Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

JUSTIN TIMBERLAKE – Strawberry Bubblegum LYRICS

Hey pretty lady
هی خانوم خوشگله
This goes out to you
این (آهنگ) برای تو هست
I know I said it like a thousand times
میدونم که هزاران بار اینو گفتم
But everyday still feels like the first day
ولی هر روز باز هم حس روز اول رو دارم
This is dedicated to you…
این (آهنگ) برای تو هست
This goes out to you
این برای تو هستش
This goes out to you, this is dedicated to you…..
این برای تو هستش
این (آهنگ) برای تو هست
Dedicated to you, dedicated to you, dedicated to you
برای تو هستش، برای تو هستش، برای تو هستش، برای تو هستش
Pretty lady
بانوی زیبا
When you walk by…
وقتی از کنارم رد میشی
It was such a mellow, mellow, mellow, mellow, mellow, mellow day
اون روز برام یه روز دلپذیره
When you walk by…
وقتی از کنارم رد میشی
It was such a mellow, mellow, mellow, mellow, mellow, mellow day
اون روز برام یه روز دلپذیره
I, I can’t deny the way you caught my eye
من، من نمیتونم اونجور که تو چشمم رو گرفتی رو انکار کنم
And then something strawberry filled up the sky
و بعد آسمون پر شد از توت فرنگی
And everything on you intoxicates
و هر چیزی از طرف تو منو سرخوش می کنه
It’s a mystery,
این یه معماست
I don’t know why I let you kick in my “Do not disturb” sign
نمیدونم چرا اجازه دادم اون علامت (لطفا مزاحم نشوید) منو با لگد بندازی کنار
But I guess your mouth in motion got me so high
ولی فکر کنم که اون زبونت بود که منو از خود بیخود کرد
And I could tell it’s pure just by the taste
و میتونم از روی مزش بگم که نابِ
And you kiss me
و منو میبوسی
So tell me you wanna get close somewhere far away, far away
بگو که میخوای اون دور دورا به من نزدیک بشی
Don’t worry about your loving it won’t go to waste, go to waste
نگران عشقت نباش حروم نمیشه، حروم نمیشه
Don’t ever change your flavor ’cause I love the taste, love the taste
هرگز این طعمت رو تغییر نده چون من دوستش دارم، دوستش دارم
And if you ask me where I wanna go, I say all the way
و اگه از من بپرسی دوست دارم کجا برم، بهت میگم کل راهو
‘Cause she’s just like nothing
چون اون شبیه هیچی نیست
That I ever seen before,
که قبلا دیده باشم
Baby please don’t change nothing
عزیزم خواهش می کنم چیزی رو تغییر نده
Because your flavor’s so original
چون طعمت خیلی اصیله
And it all started when she said
و همش از اونجا شروع شد که گفت
Hey hey hey, smacking that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو بترکون
You really got me when you said
تو واقعا سر کارم گذاشتی وقتی گفتی
Hey hey hey, popping that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو باد کن
Go ahead girl
ادامه بده دختر
This goes out to you,
این برای تو هست
Yeah, this goes out to you,
آره این برای تو هست
You know what time
I’ll give it to you
میدونی یک باری بهت میدمش
So tell me why
پس بگو چرا
We’re making love like professionals on the first time
چرا مثل آدمای حرفه ای همون اولش عاشقی کردیم
Acting all professional but it works out
کاملا حرفه ای ولی انجامش دادیم
‘Cause you don’t wanna work here anyway
چون تو به هر حاب نمیخوای اینجا کار کنی
And baby I, I, girl I’m all addicted and I won’t fight
و عزیزم، من ، من معتاد تو شدم و با (این اعتیاد) مبارزه نمی کنم
You and me that’s the recipe for a good time
تو و من و این دستور عمل ساعاتی خوشه
And it ain’t really nothing but clothes in the way
و این واقعا چیزی نیست جز ؟؟؟؟؟
So tell me you wanna get close somewhere far away, far away
بگو که میخوای اون دور دورا به من نزدیک بشی
Don’t worry about your loving it won’t go to waste, go to waste
نگران عشقت نباش حروم نمیشه، حروم نمیشه
Don’t ever change your flavor ’cause I love the taste, love the taste
هرگز این طعمت رو تغییر نده چون من دوستش دارم، دوستش دارم
And if you ask me where I wanna go, I say all the way
و اگه از من بپرسی دوست دارم کجا برم، بهت میگم کل راهو
‘Cause she’s just like nothing
چون اون شبیه هیچی نیست
That I ever seen before,
که قبلا دیده باشم
Baby please don’t change nothing
عزیزم خواهش می کنم چیزی رو تغییر نده
Because your flavor’s so original
چون طعمت خیلی اصیله
And it all started when she said
و همش از اونجا شروع شد که گفت
Hey hey hey, smacking that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو بترکون
You really got me when you said
تو واقعا سر کارم گذاشتی وقتی گفتی
Hey hey hey, popping that strawberry bubblegum
هی، هی، بیا این آدامس توت فرنگی رو باد کن
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
She’s my little strawberry strawberry strawberry bubblegum
اون دختر آدامس توت فرنگی کوچولوی منه
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum,
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
Hey, hey, hey, my little, hey, hey, hey
هی
Come in, sit down, let me elevate your appetite.
بیا تو، بشین، بذار اشتهات رو بیشتر کنم
Any flavor you want. Now my selection is the tasty kind
هر طعمی که میخوای، و حالا انتخاب من اون با مزشه
But you, you’re delicious on your own.
ولی تو، خودت بامزه ای
After I break you down my fingers, it’s so sweet
؟؟؟؟؟؟
That’s what you told me when I touched on your lips.
این چیزی بود که تو گفتی
Towel under the door, girl, before they pick up your scent ah
?????
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
Then I’ll love you ’til I make it pop.
و تا اون لحظه که بترکونمش عاشقت می مونم
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
(little girl would you be my)
دختر کوچولو میشی؟
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
And then I’ll love you ’til I make it pop
و تا اون لحظه که بترکونمش عاشقت می مونم
Hey, hey, hey.
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
My little strawberry strawberry strawberry bubblegum
آدامس توت فرنگی کوچولوی من
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
(little girl would you be my)
دختر کوچولو میشی؟
If you’ll be my strawberry bubblegum,
اگه آدامس توت فرنگی من بشی!
Then I’ll be your blueberry lollipop
منم شکلات بلو بری تو میشم!
And then I’ll love you ’til I make it pop
و تا اون لحظه که بترکونمش عاشقت می مونم

