeat till end]
یا میسوزم

 

DJ Tiesto – Walking on Clouds Lyrics


Chase faded days
روزهایی که به سرعت محو میشن
 With eyes that cannot see
با چشمهایی که نمیتونن ببینن
 I wanna feel it again
باز میخوام احساسش کنم
 Washing over me
از روی من جریان داشته باشه و بگذره
Discover all of you
تمامت رو کشف می کنم
One moment at a time
لحظه لحظت رو
Taste, smell, secret cell
مزه، بو، سلول سلولت رو
Your soul, it touches mine
روحت رو، روح من رو نوازش می کنه
I need to feel up
باید پر شم
Hope knows, I need it this way
کی میدونه، اینجوریشو میخوام
Like I’m walking on clouds
انگار دارم رو ابرها راه میرم
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
حتی اگه تو میخواستی
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
 حتی اگه تو میخواستی
Nothing can stop me
 هیچی نمیتونه منو بازداره
I’m never satisfied
 هرگز راضی نیستم
I take what I want
 هرچی بخوامو بدست میارم
Refuse to be denied
 هرگز انکارش نمی کنم
Live in the moment
زندگیمو میکنم
The future can disguise
آینده میتونه استتار بشه
It’s starting to touch us
داره مارو لمس می کنه
But I still can’t touch the sky
ولی هنوز نمیتونم آسمون رو لمس کنم
I need to feel up
باید پر شم
Hope knows, I need it this way
کی میدونه، اینجوریشو میخوام
Like I’m walking on clouds
انگار دارم رو ابرها راه میرم
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
حتی اگه تو میخواستی
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
 حتی اگه تو میخواستی
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم

Dj Tiesto feat Christian Burns – In the dark lyrics

When it seems like the world around is just breaking
وقتی که به نظر میاد دنیای دورو برت داره از هم فرو میریزه
and it feels like there’s no one else around you
و انگار که هیشکی دیگه دورو برت نیست
And it’s quiet there’s a silence in the darkness
و تو اون تاریکیها چیزی جز سکوت نیست
and it sounds like the carnival is over
و انگار که کارناوال شادی تموم شده
As you walk in the crowded empty spaces
در حالی که تو هجوم خالی مردم راه میری
And you stare at the emptiness around you
و به تهی بودن دورو برت خیره میشه
You wanna go to the city and the bright lights
میخوای به شهر بری و نور رو به شهر برگردونی
And get away from the sadness around you
و از ناراحتی دورو برت فرار کنی
‘Cause I won’t be there, but you will be there
چون من اونجا (پیشت) نخواهم بود، ولی تو خواهی بود
We’ll find each other in the dark
ما همدیگرو تو تاریکی پیدا خواهیم کرد
And you will see and I’ll see it too
و تو خواهی دید و من هم خواهم دید
‘Cause we’ll be together in the dark
چون ما در تاریکی پیش هم خواهیم بود
‘Cause if it’s coming for you
then it’s coming for me
چون وقتی چیزی بخواد سَرِت بیاد، سرت میاد
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
‘Cause we’ll need each other in the dark
چون ما همدیگرو در تاریکی نیاز داریم
And if it terrifies you then it terrifies me
چون اگه تورو بترسونه، منم میترسونه
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
So we’ve got each other in the dark
پس همدیگرو در تاریکی پیدا کردیم
As I look in to the sky the stars bright as eyes
وقتی به آسمون نگاه می کنم ستاره ها چون چشمها به روشنی میدرخشن
You want me to take you over there
از من میخوای که تو رو پیششون بِبَرم
I want you to stay with me
از تو میخوام که بمونی
’cause you’re not the only one
چون تو تنها فرد نیستی
The only one
تنها فرد
No no don’t worry you’re not the only one
نه، نگران نباش، تو تنها فرد نیستی
‘Cause if it’s coming for you
then it’s coming for me
چون وقتی چیزی بخواد سَرِت بیاد، سرت میاد
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
‘Cause we’ll need each other in the dark
چون ما همدیگرو در تاریکی نیاز داریم
And if it terrifies you then it terrifies me
چون اگه تورو بترسونه، منم میترسونه
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
So we’ve got each other in the dark
پس همدیگرو در تاریکی پیدا کردیم
In the dark, in the dark
در تاریکی، در تاریکی
We’ll need each other in the dark
ما در تاریکی به هم نیاز داریم
In the dark, in the dark
در تاریکی، در تاریکی
We’ll hold each other in the dark
در تاریکی همدیگرو در آغوش میگیریم
Now we’re save together in the dark
و حالا در تاریکی وقتی با هم هستیم در امانیم
‘Cause we’ll need each other in the dark
چون ما همدیگرو در تاریکی نیاز داریم

