close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
S

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه آهنگ خارجی Wolves از Selena Gomez & Marshmello

In your eyes, there's a heavy blue

درون چشمهات، رنگ آبی عمیقی وجود داره

 

(همونطور که بارها گفتیم blue نماد ناراحتی و غم هست)

 

One to love, and one to lose

یکی برای دوس داشتن و یکی برای از دست دادن

 

Sweet divide, a heavy truth

جدایی شیرین، یک حقیقت تلخ

(دو مصرع قبلی منظورش تناقضی ست که در چشماهاش میبینه)

 

Water or wine, don't make me choose

آب یا ش*اب، مجبورم نکن یکی رو انتخاب کنم

 

I wanna feel the way that we did that summer night, night

میخوام همون حسی رو داشته باشم که اون شب تابستون داشتیم

 

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

مست عواطف و احساسات، تنها زیر آسمون و کنار ستاره ها

 

شروع کورس

I've been running through the jungle

درون جنگل می دودیم

 

I've been running with the wolves

با گرگها میدویدم

 

To get to you, to get to you

برای اینکه به تو برسم، به تو برسم

 

I've been down the darkest alleys

به تاریک ترین کوچه رفتم

 

Saw the dark side of the moon

تاریک ترین بخش ماه رو دیدم

 

(اشاره داره که برای به دست آوردن تو سخت ترین کارها رو انجام دادم

و به دنبال تو همه جار رو گشتم، تاریک ترین بخش ماه یعنی تاریکی مطلق)

 

To get to you, to get to you

برای اینکه به تو برسم، به تو برسم

 

I've looked for love in every stranger

از هر غریبه ای سراغ عشقم رو گرفتم

 

Took too much to ease the anger

خیلی طول کشید تا دردهام تسکین پیدا کنن

 

All for you, yeah, all for you

فقط به خاطر تو، اره همش به خاطر تو بود

 

I've been running through the jungle

درون جنگل می دودیم

 

I've been crying with the wolves

با گرگ ها گریه میکردم

 

To get to you, to get to you, to get to you

برای اینکه به تو برسم، به تو برسم، به تو برسم

پایان کورس

 

Your fingertips trace my skin

ردپای تو پوستم (من رو) میکشونه...

 

To places I have never been

...به جاهایی که هیچوقت نبودم

 

Blindly, I am following

(و منم) کورکانه دنبالش میکردم

 

Break down these walls and come on in

این دیوار ها رو بشکن و وارد شو

 

I wanna feel the way that we did that summer night, night

میخوام همون حسی رو داشته باشم که اون شب تابستون داشتیم

 

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

مست عواطف و احساسات، تنها زیر آسمون و کنار ستاره ها

 

تکرار کورس دوبار

متن و ترجمه آهنگ stars dance از سلنا گومز

Wake up to your dreams
در روياهات بيدار شو


And watch them come true
و تماشا كن كه به حقيقت تبديل ميشن


I’ll make you whisper my name, and never leave the room
مجبورت ميكنم اسمم رو زمزمه كني
و هيچوقت اتاق رو ترك نكني


Night and day, i’ll be your muse
روز و شب , من الهه ي شعر و موسيقي تو خواهم شد


No other girl can make you feel the way I do
هيچ دختر ديگه اي نميتونه حسي كه من بهت ميدم رو بده


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


Don’t be afraid, close your eyes
نترس , چشماتو ببند


Let me take you to places that you’ve never been tonight
اجازه بده تو رو به جاهايي ببرم كه اصلا امشب نبودي


I thought by now you’d realize I can do anything I put my minds to
فكر ميكردم تا الان فهميده باشي من ميتونم هر كاري كه روش تمركز كنم رو انجام بدم


I can make the stars dance
Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


Everything I touch turns to love
هر چيزي كه من لمس ميكنم به عشق تبديل ميشه


Everything I do will open up heaven

هركاري كه من ميكنم در بهشت رو باز ميكنه


It’s dead steady
مرده ي ثابته!


there’s falling and flying in love
سقوط و پرواز در عشق وجود داره


Nothing’s forever because we are just stars, dance
هيچ چيز هميشگي نيست چون ما فقط رقص ستارگانيم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


I can make, I can make, I can make the stars dance
من ميتونم , من ميتونم , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن رقصيدن, رقصيدن با تو كنم

Selena Gomez - Off The Chain

Twisted, you’ve shaken my existence

 

پیچیده … تو تمام وجود منو میلرزونی

 

 

 

When I’m with you, baby,

 

وقتی که  با تو هستم عزیزم

 

 

 

Bliss is all I’ve come to know (come to me)

 

همه خوشی ها میاد سمت من

 

 

 

Running, I didn’t see it coming

 

و من فرار کردم و ندیدم که داره میاد سمت من

 

 

 

Blinded, it’s so stunning

 

کور شدم ، خیلی خوره کنندس

 

 

 

I don’t want to let you go

 

نمیخوام که بذارم بری

 

 

 

A thousand church bells ringing

 

هزار زنگ کلیسا زده میشه

 

 

 

I can hear the angels singing when you call my name

 

من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

The chemistry is crazy

 

درس  شیمی دیوونه کنندس

 

 

 

And you make me feel amazing

 

تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی

 

 

 

