close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 5

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

James Blunt – These Are The Words Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
Tender was my lover from the suburbs of town
معشوقه من از حومه شهر بود و دختری مهربون
We were sweethearts from college she was always around
از وقتی به کالج رفتیم عاشق هم شدیم و همیشه دورو بر من بود
We were good for each other but some things they just don’t work out
برای همدیگه خوب بودیم تا اینکه همه چیز خوب پیش نرفت
There were tears in my eyes when she walked away
اشک تو چشمای من بود وقتی که اون رفت
We had plans to get married some day
نقشه هایی برای اینکه روزی ازدواج کنیم داشتیم
But the promises were broken before they were even made:
ولی حتی قبل از اینکه قولهایی به هم بدیم اون قولها شکسته شدن
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Because I’ve given till I’ve given up
چون گفتمشون و منصرف شدم
One more casualty of easy love
باز از یک عشق آسون صدمه دیدم
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Tender was my lover, god I miss her embrace
معشوقه من چه مهربون بود، خدایا دلم برای آغوشش تنگ شده
And I wonder who it is that puts a smile on her face
و در این عجب هستم که اون کیه که الان خند هرو لبهاش میاره
I recall the way she feels and oh I recall the way she tastes
یادم میاد چه حسی داشت و آه، یادم میاد چه مزه ای داشت
If I could hold her now then all that I’d see’d
remind me of childhood memories
اگه میتونستم الان در آغوشش بگیرم، به یاد دوران کودکیم می افتادم
She was the first day of summer, yeah that girl, that girl’s for me
اون اولین روز تابستان بود، آره او دختر، اون دختر مال من بود
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Because I’ve given till I’ve given up
چون گفتمشون و منصرف شدم
One more casualty of easy love
باز از یک عشق آسون صدمه دیدم
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
And these are the words that I say to your picture
این جمله هایی هست که با دیدن عکست تکرار می کنم
These are the words that I say in a dream
این جملاتی هست که در رویاهام تکرار می کن
These are the words that I wish I’d said to you
این جملات، جملاتی هستن که ای کاش به خودت میگفتم
when you were standing here next to me
وقتی که اینجا کنار من ایستاده بودی
Because I’ve given till I’ve given up
چون گفتمشون و منصرف شدم
One more casualty of easy love
باز از یک عشق آسون صدمه دیدم
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم

JAMES BLUNT – Kiss This Love Goodbye LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
My one, true love,
ای تک عشق واقعی من
You can guess what I’ve been thinking of?
میتونی حدس بزنی به چی داشتم فکر می کردم؟
God knows, we’ve tried
To stay together while our hearts divided
فقط خدا میدونه که سعی کردیم که با هم بمونیم وقتی قلبهامون از هم جدا بود
Put my boxes in the post
جعبه هام رو تو پست بذار
I leave my keys behind
کلیدمو جا گزاشتم
It might not be the end of now
ممکنه هنوز (بدبختیام) تموم نشده باشه
Oh it’s time, to kiss this love goodbye
آه، وقتشه، که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
You get, our friends
تو دوستامون رو پیدا کن و
I will find a little place to rent
من یه جای کوچیکی رو اجاره می کنم
Out here now, doing fine
اون بیرون، خوش میگذرونیم
And I’ll pretend you never crossed my mind
و من وانمود می کنم که هرگز از ذهنمم هم عبور نکردی
So take my photo off the wall
پس عکسم رو از رو دیوارت بردار
And renovate your life
و زندگیت رو از نو بساز
One day we might meet but now
شاید یک روزی همدیگرو ملاقات کردیم ولی الان
Oh it’s time
وقتشه
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
I give you back your life
من زندگیت رو به تو پس میدم
Darling please don’t cry
عزیزم خواهش می کنم گریه نکن
Put my boxes in the post
جعبه هام رو تو پست بذار
I leave my keys behind
کلیدمو جا گزاشتم
It might not be the end
ممکنه هنوز (بدبختیام) تموم نشده باشه
But now its time
ولی وقتشه
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
My one, true love,
ای تک عشق واقعی من
You can guess what I’ve been thinking of?
میتونی حدس بزنی به چی داشتم فکر می کردم؟

