close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 7

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

EVANESCENCE – Imaginary LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
 
 
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی
I linger in the doorway
Of alarm clock screaming
درنگ میکنم در درگاهی از ساعتهایی که صدای زنگشو به صدا در میاد
Monsters calling my name
درگاهی که هیولاها اسم مرو صدا می کنن
Let me stay
بذارین بمونم
Where the wind will whisper to me
جایی که باد (در گوشم) نجوا خواهد کرد
Where the raindrops, as they’re falling, tell a story
جایی که قطرات بارون، در حالی که سقوط می کنن، داستانی رو بازگو می کنن
[Chorus:]
In my field of paper flowers
در چمنزاری از گلهای کاغذی
And candy clouds of lullaby (flowers)
و لالایی از ابرهای شکلاتی
I lie inside myself for hours
در درون خودم ساعتها دراز میکشم
And watch my purple sky fly over me (flowers)
و به آسمان ارغوانی بالای سرم نگاه می کنم
Don’t say I’m out of touch
نگو که قابل دسترسی نیستم
With this rampant chaos – your reality
با این آشفتگی فراوانم – حقیقت تو
I know well what lies beyond my sleeping refuge
میدونم که چی پشت این پناهگاه خوابم
The nightmare I built, my own world to escape
کابوسی که خودم ساختم، دنیایی که بهش فرار کنم
In my field of paper flowers
در چمنزاری از گلهای کاغذی
And candy clouds of lullaby (flowers)
و لالایی از ابرهای شکلاتی
I lie inside myself for hours
در درون خودم ساعتها دراز میکشم
And watch my purple sky fly over me (flowers)
و به آسمان ارغوانی بالای سرم نگاه می کنم
Swallowed up in the sound of my screaming
تو صدای فریاد خودم قورت داده شدم
Cannot cease for the fear of silent nights
نمیتونم (این فریادهای) ترس رو در شبهای ساکت خفه کنم
Oh, how I long for the deep sleep dreaming
آه، چقدر دلم رویای خوابهای عمیق رو میخواد
The goddess of imaginary light
خدای نور وهم و خیال
In my field of paper flowers
در چمنزاری از گلهای کاغذی
And candy clouds of lullaby (flowers)
و لالایی از ابرهای شکلاتی
I lie inside myself for hours
در درون خودم ساعتها دراز میکشم
And watch my purple sky fly over me (flowers)
و به آسمان ارغوانی بالای سرم نگاه می کنم
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی

EVANESCENCE – Anything For You LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
 
 
I’d give anything to give me to you
همه چیزم رو بهت میدم
Can you forget the world that you thought you knew
ولی میشه اون دنیایی که فکر میکردی میشناختی رو فراموش کنی
If you want me,
اگه منو میخوای
Come and find me
بیا و پیدام کن
Nothing’s stopping you so please release me
هیچ چیز تورو متوقف نمیکنه پس خواهش میکنم منو ازاد کن
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 
Nothing left to make me feel anymore
دیگه هیچ حسی برای من نمونده
There’s only you and everyday I need more
فقط تو موندی و تمام روزهای بیشتری که بهشون نیاز دارم
If you want me,
اگه منو میخوای
Come and find me
بیا و پیدام کن
I’ll do anything you say just tell me
هر کاری که بگی برات میکنم فقط بگو
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 
Anything for you
برات هرچی بخوای میشم
I’ll become your earth and sky
برات زمین و آسمون میشم
Forever never die
هرگز نمیمیرم
I’ll be everything you need
هر چیز که نیاز داشته باشی
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 

