loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1482 نظرات (0)

From behind these walls I hear your song

از پشت این دیوارها آواز تو رو میشنوم

Oh, sweet words

کلماتی شیرین

The music that you play lights up my world

 موسیقی که تو می نوازی به کلمات من روشنایی می بخشه

The sweetest that I’ve heard

شیرین ترین موسیقی که تا حالا شنیدم

Could it be that I’ve been touched and turned

یعنی میتونه معنیش این باشه که من تحت تاثیر قرار گرفتم و تغییر کردم؟

Oh Lord, please finally،finally things are changing

اوه خدایا،همه چیزها دارن سرانجام تغییر می کنن

[Chorus:]

This land is mine but I’ll let you rule

این سرزمین ماله منه، اما میذارم تو فرمانروایی کنی

I let you navigate and demand

میذارم تو هدایت و مطالبش کنی

Just as long as you know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

So find your home and settle in

پس خونت رو پیدا کن و توش اقامت کن

Oh, I’m ready to let you in

من با آمادگی کامل این اجازه رو بهت میدم

Just as long as we know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

After all the battles and the wars

بعد از تمام درگیری ها و جنگ ها

The scars and loss

تمام جراحت ها و تلفات…

I’m still the queen of my domain

من همچنان ملکه این قلمرو هستم

and feeling stronger now

و حالا احساس میکنم قویترم

The walls are down a little more each day

دیوارها هر روز دارن خرابتر میشن

Since you came, finally finally things are changing

از وقتی که تو اومدی، سرانجام همه چی داره تغییر میکنه

[Chorus:]

This land is mine but I’ll let you rule

این سرزمین ماله منه، اما میذارم تو فرمانروایی کنی

I let you navigate and demand

میذارم تو هدایت و مطالبش کنی

Just as long as you know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

So find your home and settle in

پس خونت رو پیدا کن و توش اقامت کن

Oh, I’m ready to let you in

من با آمادگی کامل این اجازه رو بهت میدم

Just as long as we know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

[Chorus]

for all the days I’ve travelled alone In this cold and colourless place till now

تمام روزها رو تا حالا تو این مکان سرد و بیرنگ به تنهایی سفر کرده ام

It’s what I had to pay

این چیزیه که(برای ملکه بودن)مجبور بودم بپردازم

This land is mine and I’ll let you rule

این سرزمین ماله منه، اما میذارم تو فرانروایی کنی

I let you navigate and demand

میذارم تو هدایت و مطالبش کنی

Just as long as you know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

So find your home and settle in

پس خونت رو پیدا کن و توش اقامت کن

Oh, I’m ready to let you in

من با آمادگی کامل این اجازه رو بهت میدم

Just as long as we know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

This land is mine and I’ll let you rule

این سرزمین ماله منه، اما میذارم تو فرمانروایی کنی

I let you navigate and demand

میذارم تو هدایت و مطالبش کنی

Just as long as you know this land is mine

فقط تا جایی که میدونی این سرزمین ماله منه

FindLyrics.ir بازدید : 1815 نظرات (0)

You can sleep forever, but still you will be tired

میتونی تا عبد بخوابی، ولی بازم خسته ای

You can stay as cold as stone, but still you won’t find peace

میتونی مثل یه سنگ بی احساس باشی، ولی رنگی از صلح و صفا نخواهی دید

With you I feel I’m the meek leading the blind

وقتی با تو هستم انگار دارم انسان نابینایی رو کمک می کنم

With you I feel I’m just spending wasted time

با تو احساس می کنم دارم وقتمو تلف می کنم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’m still waiting

هنوزم منتظرتم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’m still waiting

هنوزم منتظرتم

But with you It’s always one step too far

اما با تو یک قدم هم طولانیه

One step too far

یک قدم هم طولانیه

You can whine to the bone but still you won’t be full

میتونی تا اونجا که میتونی مشروب بخوری، ولی باز سیر نمیشی

You can look down on the world but still you won’t find love

میتونی کل دنیا رو بگردی، ولی اثری از عشق پیدا نمی کنی

You won’t find love

عشقی پیدا نمی کنی

Only with mellow Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!

If the sun or the moon should give way to doubt,

اگه حتی ماه و خورشید هم در کارشون شک می کردن

They would immediately go out.

بلافاصله از این کارشون دست بر میداشتن

One swallow don’t make a summer,

با اومدن یه چلچله که تابستون نمیاد!

But tomorrow has to start somewhere.

ولی بالاخره فردا باید از یه جا شروع بشه

Only with mellow Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!

Only with mellow Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!

Don’t Let nothing ride you

نگذار هیچی روت تاثیر بگذاره

Only with mellow Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هلموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!

Don’t Let nothing ride you

نذار پیزی تورو تو مشت خودش بگیره

One swallow don’t make a summer.

با اومدن یه چلچله که تابستون نمیاد!