CHRIS BROWN feat. Justin Bieber – Next 2 You LYRICS

 متن آهنگهای خارجی – جاستین بیبر – کریس براون
 
[Chris Brown:]
You’ve got that smile,
تو خنده ای داری
That only heaven can make.
که فقط بهشت میتونه اون وبسازه
I pray to God everyday,
هر روز دعامی کنم
That you keep that smile.
که اون خنده از لبات نیفته
[Justin Bieber:]
Yeah, you are my dream,
آره، ت وروریای منی
There’s not a thing I won’t do.
کاری نیست (که برای تو) نکنم
I’d give my life up for you,
کل زندگیم فدای تو
‘Cause you are my dream.
چون تو رویای من هستی
[Bridge:]
And baby, everything that I have is yours,
و عزیزم، تمام چیزی که من دارم تو هستی
You will never go cold or hungry.
هیچ وقت سرد یا عصبانی نمیشی
I’ll be there when you’re insecure,
اونجا (پیشت خواهم بود) وقتی احساس نا امنیتی می کنی
Let you know that you’re always lovely.
بدون که همیشه دوست داشتنی هستی
Girl, ’cause you are the only thing that I got right now.
دختر، چون تو الان تنها چیزی هستی که من دارم
[Chorus:]
One day when the sky is falling,
یه روز وقتی همه چیز غمناکه
I’ll be standing right next to you,
پیشت می ایستم
Right next to you.
درست کنار تو
Nothing will ever come between us,
هیچ چیز قرار نیست بین من و تو باشه
‘Cause I’ll be standing right next to you,
چون من درست کنار تو می ایستم
Right next to you.
درست کنار تو
[Chris Brown (Justin Bieber):]
If you had my child (little lady)
کاش بچه من از تو باشه (بانوی کوچولو)
You would make my life complete (little lady)
تو زندگی منو کامل می کنی (بانوی کوچولو)
Just to have your eyes on a little me.
فقط کافی چشماتو به من حقیر بندازی
(That’d be mine forever)
و (چشمات) برای همیشه مال من میشن
[Bridge:]
And baby, everything that I have is yours,
و عزیزم، تمام چیزی که من دارم تو هستی
You will never go cold or hungry.
هیچ وقت سرد یا عصبانی نمیشی
I’ll be there when you’re insecure,
اونجا (پیشت خواهم بود) وقتی احساس نا امنیتی می کنی
Let you know that you’re always lovely.
بدون که همیشه دوست داشتنی هستی
Girl, ’cause you are the only thing that I got right now.
دختر، چون تو الان تنها چیزی هستی که من دارم
[Chorus:]
One day when the sky is falling,
یه روز وقتی همه چیز غمناکه
I’ll be standing right next to you,
پیشت می ایستم
Right next to you.
درست کنار تو
Nothing will ever come between us,
هیچ چیز قرار نیست بین من و تو باشه
‘Cause I’ll be standing right next to you,
چون من درست کنار تو می ایستم
Right next to you.
درست کنار تو
[Bridge:]
We’re made for one another
ما برای هم ساخته شدیم
Me and you
من و تو
And I have no fear
و من هیچ ترسی ندارم
I know we’ll make it through
میدونم که از میون (همه مشکلات) میگذریم
One day when the sky is falling,
یه روز وقتی همه چیز غمناکه
I’ll be standing right next to you,
پیشت می ایستم
Ohh ohh ohh ohhhhh
[Chorus:]
One day when the sky is falling,
یه روز وقتی همه چیز غمناکه
I’ll be standing right next to you,
پیشت می ایستم
Right next to you.
درست کنار تو
Nothing will ever come between us,
هیچ چیز قرار نیست بین من و تو باشه
‘Cause I’ll be standing right next to you,
چون من درست کنار تو می ایستم
Right next to you.
درست کنار تو
Oh nah nah
Oh yeah
Stand by my side
پیش من وایستا
When the sky falls down
وقتی که همه جا غمناکه
Oh baby
آه عزیزم
I’ll be there
اونجا خواهم بود
I’ll be there
اونجا خواهم بود
You’ve got that smile,
تو خنده ای داری
That only heaven can make.
که فقط بهشت میتونه اون وبسازه
I pray to God everyday,
هر روز دعامی کنم
To keep you forever.
تا برای همیشه تورو پیش من نگه داره