Dj Tiesto – We Own The Night Lyrics

We own the night, night, night, night, night, night
امشب مال ماست
We own the night, night, night, night, night, night
امشب مال ماست
We’re burning with the stars
داریم مث ستاره ها میسوزیم
We shine so bright
به روشنی میدرخشیم
Like Jupiter and Mars
مثل  مریخ و مشتری
We own the night
امشب مال ماست
Keep running with the fires
با شعله های آتیش میسوزیم
This time is ours
این لحظه مال ماست
We’re dancing through the clouds
داریم رو ابرها میرقصیم
We own the night
امشب مال ماست
Something in the air makes me feel so good tonight
یه چیزی تو هواست که به من حس خوبی میده
If it feels good do it
اگه حس خوبی میده پس انجامش بده
Wanna fall off and do it
میخوام منحرف بشم و انجامش بدم
Put your body into it
تنت رو بذار روش
We own the night, night, night
امشب مال ماست
We’re burning with the stars
داریم مث ستاره ها میسوزیم
We shine so bright
به روشنی میدرخشیم
Like Jupiter and Mars
مثل  مریخ و مشتری
We own the night
امشب مال ماست
Keep running with the fires
با شعله های آتیش میسوزیم
This time is ours
این لحظه مال ماست
We’re dancing through the clouds
داریم رو ابرها میرقصیم
We own the night
امشب مال ماست
If it feels good do it
اگه حس خوبی میده پس انجامش بده
Wanna fall off and do it
میخوام منحرف بشم و انجامش بدم
Put your body into it
تنت رو بذار روش
We own the night, night, night
امشب مال ماست
Keep Shining, keep shining with desire (x3)
بدرخش، با امیالت بدرخش
Shining with desire
با امیالت بدرخش

Dj Aligator Feat. Sarah West – Be With You

Maybe I’m awake, maybe I’m asleep
شاید بیدار باشم، شایدم خواب
I can’t even breath, and you’re here with me
حتی نمیتونم نفس بکشم، و تو اینجا پیشم هستی
every words to know, every touch is known
هر کلمه ای که میدونیم، هر نوازشی آشناست
we can’t say goodbye, at least not for tonight
نمیتونم از هم خداحافظی کنیم، حد اقل امشب نه
haooow, haooow, haooow
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
we fallen out of love
ما از عشق دور افتادیم
just be with me
فقط با من باش
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
baby one last time let me be with you
عزیزم یه بار دیگه بذار با تو باشم
please not fall tonight
خواهش می کنم امشب سقوط نکن
And now you’re laying near, hiding in the dark, and running from the truth
و حالا نزدیک من دراز کشیدی، تو تاریکی مخفی شدی و بدنبال حقیقت میگردی
I thought I loosing you
فکر می کردم دارم از دستت میدم
hold me in again, don’t turn on the light
باز من رو در آغوش بگیر، چراغهارو روشن نکن
please don’t ever leave, at least not for tonight
خواهش می کنم هرگز منو ترک نکن، حد اقل امشبو نه
haooow, haooow, haooow
At least not for tonight
حد اقل امشبو نه
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
we fallen out of love
ما از عشق دور افتادیم
just be with me
فقط با من باش
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
baby one last time let me be with you
عزیزم یه بار دیگه بذار با تو باشم