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’m still waiting

هنوزم منتظرتم

But with you It’s always one step too far

اما با تو یک قدم هم طولانیه

One step too far

یک قدم هم طولانیه

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’m still waiting

هنوزم منتظرتم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’ve been waiting

منتظرت بودم

I’m still waiting

هنوزم منتظرتم

But with you It’s always one step too far

اما با تو یک قدم هم طولانیه

One step too far

یک قدم هم طولانیه

FindLyrics.ir بازدید : 2565 نظرات (0)

Like a gost don’t need a key

مثل روح نیاز به کلید نداری

your best friend I’ve come to be

اومدم تا بهترین دوستت بشم

please don’t think of getting up for me

خواهش میکنم به خاطر من بلند نشو

you don’t even need to speak

تو حتی نیازی نداری حرفی بزنی…

When I’ve been here for just one day

وقتی فقط واسه یک روز اینجا موندم

you’ll already miss me when I go away

وقتی برم به زودی دلت برام تنگ میشه

so close the blinds and shut the door

پس پرده هارو بکش و در درو ببند

you won’t need other friends anymore

تو به دوستای دیگت دیگه نیاز پیدا نمی کنی

oh don’t leave home, oh don’t leave home

اوه نرو، نرو

And if you’re cold, I’ll keep you warm

اگه احساس سردی میکنی من بهت گرمی می بخشم

if you’re low, just hold on

اگر احساس ناراحتی و کوچیکی میکنی، فقط تحمل کن

cos I will be your safety

چون من پناهگاه تو خواهم بود

oh don’t leave home

اون منو تنها نذار

and I arrived when you were weak

وقتی ضعیف بودی رسیدم پیشت

I’ll make you weaker, like a child

من کاری میکنم که ضعیف تر بشی، مثل یه بچه

now all your love you give to me

حالا به طور کامل بهم عشق می ورزی

when your heart is all I need

وقتی که عشقت تمام اون چیزیه که می خواستم

oh don’t leave home, oh don’t leave home

اوه نرو، نرو

And if you’re cold, I’ll keep you warm

اگه احساس سردی میکنی من بهت گرمی می بخشم

if you’re low, just hold on

اگر احساس ناراحتی و کوچیکی میکنی، فقط تحمل کن

cos I will be your safety

چون من پناهگاه تو خواهم بود

oh don’t leave home

اون منو تنها نذار

oh how quiet, quiet the world can be

اوه دنیا چقدر می تونی ساکت باشه(افسوس)

when it’s just you and little me

وقتی که فقط تو و منه حقیر توشیم

everything is clear, everything is new

همه چیز واضحه، همه چیز جدیده

so you won’t be leaving will you

پس تو نمیری، میری؟

And if you’re cold, I’ll keep you warm

اگه احساس سردی میکنی من بهت گرمی می بخشم

if you’re low, just hold on

اگر احساس ناراحتی و کوچیکی میکنی، فقط تحمل کن

cos I will be your safety

چون من پناهگاه تو خواهم بود

oh don’t leave home

اون منو تنها نذار

FindLyrics.ir بازدید : 2122 نظرات (0)

In your life, your mad

توی زندگت تو سردرگمی

In your car, your sad

توی ماشین تو ناراحتی

O’ your taller now I’ve found

الان بلند تری و فهمیدم

Hold your fire course O’ your fallen out

مسیر اتیشت رو همینطوری که هست حفظ کن

Go and sow your courses

برو و  راه  هات رو ببین

If I rise, they are on my drive

اگه من بلند شم اونا هم باهام هم مسر میشن

If I believe, it’s more than it is

اگه من باور کنم  این بیشتر از این هست

More than it is

بیشتر از این هست

If I rise, one more chance

اگه من یه بار بیشتر برقصم

All our dreams, more than this

همه ی رویا هامون از این بیشتره

O’ your taller now I’ve found

الان بلند تری و فهمیدم

Hold your fire course O’ your fallen out

مسیر اتیشت رو همینطوری که هست حفظ کن

Go and sow your courses

برو و  راه  هات رو ببین

If I rise, they are on my drive

اگه من بلند شم اونا هم باهام هم مسر میشن

If I believe, it’s more than it is

اگه من باور کنم  این بیشتر از این هست

More than it is

بیشتر از این هست

If I thought I wanted more

اگه فکر کنم بیشتر از این میخوام

Get the life more

یا بیشتر از این زندگی کنم

Just one more call

فقط کافیه یه زنگ بزنم

Though I’ve never lost

فکر کنم هیجوقت دیگه گم نمیشم

Believe I don’t care

باور کن برام اهمیت نداره

Never again

هیجوقت دیگه

If I rise, they are on my drive

اگه من بلند شم اونا هم باهام هم مسر میشن

If I believe, it’s more than it is

اگه من باور کنم  این بیشتر از این هست

More than it is

بیشتر از این هست

If I thought I wanted more

اگه فکر کنم بیشتر از این میخوام

Get the life more

یا بیشتر از این زندگی کنم

Just one more call

فقط کافیه یه زنگ بزنم

If I believe, there’s more than this

اگه باور منم از این بیشتر هست

Anymore than this

از این خیلی بیشترم هست

FindLyrics.ir بازدید : 2374 نظرات (0)

 

من این رو گذاشتمش کنار و خسته بودم

Or coming home to an empty house,

یا می امدم تو یه خونه ی خالی

A passing moment,A little man -

یه وقتی که گذشت  ، یه مرد بیچاره

No one around to stop me writing to you.