JUSTIN TIMBERLAKE – Strawberry Bubblegum LYRICS

Hey pretty lady
هی خانوم خوشگله
This goes out to you
این (آهنگ) برای تو هست
I know I said it like a thousand times
میدونم که هزاران بار اینو گفتم
But everyday still feels like the first day
ولی هر روز باز هم حس روز اول رو دارم
This is dedicated to you…
این (آهنگ) برای تو هست
This goes out to you
این برای تو هستش
This goes out to you, this is dedicated to you…..
این برای تو هستش
این (آهنگ) برای تو هست
Dedicated to you, dedicated to you, dedicated to you
برای تو هستش، برای تو هستش، برای تو هستش، برای تو هستش
Pretty lady
بانوی زیبا
When you walk by…
وقتی از کنارم رد میشی
It was such a mellow, mellow, mellow, mellow, mellow, mellow day
اون روز برام یه روز دلپذیره
When you walk by…
وقتی از کنارم رد میشی
It was such a mellow, mellow, mellow, mellow, mellow, mellow day
اون روز برام یه روز دلپذیره
I, I can’t deny the way you caught my eye
من، من نمیتونم اونجور که تو چشمم رو گرفتی رو انکار کنم
And then something strawberry filled up the sky
و بعد آسمون پر شد از توت فرنگی
And everything on you intoxicates
و هر چیزی از طرف تو منو سرخوش می کنه
It’s a mystery,
این یه معماست
I don’t know why I let you kick in my “Do not disturb” sign
نمیدونم چرا اجازه دادم اون علامت (لطفا مزاحم نشوید) منو با لگد بندازی کنار
But I guess your mouth in motion got me so high
ولی فکر کنم که اون زبونت بود که منو از خود بیخود کرد
And I could tell it’s pure just by the taste
و میتونم از روی مزش بگم که نابِ
And you kiss me
و منو میبوسی
So tell me you wanna get close somewhere far away, far away
بگو که میخوای اون دور دورا به من نزدیک بشی
Don’t worry about your loving it won’t go to waste, go to waste
نگران عشقت نباش حروم نمیشه، حروم نمیشه
Don’t ever change your flavor ’cause I love the taste, love the taste
هرگز این طعمت رو تغییر نده چون من دوستش دارم، دوستش دارم
And if you ask me where I wanna go, I say all the way
و اگه از من بپرسی دوست دارم کجا برم، بهت میگم کل راهو
‘Cause she’s just like nothing
چون اون شبیه هیچی نیست
That I ever seen before,
که قبلا دیده باشم
Baby please don’t change nothing
عزیزم خواهش می کنم چیزی رو تغییر نده
Because your flavor’s so original
چون طعمت خیلی اصیله
And it all started when she said
و همش از اونجا شروع شد که گفت
Hey hey hey, smacking that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو بترکون
You really got me when you said
تو واقعا سر کارم گذاشتی وقتی گفتی
Hey hey hey, popping that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو باد کن
Go ahead girl
ادامه بده دختر
This goes out to you,
این برای تو هست
Yeah, this goes out to you,
آره این برای تو هست
You know what time
I’ll give it to you
میدونی یک باری بهت میدمش
So tell me why
پس بگو چرا
We’re making love like professionals on the first time
چرا مثل آدمای حرفه ای همون اولش عاشقی کردیم
Acting all professional but it works out
کاملا حرفه ای ولی انجامش دادیم
‘Cause you don’t wanna work here anyway
چون تو به هر حاب نمیخوای اینجا کار کنی
And baby I, I, girl I’m all addicted and I won’t fight
و عزیزم، من ، من معتاد تو شدم و با (این اعتیاد) مبارزه نمی کنم
You and me that’s the recipe for a good time
تو و من و این دستور عمل ساعاتی خوشه
And it ain’t really nothing but clothes in the way
و این واقعا چیزی نیست جز ؟؟؟؟؟
So tell me you wanna get close somewhere far away, far away
بگو که میخوای اون دور دورا به من نزدیک بشی
Don’t worry about your loving it won’t go to waste, go to waste
نگران عشقت نباش حروم نمیشه، حروم نمیشه
Don’t ever change your flavor ’cause I love the taste, love the taste
هرگز این طعمت رو تغییر نده چون من دوستش دارم، دوستش دارم
And if you ask me where I wanna go, I say all the way
و اگه از من بپرسی دوست دارم کجا برم، بهت میگم کل راهو
‘Cause she’s just like nothing
چون اون شبیه هیچی نیست
That I ever seen before,
که قبلا دیده باشم
Baby please don’t change nothing
عزیزم خواهش می کنم چیزی رو تغییر نده
Because your flavor’s so original
چون طعمت خیلی اصیله
And it all started when she said
و همش از اونجا شروع شد که گفت
Hey hey hey, smacking that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو بترکون
You really got me when you said
تو واقعا سر کارم گذاشتی وقتی گفتی
Hey hey hey, popping that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو باد کن
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
She’s my little strawberry strawberry strawberry bubblegum
اون دختر آدامس توت فرنگی کوچولوی منه
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum,
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
Hey, hey, hey, my little, hey, hey, hey
هی
Come in, sit down, let me elevate your appetite.
بیا تو، بشین، بذار اشتهات رو بیشتر کنم
Any flavor you want. Now my selection is the tasty kind
هر طعمی که میخوای، و حالا انتخاب من اون با مزشه
But you, you’re delicious on your own.
ولی تو، خودت بامزه ای
After I break you down my fingers, it’s so sweet
؟؟؟؟؟؟
That’s what you told me when I touched on your lips.
این چیزی بود که تو گفتی
Towel under the door, girl, before they pick up your scent ah
?????
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
Then I’ll love you ’til I make it pop.
و تا اون لحظه که بترکونمش عاشقت می مونم
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
(little girl would you be my)
دختر کوچولو میشی؟
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
And then I’ll love you ’til I make it pop
و تا اون لحظه که بترکونمش عاشقت می مونم
Hey, hey, hey.
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
(little girl would you be my)
دختر کوچولو میشی؟
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
And then I’ll love you ’til I make it pop
و تا اون لحظه که بترکونمش عاشقت می مونم