Justin Timberlake-Cry Me A River

You were my sun
تو خورشید من بودی
You were my earth
تو زمین من بودی
But you didn’t know all the ways I loved you, no
ولی تو عشق من درک نکردی
So you took a chance
خب تو یه شانس داشتی
And made other plans
و نقشه های دیگه ای برام کشیدی
But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no
ولی شرط می بندم که فکرشم نمیکردی که اونا عملی نشن
You don’t have to say, what you did,
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
I already know, I found out from him
من فهمیدم از اون پسره شنیدم
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره
And don’t it make you sad about it
و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی
You told me you loved me
بهم گفته بودی که عاشقمی
Why did you leave me, all alone
پس چرا تنهام گذاشتی
Now you tell me you need me
حالا تازه داری میگی که بهم نیاز داری
When you call me, on the phone
وقتی بهم زنگ میزنی
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
ولی من دیگه قبول نمیکنم، تو باید منو با پسرای دیگه اشتباه گرفته باشی
Your bridges were burned, and now it’s your turn
پلهای پشت سرت سوختن، حالا دیگه نوبت تو هستش
To cry, cry me a river
که اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river-er
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river-er, yea yea
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
I know that they say
That some things are better left unsaid
میدونم که اونا بهت میگن که بهتره یه سری حرفارو نزنی
It wasn’t like you only talked to him and you know it
ولی با اون پسره این کارو نکردی و خودم میدونی
(Don’t act like you don’t know it)
وانمود نکن که نمیدونی
All of these things people told me
همه چیزیایی که مردم بهم گفتن
Keep messing with my head
تو سرم میچرخه
(Messing with my head)
تو سرم میچرخه
You should’ve picked honesty
بهتر بود که از اول با من روراست می بودی
Then you may not have blown it
(Yea..)
اونجوری ممکن بود که شانست رو از دست ندی
You don’t have to say, what you did,
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
(Don’t have to say, what you did)
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
I already know, I found out from him
من فهمیدم از اون پسره شنیدم
(I already know, uh)
من فهمیدم
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره
(No chance, you and me)
هیچ شانسی واسه منو تو
And don’t it make you sad about it
و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی
You told me you loved me
بهم گفته بودی که عاشقمی
Why did you leave me, all alone
پس چرا تنهام گذاشتی
(All alone)
تنهام گذاشتی
Now you tell me you need me
حالا تازه داری میگی که بهم نیاز داری
When you call me, on the phone
وقتی بهم زنگ میزنی
(When you call me on the phone)
وقتی بهم زنگ میزنی
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
ولی من دیگه قبول نمیکنم، تو باید منو با پسرای دیگه اشتباه گرفته باشی
(I’m not like them baby)
من مثل اونا نیستم
Your bridges were burned, and now it’s your turn
پلهای پشت سرت سوختن، حالا دیگه نوبت تو هستش
(It’s your turn)
نوبت تو هستش
To cry, cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
(Go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Baby go on and just)
Cry me a river
عزیزم ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be leaving
فکر کنم دیگه بهتره برم
Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be leaving
فکر کنم دیگه بهتره برم
Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be leaving
فکر کنم دیگه بهتره برم Oh
(Oh)
The damage is done
آخر زربتو زدی
So I guess I be . . . .leaving
فکر کنم دیگه بهتره. . . . برم
You don’t have to say, what you did,
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
(Don’t have to say, what you did)
نیازی نیست که بگی چیکار کردی
I already know, I found out from him
من فهمیدم از اون پسره شنیدم
(I already know, uh)
من فهمیدم
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره
(No chance, you and me)
هیچ شانسی واسه منو تو
And don’t it make you sad about it
و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
(Go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Baby go on and just)
Cry me a river
عزیزم ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(You can go on and just)
Cry me a river-er, yea yea
میتونی ادامه بدی و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Baby go on and just)
Cry me a river-er
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Go on and just)
Cry me a river
ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cause I’ve already cried)
چون منم همینقدر برات اشک ریختم
Cry me a river-er, yea yea
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Ain’t gonna cry no more, yea-yea)
دیگه نمیخوام برات اشک بریزم
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
Cry me a river, oh
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی
Cry me a river
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز
(Cry me, cry me)
اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