EVANESCENCE – Cloud Nine LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
If you want to live, let live.
اگه میخوای زندگی کنی، زندگی کن
If you want to go, let go.
اگه میخوای بمیری، بمیر
I’m not afraid to dream, to sleep, sleep forever.
من که ترسی از رویا ندارم، ترسی از از خواب ندارم، برای همیشه بخوابم
I don’t need to touch the sky.
نیازی ندارم که آسمون رو لمس کنم
I just want to feel that high,
ولی فقط میخوام اون بالا بالاهارو لمس کنم
And you refuse to lift me.
و تو از بلند کردنم سر باز می زنی
Guess it wasn’t real after all.
فکر کنم بعد از اینهمه مدت حقیقی نبود
Guess it wasn’t real all along.
فکر کنم اینهمه مدت حقیقی نبود
If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و همه چیز از دست بره
It’s where I belong.
اونجا جایی خواهد بود که بهش نیاز دارم
If you want to live, let live.
اگه میخوای زندگی کنی، زندگی کن
If you want to go, let go.
اگه میخوای بمیری، بمیر
I’m never gonna be your sweet, sweet surrender.
من هرگز، تسلیم تو نمیشم
Guess it wasn’t real after all.
فکر کنم بعد از اینهمه مدت حقیقی نبود
Guess it wasn’t real all along.
فکر کنم اینهمه مدت حقیقی نبود
If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و همه چیز از دست بره
No light to lead the way,
نوری برای راهنمایی وجود نداره
Remember that all alone is where I belong.
یادت باشه که تنهایی جاییه که بهش تعلق دارم
In a dream,
تو یک رویا
Will you give your love to me?
میشه عشقت رو به من بدی
Beg my broken heart to beat,
از قلب شکستم خواهش می کنم که باز بطپه
Save my life, change my mind.
زندگیم رو نجات بده، ذهنم رو عوض کن
If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و همه چیز از دست بره
No light to lead the way,
نوری برای راهنمایی وجود نداره
Remember that all alone is where I belong.
یادت باشه که تنهایی جاییه که بهش تعلق دارم

Evanescence – You lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
 
The words have been drained from this pencil
جملاتم در این مداد خشکیدن
Sweet words that I want to give you
جملاتی که میخواستم به تو پیشکش کنم
And I can’t sleep
و نمیتوانم بخوابم
I need to tell you
Goodnight
نیاز دارم که به تو شب بخیر بگویم
When we’re together, I feel perfect
وقتی با هم هستیم، احساس می کنم بی عیب و نقص هستم
When I’m pulled away from you, I fall apart
وقتی از تو دور میشوم، از هم میپاشم
All you say is sacred to me
تمام چیزهایی که میگویی موقوف به من میشوند
Your eyes are so blue
چشمانت چه آبیست
I can’t look away
نمیتوانم نگاهم را از نگاهت بردارم
As we lay in the stillness
در حالی که در آرامش آرامیده ایم
You whisper to me
در گوشم نجوا می کنی
Amy, marry me
امی، با من ازدواج کن
Promise you’ll stay with me
قول بده که با من خواهی ماند
Oh you don’t have to ask me
آه، نیازی نیست از من درخواست کنی
You know you’re all that I live for
خود میدانی که تو تنها چیزی هستی که برایش زنده ام
You know I’d die just to hold you
میدانی که حاظرم برای در آغوش گرفتنت بمیرم
Stay with you
با تو می مانم
Somehow I’ll show you
به طریقی به تو نشان خواهم داد
That you are my night sky
که تو آسمان شب من هستی
I’ve always been right behind you
من همیشه در پشت تو بودم
Now I’ll always be right beside you
ولی از ای به بعد همیشه در کنارت خواهم بود
So many nights I cried myself to sleep
چه بسیار شبهایی که برای به خواب رفتنم گریستم
Now that you love me, I love myself
و حال که تو عاشقم هستی، من نیز به خودم عشق می ورزم
I never thought I would say this
هرگز فکر نمی کردم که چنین چیزی به زبان آورم
I never thought there’d be
You
هرگز فکرش را هم نمیکردم که حتی “تو” و جود داشته باشی

MICHAEL JACKSON – with Justin Timberlake – Love Never Felt So Good LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – مایکل جکسون
 
 
[Justin Timberlake:]
 
Dance!
برقص
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
C’mon!
یالا
Dance!
برقص
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
 
 
[Michael Jackson:]
Baby, love never felt so good
عزیزم عشق هرگز چنین حس خوبی (به من) نداده
And I’d die if it ever could
و اگه میداد خودکشی کرده بودم
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
Oh, baby, love never felt so fine
آه، عزیزم، عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
And I’d die if it’s ever mine
و میمیرم اگه مال من بشه
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
And the night is gonna be just fine
و شب همه چیز ردیفه
Gotta fly
باید پرواز کنیم
Gotta see
باید ببینیم
Can’t believe
نمیتونم باور کنم
I can’t take it!
نمیتونم قبولش کنم
 