Justin Timberlake-Cry Me A River

You were my sun
تو خورشید من بودی
You were my earth
تو زمین من بودی
But you didn’t know all the ways I loved you, no
ولی تو عشق من درک نکردی
So you took a chance
خب تو یه شانس داشتی
And made other plans
و نقشه های دیگه ای برام کشیدی
But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no
ولی شرط می بندم که فکرشم نمیکردی که اونا عملی نشن
You don’t have to say, what you did,
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
I already know, I found out from him
من فهمیدم از اون پسره شنیدم
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره
And don’t it make you sad about it
و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی
You told me you loved me
بهم گفته بودی که عاشقمی
Why did you leave me, all alone
پس چرا تنهام گذاشتی
Now you tell me you need me
حالا تازه داری میگی که بهم نیاز داری
When you call me, on the phone
وقتی بهم زنگ میزنی
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
ولی من دیگه قبول نمیکنم، تو باید منو با پسرای دیگه اشتباه گرفته باشی
Your bridges were burned, and now it’s your turn
پلهای پشت سرت سوختن، حالا دیگه نوبت تو هستش
To cry, cry me a river
که اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river-er
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river-er, yea yea
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
I know that they say
That some things are better left unsaid
میدونم که اونا بهت میگن که بهتره یه سری حرفارو نزنی
It wasn’t like you only talked to him and you know it
ولی با اون پسره این کارو نکردی و خودم میدونی
(Don’t act like you don’t know it)
وانمود نکن که نمیدونی
All of these things people told me
همه چیزیایی که مردم بهم گفتن
Keep messing with my head
تو سرم میچرخه
(Messing with my head)
تو سرم میچرخه
You should’ve picked honesty
بهتر بود که از اول با من روراست می بودی
Then you may not have blown it
(Yea..)
اونجوری ممکن بود که شانست رو از دست ندی
You don’t have to say, what you did,
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
(Don’t have to say, what you did)
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
I already know, I found out from him
من فهمیدم از اون پسره شنیدم
(I already know, uh)
من فهمیدم
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره
(No chance, you and me)
هیچ شانسی واسه منو تو
And don’t it make you sad about it
و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی
You told me you loved me
بهم گفته بودی که عاشقمی
Why did you leave me, all alone
پس چرا تنهام گذاشتی
(All alone)
تنهام گذاشتی
Now you tell me you need me
حالا تازه داری میگی که بهم نیاز داری
When you call me, on the phone
وقتی بهم زنگ میزنی
(When you call me on the phone)
وقتی بهم زنگ میزنی
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
ولی من دیگه قبول نمیکنم، تو باید منو با پسرای دیگه اشتباه گرفته باشی
(I’m not like them baby)
من مثل اونا نیستم
Your bridges were burned, and now it’s your turn
پلهای پشت سرت سوختن، حالا دیگه نوبت تو هستش
(It’s your turn)
نوبت تو هستش
To cry, cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
(Go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Baby go on and just)
Cry me a river
عزیزم ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be leaving
فکر کنم دیگه بهتره برم
Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be leaving
فکر کنم دیگه بهتره برم
Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be leaving
فکر کنم دیگه بهتره برم Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be . . . .leaving
فکر کنم دیگه بهتره. . . . برم
You don’t have to say, what you did,
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
(Don’t have to say, what you did)
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
I already know, I found out from him
من فهمیدم از اون پسره شنیدم
(I already know, uh)
من فهمیدم
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره
(No chance, you and me)
هیچ شانسی واسه منو تو
And don’t it make you sad about it
و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
(Go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Baby go on and just)
Cry me a river
عزیزم ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(You can go on and just)
Cry me a river-er, yea yea
میتونی ادامه بدی و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Baby go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Go on and just)
Cry me a river
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cause I’ve already cried)
چون منم همینقدر برات اشک ریختم
Cry me a river-er, yea yea
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Ain’t gonna cry no more, yea-yea)
دیگه نمیخوام برات اشک بریزم
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Jennifer Lopez Feat. Flo Rida – Goin In Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جنیفر لوپز
 