MICHAEL JACKSON – with Justin Timberlake – Love Never Felt So Good LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – مایکل جکسون
 
 
[Justin Timberlake:]
 
Dance!
برقص
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
C’mon!
یالا
Dance!
برقص
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
 
 
[Michael Jackson:]
Baby, love never felt so good
عزیزم عشق هرگز چنین حس خوبی (به من) نداده
And I’d die if it ever could
و اگه میداد خودکشی کرده بودم
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
Oh, baby, love never felt so fine
آه، عزیزم، عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
And I’d die if it’s ever mine
و میمیرم اگه مال من بشه
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
And the night is gonna be just fine
و شب همه چیز ردیفه
Gotta fly
باید پرواز کنیم
Gotta see
باید ببینیم
Can’t believe
نمیتونم باور کنم
I can’t take it!
نمیتونم قبولش کنم
 
 
Cause baby every time
چون عزیزم هر بار که
I love you
عاشقت میشم
It’s in and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really
به من بگو،
Love me
اگه تو هم واقعا عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Cause, love never felt so good
چون عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
[Justin Timberlake:]
Oh, baby, love never felt so fine
آه، عزیزم، عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
And I’d die if it’s ever mine
و میمیرم اگه مال من بشه
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
Ooh baby, love never felt
So good
عزیزم عشق هرگز چنین حس خوبی (به من) نداده
And I’d die if it ever could
و اگه میداد خودکشی کرده بودم
Not like you hold me,
نه انگار که تو منو در آغوش میگری
Hold me
منو در آغوش بگیر
 
 
 
And the night through the
Thick and thin
و امشب در میان سختیها و آرامشها
Gotta fly
باید پرواز کنیم
Gotta see
باید ببینیم
Can’t believe
باید باور کنیم
I can’t take it!
نمیتونم قبولش کنم
 
 
[Michael Jackson:]
 
Cause baby every time
چون عزیزم هر بار که
I love you
عاشقت میشم
It’s in and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really
به من بگو،
Love me
اگه تو هم واقعا عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Love never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
[Justin Timberlake:]
Break it down!
Dance!
برقص
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
Let me see you move…
بذار رقصیدنت رو ببینم
Dance!
برقص
Let me see you move, c’mon!
یالا، بذار رقصیدنت رو ببینم
 
 
I said, let me see you move…
گفتم: بذار رقصیدنت رو ببینم
Michael!
مایکل
 
 
[Michael Jackson:]
And the nights
و شبها
That feels good
که حس خوبی دارن
(Feels good)
حس خوبی
Gotta fly
باید پرواز کنیم
Gotta see
باید ببینیم
Can’t believe
نمیتونم باورش کنم
I can’t take it
نمیتونم قبولش کنم
 
 
Cause baby every time
چون عزیزم هر بار که
I love you
عاشقت میشم
It’s in and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really
به من بگو،
Love me
اگه تو هم واقعا عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
Drivin me, baby
منو برون عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Love never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
Baby, every time
عزیزم هر بار
I love you
که عاشقتم
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
In-out baby
زیر و بمش عزیزم
Tell me, if you really love me
بگو که آیا تو هم عاشق من هستی
In and out my life,
زیر و بم زندگیم رو در بر میگیره
Drivin me, baby
منو برون عزیزم
 
 
‘Cause baby,
چون عزیزم
Love never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
 
 
Never felt so good, oh
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Never felt so… no
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Never felt so, yeah yeah
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Oh, ooh!
It never felt so good
عشق هرگز چنین حس خوبی نداشته
Alright, it’s fine.
خیلی خوب، خوبه
 
 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Justin Timberlake Cry Me A River