 
Cause baby every time
چون عزیزم هر بار که
I love you
عاشقت میشم
It’s in and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really
به من بگو،
Love me
اگه تو هم واقعا عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Cause, love never felt so good
چون عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
[Justin Timberlake:]
Oh, baby, love never felt so fine
آه، عزیزم، عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
And I’d die if it’s ever mine
و میمیرم اگه مال من بشه
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
Ooh baby, love never felt
So good
عزیزم عشق هرگز چنین حس خوبی (به من) نداده
And I’d die if it ever could
و اگه میداد خودکشی کرده بودم
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
 
And the night through the
Thick and thin
و امشب در میان سختیها و آرامشها
Gotta fly
باید پرواز کنیم
Gotta see
باید ببینیم
Can’t believe
باید باور کنیم
I can’t take it!
نمیتونم قبولش کنم
 
 
[Michael Jackson:]
 
Cause baby every time
چون عزیزم هر بار که
I love you
عاشقت میشم
It’s in and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really
به من بگو،
Love me
اگه تو هم واقعا عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Love never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
[Justin Timberlake:]
Break it down!
Dance!
برقص
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
Dance!
برقص
Let me see you move, c’mon!
یالا، بذار رقصیدنت رو ببینم
 
 
I said, let me see you move…
گفتم: بذار رقصیدنت رو ببینم
Michael!
مایکل
 
 
[Michael Jackson:]
And the nights
و شبها
That feels good
که حس خوبی دارن
(Feels good)
حس خوبی
Gotta fly
باید پرواز کنیم
Gotta see
باید ببینیم
Can’t believe
نمیتونم باورش کنم
I can’t take it
نمیتونم قبولش کنم
 
 
Cause baby every time
چون عزیزم هر بار که
I love you
عاشقت میشم
It’s in and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really
به من بگو،
Love me
اگه تو هم واقعا عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
Drivin me, baby
منو برون عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Love never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
Baby, every time
عزیزم هر بار
I love you
که عاشقتم
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really love me
بگو که آیا تو هم عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
Drivin me, baby
منو برون عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Love never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
Never felt so good, oh
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Never felt so… no
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Never felt so, yeah yeah
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Oh, ooh!
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Alright, it’s fine.
خیلی خوب، خوبه
 
 

CHRIS ISAAK – Wicked Game LYRICS

The world was on fire and no one could save me but you.
دنیا تو آتیش میسوخت و هیشکی جز تو نمیتونست منو نجات بده
It’s strange what desire will make foolish people do.
عجیبه که عطش عشق میتونه مجبور کنه که مردم چه کارهای احمقانه ای انجام بِدَن
I never dreamed that I’d meet somebody like you.
هیچوقت تو رویاهام هم نمیدیدم که با فردی مثل تو آشنا بشم
And I never dreamed that I’d lose somebody like you.
و هرگز تصورش هم نمیکردم که فردی مثل تورو از دست بدم
No, I don’t want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
نه نمیخوام عاشق بشم، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
No, I don’t want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
نه نمیخوام عاشق بشم، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
With you (This world is only gonna break your heart)
عاشق تو، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
What a wicked game to play, to make me feel this way.
چه بازی نا بکارانه ایه که منو به این روز انداخته و همچین حسی دارم
What a wicked thing to do, to let me dream of you.
چه کار نابکارانه ایه که بذاری در رویای توباشم
What a wicked thing to say, you never felt this way.
چه چیز نابکارانه ایه که میگی تو هرگز حس منو نداری
What a wicked thing to do, to make me dream of you and,
چه کار نابکارانه ایه که بذاری در رویای توباشم و
I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
میخوام عاشق بشم، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
No, I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
نه، میخوام عاشق بشم ، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
With you.
عاشق تو
The world was on fire and no one could save me but you.
دنیا تو آتیش میسوخت و هیشکی جز تو نمیتونست منو نجات بده
It’s strange what desire will make foolish people do.
عجیبه که عطش عشق میتونه مجبور کنه که مردم چه کارهای احمقانه ای انجام بِدَن
I never dreamed that I’d meet somebody like you.
هیچوقت تو رویاهام هم نمیدیدم که با فردی مثل تو آشنا بشم
And I never dreamed that I’d lose somebody like you.
و هرگز تصورش هم نمیکردم که فردی مثل تورو از دست بدم
No, I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
نه، میخوام عاشق بشم، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
No, I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
نه، میخوام عاشق بشم، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
With you (This world is only gonna break your heart)
عاشق تو، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
No, I… (This world is only gonna break your heart)
نه، من . . . ، این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
(This world is only gonna break your heart)
این دنیا فقط میخواد قلبت رو بشکنه
Nobody loves no one.
هیشکی هیشکیو دوست نداره