 
Tonight feels like we can do anything we we like, oh
انگار امشب شبیه که میتونیم هر کاری دوس داریم انجام بدیم
Tonight feels like the best night of my life
امشب انگار بهترین شب زندگی منه
I’m goin’ in, i’m goin’ in, i’m goin’ in
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم
I’m goin’ in, i’m goin’ in, in in in in
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم
(put your, put your hands up)
دستا همه بالا
It’s ‘go’ time, press my button yeah blow the stage, grenade
وقت رفتنه، دکممو بزن و آره ه ه، سن رقص رو مثل نارنجک بترکون
Oh my, tonight we gon’ ring the tank, bananas
آه، امشب قراره مثل موزها حلقه بزنیم
No hold, there ain’t no stopping us tonight
صبری وجود نداره،امشب هیچ چیز نمیتونه مارو متوقف کنه
I’m on my crazy, she on a crazy, we on this crazy
منم قاطی کردم، اون دختره هم، همه ما دیوونه شدن
We are amazing
ما عالی هستیم
Tonight feels like we can do anything we we like, oh
انگار امشب شبیه که میتونیم هر کاری دوس داریم انجام بدیم
Tonight feels like the best night of my life
امشب انگار بهترین شب زندگی منه
I’m goin’ in, i’m goin’ in, i’m goin’ in
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم
I’m goin’ in, i’m goin’ in, in in in in
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم
(put your, put your hands up)
دستا همه بالا
Take it to the head
تا کله ببر بالا
Take it off the edge
از لبه (سن رقص) بندازش بیرون
Nothing but the best
همه یز باید عالی باشه
Feeling like a million, million people everywhere
انگار میلیونها نفر اومدن
Put it in the air
ببیردش بالا
We don’t give a damn
هیچ چیزی برامون اهمیت نداره
Feeling like a billion, billion
انگار بیلیونها نفر اومدن
No hold, there ain’t no stopping us tonight
صبری وجود نداره،امشب هیچ چیز نمیتونه مارو متوقف کنه
I’m on my crazy, she on a crazy, we on this crazy
منم قاطی کردم، اون دختره هم، همه دیوونه شدن
We are amazing
ما عالی هستیم
Tonight feels like we can do anything we we like, oh
انگار امشب شبیه که میتونیم هر کاری دوس داریم انجام بدیم
Tonight feels like the best night of my life
امشب انگار بهترین شب زندگی منه
I’m goin’ in, i’m goin’ in, i’m goin’ in
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم
I’m goin’ in, i’m goin’ in, in in in in
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم
(put your, put your hands up)
دستا همه بالا
[Flo Rida – Rap Verse]
Hey you hands on the ceiling
Nobody move, nobody get shot
Lip pounds on me
I love it how a mami went around on me
So I never get enough of yelling, ven aqui
Officer on duty, j.lo what they call her
Take me to jail, cause I wanna be your robber
Put me in a cell if you really need to holler
Put me in a cell feed down flo rida, hey
To the sky, put your hands on rock
Plus nobody telling please that the club is mi casa
So they wanna freak, on the way you call papa
Gotta make them sing high notes like oprah
When the ego, I got four leo
Even the DJ, wanna rep puerto rico
Got it on replay, like you just broke a needle
Whatever that he say, better listen up people
(رپ ترجمه نمیشود)
Tonight, feels like, Tonight, feels like, the best night of my life
امشب انگار، امشب انگار بهترین شب زندگی منه
I’m goin’ in, i’m goin’ in, i’m goin’ in, i’m goin’ in, hey!
دارم وارد میشم، دارم وارد میشم، دارم وارد میشم