You were my sun

تو خورشید من بودی

You were my earth

تو زمین من بودی

But you didn’t know all the ways I loved you, no

ولی تو عشق من درک نکردی

So you took a chance

خب تو یه شانس داشتی

And made other plans

و نقشه های دیگه ای برام کشیدی

But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no

ولی شرط می بندم که فکرشم نمیکردی که اونا عملی نشن

You don’t have to say, what you did,

نیازی نیست که بگی چیکار کردی

I already know, I found out from him

من فهمیدم از اون پسره شنیدم

Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be

دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره

And don’t it make you sad about it

و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی

You told me you loved me

بهم گفته بودی که عاشقمی

Why did you leave me, all alone

پس چرا تنهام گذاشتی

Now you tell me you need me

حالا تازه داری میگی که بهم نیاز داری

When you call me, on the phone

وقتی بهم زنگ میزنی

Girl I refuse, you must have me confused With some other guy

ولی من دیگه قبول نمیکنم، تو باید منو با پسرای دیگه اشتباه گرفته باشی

Your bridges were burned, and now it’s your turn

پلهای پشت سرت سوختن، حالا دیگه نوبت تو هستش

To cry, cry me a river

که اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی

Cry me a river-er

اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی

Cry me a river

اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی

Cry me a river-er, yea yea

اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی

I know that they say  That some things are better left unsaid

میدونم که اونا بهت میگن که بهتره یه سری حرفارو نزنی

It wasn’t like you only talked to him and you know it

ولی با اون پسره این کارو نکردی و خودم میدونی

(Don’t act like you don’t know it)

وانمود نکن که نمیدونی

All of these things people told me

همه چیزیایی که مردم بهم گفتن

Keep messing with my head

تو سرم میچرخه

(Messing with my head)

تو سرم میچرخه

You should’ve picked honesty

بهتر بود که از اول با من روراست می بودی

Then you may not have blown it

(Yea..)

اونجوری ممکن بود که شانست رو از دست ندی

You don’t have to say, what you did,

نیازی نیست که بگی چیکار کردی

(Don’t have to say, what you did)

نیازی نیست که بگی چیکار کردی

I already know, I found out from him

من فهمیدم از اون پسره شنیدم

(I already know, uh)

من فهمیدم

Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be

دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره

(No chance, you and me)

هیچ شانسی واسه منو تو

And don’t it make you sad about it

و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی

You told me you loved me

بهم گفته بودی که عاشقمی

Why did you leave me, all alone

پس چرا تنهام گذاشتی

(All alone)

تنهام گذاشتی

Now you tell me you need me

حالا تازه داری میگی که بهم نیاز داری

When you call me, on the phone

وقتی بهم زنگ میزنی

(When you call me on the phone)

وقتی بهم زنگ میزنی

Girl I refuse, you must have me confused With some other guy

ولی من دیگه قبول نمیکنم، تو باید منو با پسرای دیگه اشتباه گرفته باشی

(I’m not like them baby)

من مثل اونا نیستم

Your bridges were burned, and now it’s your turn

پلهای پشت سرت سوختن، حالا دیگه نوبت تو هستش

(It’s your turn)

نوبت تو هستش

To cry, cry me a river

اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی

(Go on and just)

Cry me a river-er

ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Go on and just)

Cry me a river-er

ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Baby go on and just)

Cry me a river

عزیزم ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Oh

The damage is done

آخر زربتو زدی

So I guess I be . . . .leaving

فکر کنم دیگه بهتره. . . . برم

You don’t have to say, what you did, ) x3

نیازی نیست که بگی چیکار کردی

(Don’t have to say, what you did)

نیازی نیست که بگی چیکار کردی

I already know, I found out from him

من فهمیدم از اون پسره شنیدم

(I already know, uh)

من فهمیدم

Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be

دیگه هیچ شانسی واسه منو تو وجود نداره

(No chance, you and me)

هیچ شانسی واسه منو تو

And don’t it make you sad about it

و دیگه نمیخواد بخاطرش ناراحت بشی

Cry me a river

اندازه یه رودخونه برام اشک بریزی

(Go on and just)

Cry me a river-er

ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Baby go on and just)

Cry me a river

عزیزم ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(You can go on and just)

Cry me a river-er, yea yea

میتونی ادامه بدی و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

Cry me a river

اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Baby go on and just)

Cry me a river-er

ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Go on and just)

Cry me a river

ادامه بده و اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Cause I’ve already cried)

چون منم همینقدر برات اشک ریختم

Cry me a river-er, yea yea

اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

(Ain’t gonna cry no more, yea-yea)

دیگه نمیخوام برات اشک بریزم

Cry me a river

اندازه یه رودخونه برام اشک بریز

متن و ترجمه فارسی آهنگ Justin Timberlake What Goes Around Comes Around

 

هی دختره! اون همه اون چیزاییه که تو یک مرد می دیدی؟

You know I gave you the world

میدونی من همه دنیا رو بهت دادم

You had me in the palm of your hand

تو منو تو مشت خودت داشتی

So why your love went away

پس چرا عشقت کم رنگ شده؟

I just can’t seem to understand

نمیفهمم؟!