Craig David – Unbelievable

Always said I would know where to find love
همیشه پیش خودم میگفتم که میدونم کجا میتونم عشق رو پیدا کنم
Always thought I’d be ready and strong enough
همیشه فکر می کردم آماده ام و به اندازه کافی قوی هستم
But sometimes I just felt I could give up
و بعضی وقتا فکر می کردم میتونم بدون اون هم زندگی کنم
But you came and you changed my whole world now
ولی تو اومدی و تمام زندگیم رو تغییر دادی
I’m somewhere I’ve never been before
من جایی هستم که قبلا هرکز نبودم
Now I see
What word love means
ولی حالا معنی کلمه “عشق” رو درک می کنم
It’s so unbelievable
باور کردنی نیست
And I don’t wanna let it go
و نمیخوام از دستم بره
Its something so beautiful
خیلی زیباست
Flowin down like a waterfall
درست مثل یک آبشار سرازی میشه
I feel like you’ve always been
Forever a part of me
احساس می کنم که تو همیشه قسمتی از وجود من بودی
And it’s so unbelievable
و این باور کردنی نیست
To finally be in love
که آخر سر عاشق شدم
Somewhere I never thought I’d be
چیزی که هرگز فکرش رو نمی کردم بشم
In my heart in my head it’s so clear now
و حالا در قلب و ذهنم اینو به روشنی احساس می کنم
hold my hand you’ve got nothin’ to fear now
دستم رو بگیر، چیزی برای ترس وجود نداره
I was lost and you’ve rescued me somehow
من گم شده بودم و تو منو نجات دادی
I’m alive I’m in love you complete me
من عاشقم و زنده و تو منو کامل مب کنی
And I’ve never been here before
و اینجا جایی هست که من هرگز نبودم
Now I see
What word love means
و حالا معنی کلمه “عشق” رو می فهمم
It’s so unbelievable
باور کردنی نیست
And I don’t wanna let it go
و نمیخوام از دستم بره
Its something so beautiful
خیلی زیباست
Flowin down like a waterfall
درست مثل یک آبشار سرازی میشه
I feel like you’ve always been
Forever a part of me
احساس می کنم که تو همیشه قسمتی از وجود من بودی
And it’s so unbelievable
و این باور کردنی نیست
To finally be in love
که آخر سر عاشق شدم
Somewhere I never thought I’d be
چیزی که هرگز فکرش رو نمی کردم بشم
When I think of what I have
وقتی به چیزی که دارم فکر می کنم
And this chance I nearly lost
و این فرصتی که اخیرا از دست دادم
I can’t help but break down and cry
نمیتونم نشکنم و گریه نکنم
oooh yeah break down and cry
آه، آره، نشکنم و گریه نکنم
It’s so unbelievable
باور کردنی نیست
And I don’t wanna let it go
و نمیخوام از دستم بره
Its something so beautiful
خیلی زیباست
Flowin down like a waterfall
درست مثل یک آبشار سرازی میشه
I feel like you’ve always been
Forever a part of me
احساس می کنم که تو همیشه قسمتی از وجود من بودی
And it’s so unbelievable
و این باور کردنی نیست
To finally be in love
که آخر سر عاشق شدم
Somewhere I never thought I’d be
چیزی که هرگز فکرش رو نمی کردم بشم
Now I see
What word love means
و حالا معنی کلمه “عشق” رو می فهمم