JENNIFER LOPEZ – Same Girl LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جنیفر لوپز
 
my head It’s killing me
سَرَم داره منو میکُشه
I’m losing sleep
خواب ندارم
And I’m waking up tired (of it all)
و خسته از خواب بیدار میشم
early in the morning
صبح زود
And it’s starting already
و تازه شروع شد
With my name always involved
و اسمم هم که همیشه توشه
I try to get rid of the baggage
سعی می کنم از شر این چمدون خلاص  بشم
Fake friends I call them “has-been”
دوستای درغین، بهشون زنگ میزنم و (همیشه میگن) کار پیش اومد
Yeah they lying on stuff
آره همیشه دروغ میگن
And I don’t care if they don’t show me love (no)
برای من مهم نیست که به من عشق نورزن
So they want me to lie down
از من میخوان که دراز بکشم
They want me to crawl
میخوان که بخزم
They want me to cry now
میخوان که من گریه کنم
But I’ve never fallen off
ولی من هیچوقت به زمین نمیخورم
Why you tryna put the world up on my shoulders?
چرا سعی می کنین دنیا رو رو دوش من بندازین!
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگ شدم، به هیشکی بدهکار نیستم
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Why you tryna put the world up on my shoulders?
چرا سعی می کنین دنیا رو رو دوش من بندازین!
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگ شدم، به هیشکی بدهکار نیستم
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Cuz in the end I’m still the same girl (same girl)
چون آخرشم من همون دختریم که بودم
Same girl (same girl)
همون دختر
Same girl (same girl)
همون دختر
I’m just the same girl (same girl)
همون دختریم که بودم
Same girl (same girl)
همون دختر
Same girl (same girl)
همون دختر
Tell me what I gotta do
بگین چیکار باید بکنم
I’m tryna make it clear to you
میخوام این قضیه رو براتون روشن کنم
Not dealing with the attitude
با طرز برخوردتون سر و کله نمیزنم
I’m tired of tryna make you see that I’m still me
خسته شدم از اینکه سعی کردم بفهمونمتون که من هنوز خودمم
So I check my longitude and latitude
پس طول و عرض جغرافیایمو اندازه میگیرم
You’re in my way, you better move
تو مسیر منین، بهتره حرکت کنین
Knowing everyone is tryna bring me down
میدونم که همتون میخواین منو از پا در بیارین
Ohh baby (ohh baby)
آه عزیزم
So they want me to lie down
از من میخوان که دراز بکشم
They want me to crawl
میخوان که بخزم
They want me to cry now
میخوان که من گریه کنم
But I’ve never fallen off
ولی من هیچوقت به زمین نمیخورم
Why you tryna put the world up on my shoulders?
چرا سعی می کنین دنیا رو رو دوش من بندازین!
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگ شدم، به هیشکی بدهکار نیستم
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Why you tryna put the world up on my shoulders?
چرا سعی می کنین دنیا رو رو دوش من بندازین!
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگ شدم، به هیشکی بدهکار نیستم
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Get off of me
دست از سرم بر دارین
Cuz in the end I’m still the same girl (same girl)
چون آخرشم من همون دختریم که بودم
Same girl (same girl)
همون دختر
Same girl (same girl)
همون دختر
I’m just the same girl (same girl)
همون دختریم که بودم
Same girl (same girl)
همون دختر
Same girl (same girl)
همون دختر