Thought it was me and you babe

فکر می کردم همیشه منو تو با هم خواهیم بود

Me and you until the end

من و تو، تا آخر عمر

But I guess I was wrong

ولی فکر کنم اشتباه می کردم

Don’t want to think about it

نمیخوام دیگه بهش فکر کنم

Don’t want to talk about it

دیگه نمی خوام راجع بهش حرف بزنم

I’m just so sick about it

دیگه داره حالم ازش بهم می خوره

Can’t believe it’s ending this way

نمیتونم باور کنم که آخرش باید اینطور میشد!

Just so confused about it

خیلی گیج شدم

Feeling the blues about it

دیگه نسبت به عشقمون سرد شدم

I just can’t do without ya

دیگه نمیتونم این رو بدون تو ادامه بدم

Tell me is this fair?

بگو، میخوام بدونم که این واقعا منسفانست!

Is this the way it’s really going down?

(یعنی واقعا باید) اینطور پیش بره؟!

Is this how we say goodbye?

باید اینطور خداحافظی می کردیم؟

Should’ve known better when you came around

باید از همون اول که اومدی اینجا این رو می فهمیدم

That you were gonna make me cry

که تو میخوای گریم رو در بیاری

It’s breaking my heart to watch you run around

از اینجا رفتنت قلبم رو میشکونه

‘Cause I know that you’re living a lie

چون میدونم تو با دروغهات زندگی می کنی

That’s okay baby ’cause in time you will find…

عیبی نداره عزیزم، چون روزی خواهی فهمید. . .

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

Now girl, I remember everything that you claimed

حالا، تمام اون ادعا هات یادم میاد

You said that you were moving on

گفتی که میخوای ترکم کنی

And maybe I should do the same

شاید منم باید همین کار رو می کردم

Funny thing about that is

خنده دارش اینجاست که

I was ready to give you my name

تازه خودم روآماده کرده بودم که اسمم رو روت بذارم

Thought it was me and you, babe

عزیزم، فکر می کردم من و تو با هم خواهیم موند

And now, it’s all just a shame

ولی حالا، خجالت آوره

And I guess I was wrong

و فکر کنم که داشتم اشتباه می کردم

Don’t want to think about it

نمیخوام دیگه بهش فکر کنم

Don’t want to talk about it

دیگه نمی خوام راجع بهش حرف بزنم

I’m just so sick about it

دیگه داره حالم ازش بهم می خوره

Can’t believe it’s ending this way

نمیتونم باور کنم که آخرش باید اینطور میشد!

Just so confused about it

خیلی گیج شدم

Feeling the blues about it

دیگه نسبت به عشقمون سرد شدم

I just can’t do without ya

دیگه نمیتونم این رو بدون تو ادامه بدم

Tell me is this fair?

بگو، میخوام بدونم که این واقعا منسفانست!

Is this the way it’s really going down?

(یعنی واقعا باید) اینطور پیش بره؟!

Is this how we say goodbye?

باید اینطور خداحافظی می کردیم؟

Should’ve known better when you came around

باید از همون اول که اومدی اینجا این رو می فهمیدم

That you were gonna make me cry

که تو میخوای گریم رو در بیاری

It’s breaking my heart to watch you run around

از اینجا رفتنت قلبم رو میشکونه

‘Cause I know that you’re living a lie

چون میدونم تو با دروغهات زندگی می کنی

That’s okay baby ’cause in time you will find…

عیبی نداره عزیزم، چون روزی خواهی فهمید. . .

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around comes around

چیزی که رفته، بر میگرده

Yeah      What goes around comes around

آره چیزی که رفته، بر میگرده

You shuld know that

باید اینو میدونستی

What goes around comes around

چیزی که رفته، بر میگرده

Yeah  What goes around comes around

آره چیزی که رفته، بر میگرده

You should know that

باید اینو میدونستی

Don’t want to think about it

نمیخوام دیگه بهش فکر کنم

Don’t want to talk about it

دیگه نمی خوام راجع بهش حرف بزنم

I’m just so sick about it

دیگه داره حالم ازش بهم می خوره

Can’t believe it’s ending this way

نمیتونم باور کنم که آخرش باید اینطور میشد!

Just so confused about it

خیلی گیج شدم

Feeling the blues about it

دیگه نسبت به عشقمون سرد شدم

I just can’t do without ya

دیگه نمیتونم این رو بدون تو ادامه بدم

Tell me is this fair?

بگو، میخوام بدونم که این واقعا منسفانست!

Is this the way it’s really going down?

(یعنی واقعا باید) اینطور پیش بره؟!

Is this how we say goodbye?

باید اینطور خداحافظی می کردیم؟

Should’ve known better when you came around

باید از همون اول که اومدی اینجا این رو می فهمیدم

That you were gonna make me cry

که تو میخوای گریم رو در بیاری

It’s breaking my heart to watch you run around

از اینجا رفتنت قلبم رو میشکونه

‘Cause I know that you’re living a lie

چون میدونم تو با دروغهات زندگی می کنی

That’s okay baby ’cause in time you will find…

عیبی نداره عزیزم، چون روزی خواهی فهمید. . .

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What goes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

What oes around, goes around, goes around

چیزی که رفته. . .