And I can’t explain

 

و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love, your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain),

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Coming, just keep the magic coming

 

داره میاد ، فقط بذار جادو کار خودشو بکنه

 

 

 

You got me, baby, crushing

 

تو منو به دست اوردی ، عزیزم ، شکستیم

 

 

 

But it feels like so much more

 

اما این حس خیلی بیشتر بهم میده

 

 

 

Just when, when I least expect it

 

فقط وقتی ، وقتی که انتظارش رو ندارم

 

 

 

You make it feel so epic

 

تو بهم حس خیلی حماسی میدی

 

 

 

Like nothing I felt before

 

مث چیزی که پشت سرم جا نذاشتم

 

 

 

A thousand church bells ringing

 

هزار زنگ کلیسا زده میشه

 

 

 

I can hear the angels singing when you call my name

 

من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

The chemistry is crazy

 

درس  شیمی دیوونه کنندس

 

 

 

And you make me feel amazing

 

تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی

 

 

 

And I can’t explain

 

و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love, your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain),

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

I’m not the type who gets crazy for someone

 

من از نوع ادم هایی نیستم که واسه کسی دیوونه بشم

 

 

 

Odds of me tripping are

 

از شانس من این اتفاق برام افتاد

 

 

 

Like next to nothing

 

مث قدم بعدی که جایی نیست

 

 

 

Guarding my heart like a diamond ring

 

از قلبم مث یه حلقه ی الماس مواظبت میکردم

 

 

 

But love, your love, changes everything

 

اما عشق ، عشق تو ، همه چیز رو عشوق میکرد

 

 

 

Everything is changed,

 

همه چیز عوض شد

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هسات

 

 

 

Oh, everything is changed,

 

همه چیز عوض شد

 

 

 

Everything is changed

 

همه چیز عوض شد

 

 

 

Now everything is changed

 

حالا دیگه همه چیز عوض شده

 

 

 

Your love…

 

عشق تو

 

 

 

A thousand church bells ringing

 

هزار زنگ کلیسا زده میشه

 

 

 

I can hear the angels singing when you call my name

 

من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

The chemistry is crazy

 

درس  شیمی دیوونه کنندس

 

 

 

And you make me feel amazing

 

تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی

 

 

 

And I can’t explain

 

و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love, your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain),

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

Until You

Baby life was good to me

عزیزم زندگیم خوب بود

But you just made it better

ولی تو بهترش کردی

I love the way you stand by me

اونجوری که تو پیشم وایمیستی رو دوس دارم

Through any kind of weather

هوا هرجوری که میخواد باشه

I don’t wanna run away

نمیخوام (ازش) فرار کنم

Just wanna make your day

میخوام روزتو روز خوبی کنم

When you feel the world is on your shoulders

وقتی که فکر میکنی که کل دنیا رو شونه هاته

Don’t wanna make it worse

نمیخوام که دنیا توبدترش کنم

Just wanna make us work

میخوام (همه چیز بین ما) خوب پیش بره

Baby tell me I will do whatever

عزیزم بگو، هر کاریبگی میکنم

 

[Chorus:]

It feels like nobody ever knew me until you knew me

حس میکنم هیشکی قبل تو منو نشناخت

Feels like nobody ever loved me until you loved me

حس میکنم هیشکی مثل تو منو دوس نداشت

Feels like nobody ever touched me until you touched me

حس میکنم هیشکی منو قبل تو نوازش نکرد

Baby nobody, nobody, until you

عزیزم هیشکی، هیشکی قبل تو

Baby it just took one hit of you now I’m addicted

عزیزم تنها یکبار کشیدمو معتادت شدم

You never know what’s missing

هیچ وقت نمیفهمی چی از دست دادی

Till you get everything you need, yeah

تا اینکه به همه چیزی که نیاز داری برسی

I don’t wanna run away

نمیخوام ازش فرار کنم

Just wanna make your day

میخوام روزتو روز خوبی کنم

When you feel the world is on your shoulders

وقتی که فکر میکنی که کل دنیا رو شونه هاته

Don’t wanna make it worse

نمیخوام که دنیا توبدترش کنم

Just wanna make us work

میخوام (همه چیز بین ما) خوب پیش بره

Baby tell me I will do whatever

عزیزم بگو، هر کاریبگی میکنم

It feels like nobody ever knew me until you knew me

حس میکنم هیشکی قبل تو منو نشناخت

Feels like nobody ever loved me until you loved me

حس میکنم هیشکی مثل تو منو دوس نداشت

Feels like nobody ever touched me until you touched me

حس میکنم هیشکی منو قبل تو نوازش نکرد

Baby nobody, nobody, until you

عزیزم هیشکی، هیشکی قبل تو

See it was enough to know

میبینی که این برای فهمیدن کافی بود

If I ever let you go

اگه میذاشتم بری

I would be no one

دیگه آدمی نبودم

Cause I never thought I’d feel

All the things you made me feel

چون دیگه هیچوقت این چیزهایی که دارم حس میکنم رو حس نمیکردم

Wasn’t looking for someone until you

تا تو بیای منتظر هیشکی دیگه نبودم

nobody, nobody, until you

هیشکی، هیشکی قبل تو

nobody, nobody, until you

هیشکی، هیشکی قبل تو