Comes all the way back around

از همون راه بر میگرده

Let me paint this picture for you, baby

بذار برات تجسمش کنم

You spend your nights alone

تو شبهات رو تو تنهایی خواهی گزروند

And he never comes home

و اون دیگه هیچوقت به خونه بر نمی گرده

And every time you call him

و هر وقت که بهش زنگ بزنی

All you get’s a busy tone

تنها چیزی که خواهی شنید صدای بوق اشغال

I heard you found out

شندیم که فهمیدی

That he’s doing to you

که اون داره کاری رو باهات میکنه

What you did to me

که تو با من کردی

Ain’t that the way it goes

اینطور نیست که میگم؟

When you cheated girl

وقتی به من نارو زدی

My heart bleeded girl

قلبم خون گریه کرد

So it goes without saying that you left me feeling hurt

این مدت گذشت بدون اینکه بهت بگم که چقدر رفتنت احساسم رو آزار داد

Just a classic case

مثل یه عشق کلاسیک

A scenario

یه نمایشنامه

Tale as old as time

یه قصه قدیمی

Girl you got what you deserved

دختر، داره چیزی سرت میاد که حقت هست

And now you want somebody

ولی حالا به یه نفر احتیاج پیدا کردی

To cure the lonely nights

تا شبای بی کسیت رو پر کنه

You wish you had somebody

آرزو می کنی که ای کاش کسی رو داشتی

That could come and make it right

تا بیاد و این کار رو بکنه

But girl I ain’t somebody with a lot of sympathy

You’ll see

اما دختر، من دیگه اون کسی نیستم که برات دلسوزی کنه

(What goes around comes back around)

I thought I told ya, hey

هی، فکر کردم بهت گفتم

 (What goes around comes back around)

چیزی که رفته بر میگرده

I thought I told ya, hey

هی، فکر کردم بهت گفتم

 (What goes around comes back around)

چیزی که رفته بر میگرده

I thought I told ya, hey

هی، فکر کردم بهت گفتم

 (What goes around comes back around)

چیزی که رفته بر میگرده

I thought I told ya, hey

هی، فکر کردم بهت گفتم

چیزی که رفته بر میگرده

[laughs]

(صدای خنده)

See?

می فهمی؟

You should’ve listened to me, baby

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

Because (What goes around comes back around)

چون چیزی که رفته بر میگرده

[laughs]

(صدای خنده)

متن و ترجمه اهنگ Justin Timberlake Mirrors

تـــرجمه توسط : ســــحـــــــــــــــر

angellover3@yahoo.com

 

————————————————

aren’t you somethin’ to admire

تو را حقیقتاً باید تحسین کرد

cause your shine is somethin’ like a mirror

چون درخشندگی تو همانند یک آینه است

and i can’t help but notice

و نمیتوانم متوجه نشوم

you reflect in this heart of mine

که در این قلب من انعکاس مییابی

if you ever feel alone and

اگر زمانی احساس تنهایی کردی و

the glare makes me hard to find

این تابش خیره کننده پیدا کردن مرا برایت سخت کرد

just know that i’m always

فقط بدان که من همواره

parallel on the other side

هم زمان (با تو) در آنسوی دیگر (آینه) هستم

cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

زیرا با وجود دست تو در دستم و پاکتی پر از روح و احساس

i can tell you there’s no place we couldn’t go

میتوانم به تو بگویم که جایی نیست که نتوانیم برویم

just put your hand on the past

فقط دستت را روی گذشته بگذار

i’m here tryin’ to pull you through

من اینجا هستم و دارم سعی میکنم تو را از این تنگنا عبور دهم

you just gotta be strong

تو فقط باید قوی باشی

i don’t wanna lose you now

نمیخواهم حالا تو را از دست بدهم

i’m lookin’ right at the other half of me

دارم یکراست به نیمۀ دیگر خودم نگاه میکنم

the biggest scene is set in my heart

بزرگترین صحنه در قلبم آماده است

there’s a space, but now you’re home

فضایی خالی در آن است، اما الآن دیگر تو خانه ای

show me how to fight for now

و نشانم میدهی که چطور برای «اکنون»بجنگم

and i’ll tell you, baby, it was easy

و به تو خواهم گفت عزیزم، ساده بود

comin’ back into you once i figured it out

بازگشتن به درون تو وقتی بالاخره راهش را فهمیدم

you were right here all along

تو تمام این مدت درست همینجا بودی

it’s like you’re my mirror

مثل این میماند که تو آینۀ منی

my mirror staring back at me

آینۀ من که نگاه خیرۀ مرا برمیگرداند

i couldn’t get any bigger

نمیتوانم از این بزرگتر شوم

with anyone else beside me

با هر کس دیگری (به جز تو) در کنارم

and now it’s clear as this promise

و حالا واضح است همچون این پیمان

that we’re making

که داریم یکی میکنیم

two reflections into one

این دو بازتاب را با هم

cause it’s like you’re my mirror

چرا که انگار تو آینۀ منی

my mirror staring back at me, staring back at me

آینۀ من که به من زل زده، به من زل زده

aren’t you somethin’, an original

واقعاً که تو چیزی هستی برای خودت!یک نسخۀ اصل

cause it doesn’t seem really as simple

چون به نظر واقعاً اینقدر ساده نمی آید

and i can’t help but stare, cause

و من نمیتوانم جلوی زل زدنم را بگیرم، چون

i see truth somewhere in your eyes

جایی در چشمانت حقیقت را میبینم

i can’t ever change without you

من بدون تو نمیتوانم حتی تغییر کنم

you reflect me, i love that about you

تو مرا انعکاس میدهی، این را دربارۀ تو دوست دارم

and if i could, i

و اگر میتوانستم،

would look at us all the time

تمام مدت به خودمان نگاه میکردم

cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

زیرا با وجود دست تو در دستم و پاکتی پر از روح و احساس

i can tell you there’s no place we couldn’t go

میتوانم به تو بگویم که جایی نیست که نتوانیم برویم

just put your hand on the past

فقط دستت را روی گذشته بگذار

i’m here tryin’ to pull you through

من اینجا هستم و دارم سعی میکنم تو را از این تنگنا عبور دهم

you just gotta be strong

تو فقط باید قوی باشی

i don’t wanna lose you now

نمیخواهم حالا تو را از دست بدهم

i’m lookin’ right at the other half of me

دارم یکراست به نیمۀ دیگر خودم نگاه میکنم

the biggest scene is set in my heart

بزرگترین صحنه در قلبم آماده است

there’s a space, but now you’re home

فضایی خالی در آن است، اما الآن دیگر تو خانه ای

show me how to fight for now

و نشانم میدهی که چطور برای «اکنون»بجنگم

and i’ll tell you, baby, it was easy

و به تو خواهم گفت عزیزم، ساده بود

comin’ back into you once i figured it out

بازگشتن به درون تو وقتی بالاخره راهش را فهمیدم

you were right here all along

تو تمام این مدت درست همینجا بودی

it’s like you’re my mirror

مثل این میماند که تو آینۀ منی

my mirror staring back at me

آینۀ من که نگاه خیرۀ مرا برمیگرداند

i couldn’t get any bigger

نمیتوانم از این بزرگتر شوم

with anyone else beside me

با هر کس دیگری (به جز تو) در کنارم

and now it’s clear as this promise

و حالا واضح است همچون این پیمان

that we’re making

که داریم یکی میکنیم

two reflections into one

این دو بازتاب را با هم

cause it’s like you’re my mirror

چرا که انگار تو آینۀ منی

my mirror staring back at me, staring back at me

آینۀ من که به من زل زده، به من زل زده

yesterday is history

دیروز به تاریخ پیوسته

tomorrow’s a mystery

فردا یک معماست

i can see you lookin’ back at me

میتوانم تو را ببینم که به من نگاه میکنی

keep your eyes on me

چشمانت را روی من نگه دار

baby, keep your eyes on me

عزیزم، چشمانت را روی من نگه دار

i don’t wanna lose you now

نمیخواهم حالا تو را از دست بدهم

i’m lookin’ right at the other half of me

دارم یکراست به نیمۀ دیگر خودم نگاه میکنم

the biggest scene is set in my heart

بزرگترین صحنه در قلبم آماده است

there’s a space, but now you’re home

فضایی خالی در آن است، اما الآن دیگر تو خانه ای

show me how to fight for now

و نشانم میدهی که چطور برای «اکنون»بجنگم

and i’ll tell you, baby, it was easy

و به تو خواهم گفت عزیزم، ساده بود

comin’ back into you once i figured it out

بازگشتن به درون تو وقتی بالاخره راهش را فهمیدم

you were right here all along

تو تمام این مدت درست همینجا بودی

it’s like you’re my mirror

مثل این میماند که تو آینۀ منی

my mirror staring back at me

آینۀ من که نگاه خیرۀ مرا برمیگرداند

i couldn’t get any bigger

نمیتوانم از این بزرگتر شوم

with anyone else beside me

با هر کس دیگری (به جز تو) در کنارم

and now it’s clear as this promise

و حالا واضح است همچون این پیمان

that we’re making

که داریم یکی میکنیم

two reflections into one

این دو بازتاب را با هم

cause it’s like you’re my mirror

چرا که انگار تو آینۀ منی

my mirror staring back at me, staring back at me

آینۀ من که به من زل زده، به من زل زده

you are, you are the love of my life

تو… تو عشق زندگی منی

baby, you’re the inspiration for this precious song

عزیزم، تو الهامِ سرودن این ترانۀ ارزشمندی

and i just wanna see your face light up since you put me on

و من فقط دلم میخواهد صورتت را ببینم که به خاطر اینکه مرا دست میاندازی،روشن میشود

so now i say goodbye to the old me, it’s already gone

پس حالا با آن منِ قدیمی وداع میکنم، او دیگر رفته

and i can’t wait wait wait wait wait to get you home

و بی صبرانه منتظرم منتظرمنتظرمنتظرم که ببرمت خانه

just to let you know, you are

فقط برای آنکه به تو بفهمانم که تو

you are, you are the love of my life

تو… تو عشق زندگی منی

girl you’re my reflection, all i see is you

دختر جان تو انعکاس منی، همۀ آنچه میبینم تویی

my reflection, in everything i do

بازتاب من، در هر آنچه میکنم

you’re my reflection and all i see is you

تو انعکاس منی، همۀ آنچه میبینم تویی

my reflection, in everything i do

بازتاب من، در هر آنچه میکنم

you are, you are the love of my life

تو… تو عشق زندگی منی

متن و ترجمه فارسی آهنگ RIHANNA feat. Justin Timberlake, Timbaland Rehab

 

Baby, baby When we first met I never felt something so strong

عزیزم، وقتی اولین بار همدیگه رو دیدیم، هیچ وقت چیزی رو به این استواری احساس نکرده بودم

You were like my lover And my best friend

تو عشق من بودی و بهترین دوستم

All wrapped into one With a ribbon on it

همه چیز رو کادو کردی همراه بایه روبان

And all of a sudden you went and left

ولی ناگهان تو رفتی

I didn’t know how to follow

نمیدونم چطور  باید ادامه بدم

It’s like a shock

شکه شدم

That spun me around

و این قضیه منو گیج کرده

And now my heart’s dead

و دیگه قلبم مرده

I feel so empty and hollow

از درون احساس پوچی می کنم

[Pre Chorus:]

And I’ll never give myself to another The way I gave it to you

دیگه خودم رو به هیچ کس اون طوری که به دو دادم نمیدم

Don’t even recognize The ways you hurt me

حتی نمیدونی چطور به من آسیب رسوندی

Do you?

میدونی ?

It’s gonna take a miracle to bring me back

باید معجزه ای بشه که من دوباره پیشت برگردم

And you’re the one to blame

و مقصر هم خودتی

[Chorus:]

And now I feel like, oh

و حالا احساس می کنم که
You’re the reason Why I’m thinking

تو دلیل حرف زدنمی

I don’t wanna smoke on

من نمیخوام دیگه از سیگارم  دود بلند کنم

These cigarettes no more

که دیگه نمیخوام سیگار بکشم

I guess that’s what I get

فکر کنم همین رو از تو بدست آوردم

For wishful thinking Should’ve never let you enter my door

ای کاش هیچ وقت نمیزاشتم وارد خونم بشی

Next time you wanna go on and leave

دفعه بعد که بخوای بری

I should just let you go on and do it

باید بذارم دیگه این کار رو بکنی

Cause now I’m using like I bleed

انگار دارم خونریزی می کنم

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

cause baby you’re my disease

چون عزیزم تو دردو رنج منی

[Verse 2:]

Damn, Ain’t it crazy

لعنتی! این احمقانه نیست

When you’re love swept You’ll do anything

وقتی عشقت ترکت می کنه همه کار می کنی

For the one you love

برای کسی که عاشقشی

‘Cause anytime That you needed me

چون هر وقت که به من نیاز داشته باشی

I’d be there

من پیشت خواهم بود

It’s like You were my favorite drug

انگار تو داروی مورد علاقه منی

The only problem is That you was using me In a different way

فقط مشکل اینجا بود که تو از بد راهی از من استفاده کردی

That I was using you

منم ازت استفاده کرده بودم

But now that I know

اما حالا میدونم

That it’s not meant to be

این چیزی نیست که باید میشد

You gotta go

تو دیگه باید بری

I gotta wean myself off of you

دیگه باید ازت دل بکنم

And I’ll never give myself to another The way I gave it to you

دیگه خودم رو به هیچ کس اون طوری که به دو دادم نمیدم

Don’t even recognize The ways you hurt me

حتی نمیدونی چطور به من آسیب رسوندی

Do you?

میدونی

It’s gonna take a miracle to bring me back

باید معجزه ای بشه که من دوباره پیشت برگردم

And you’re the one to blame

و مقصر هم خودتی

And now I feel like, oh

و حالا احساس می کنم که

You’re the reason ،Why I’m thinking

تو دلیلمی ، چرا من حرف میزنم ؟

I don’t wanna smoke on

دیگه نمیخوام از سیگارم دود بلند کنم

These cigarettes no more

که دیگه نمیخوام سیگار بکشم

I guess that’s what I get

فکر کنم همین رو از تو بدست آوردم

For wishful thinking Should’ve never let you enter my door

ای کاش هیچ وقت نمیزاشتم وارد خونم بشی

Next time you wanna go on and leave

دفعه بعد که بخوای بری

I should just let you go on and do it

باید بذارم دیگه این کار رو بکنی

Cause now I’m using like I bleed

انگار دارم خونریزی می کنم

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

cause baby you’re my disease

چون عزیزم تو دردو رنج منی