هیچکس اطرافم نیست که جلوی نوشتم نامه هام رو برات بگیره

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

I could apologize,

من باید معذرت خواهش میکردم

And say ‘tear it up,

و میگفتم و گریه میکردم

And put it down to the pills I’ve taken’

و گذاشتمش پایین تا ذره ذره ام بشکنه

Seeing my friends with their lives moved on

میبینم دوستام رو با زیندگیشون این کار رو میکنند

Well I’ve been gently drifting

خوبه منم از بینشون میگذرم

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

I felt the same today

من امروز یه حس تکراری دارم

As I was feeling yesterday

حسی مثل حسی که دیروز داشتم

It’ll be the same tomorrow

این حس رو فردا هم خواهم داشت

From an only one change

از اونجا که این تنها شانس من هست

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

My home is home And I’m settled now

خونه من همه جای منه و من این ماجرا رو حل کردم

I’ve made it through the restless phase

و درست تو مسیر بی قراری هام قرار گرفتم

I have no reason to get bored anymore

من هیچ دلیل نداشتم تا کسی رو خسته کنم

My friends are around and your name comes up

همه دوستام اطرافم هستند اما این اسم تو هست که از همه سر تره

Asking if I ever heard from you

و اگه درباره تو چیزی میشنیدم جویاش میشدم

I’m keeping it quiet about those words to you

من هنوز صدای تون چیزایی که دربارت میگفتن رو در نیاوردم

But I meant every word that I said

اما منظور من همه ی حرف هایی که زده بودمه

I stand by every word that I said

من پای تک تک کلمه هایی که به زبون اوردم ایستادم

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

I felt the same today

من امروز یه حس تکراری دارم

As I was feeling yesterday

حسی مثل حسی که دیروز داشتم

It’ll be the same tomorrow

این حس رو فردا هم خواهم داشت

From an only one change

از اونجا که این تنها شانس من هست

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

I felt the same today

من امروز یه حس تکراری دارم

As I was feeling yesterday

حسی مثل حسی که دیروز داشتم

It’ll be the same tomorrow

این حس رو فردا هم خواهم داشت

From an only one change

از اونجا که این تنها شانس من هست

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

I never wanna say it’s love

هیجوقت نمیخوام اسم اینو عشق بذارم

But it’s really what I’m thinking of

اما این درست همینچیزیه که دارم بهش فکر میکنم

FindLyrics.ir بازدید : 5743 نظرات (0)

 

 

I know you think that I shouldn't still love you,

میدونم فکر میکنی که دیگه نباید دوست داشته باشم

Or tell you that.

یا حتی بهت بگم

But if I didn't say it, well I'd still have felt it

هرچند که بهت نگفتم، اما این احساس رو داشتم

where's the sense in that?

این کار چه فایده ای داره

 

I promise I'm not trying to make your life harder

بهت قول میدم سعی نمی کنم زندگی رو برایت سخت کنم

Or return to where we were

یا به مرحله ابتدای دوستیمون برگردیم

 

I will go down with this ship

من با این کشتی مسافرت می کنم

And I won't put my hands up and surrender

و دستانم را بالا نمیبرم و تسلیم تو نمی شم

There will be no white flag above my door

و پرچم سفید رو روی در خانه ام به احتضاظ در نمیارم

I'm in love and always will be

من عاشقم و همیشه عاشق می مونم

 

I know I left too much mess and

میدونم که کارهای اشتباه زیادی کردم

Destruction to come back again

بازگشتم باعث ویرانی خواهد شد

And I caused nothing but trouble

و چیزی جز دردسر برات نخواهم بود

I understand if you can't talk to me again

متوجه هستم اگه هیچ وقت با من حرف نزنی

And if you live by the rules of "it's over"

و اگه با این قانون که "بین ما همه چیز تموم شده" زندگی کنی 

Then I'm sure that that makes sense

اون موقع مطمئنم که همه چیز معنی پیدا خواهد کرد

 

I will go down with this ship

من با این کشتی مسافرت می کنم

And I won't put my hands up and surrender

و دستانم را بالا نمیبرم و تسلیم تو نمی شم

There will be no white flag above my door

و پرچم سفید رو روی در خانه ام به احتضاظ در نمیارم

I'm in love and always will be

من عاشقم و همیشه عاشق می مونم

 

And when we meet

و وقتی همدیگر رو دوباره ببینیم

Which I'm sure we will

که مطمئنم خواهیم دید

All that was there

همه چیزهایی که بوده

Will be there still

و خواهد بود

I'll let it pass

 

And hold my tongue

و از حرف زدن خودداری می کنم

And you will think

و تو فکر می کنی

That I've moved on....

که من از خیرش گذشتم

 

I will go down with this ship

من با این کشتی مسافرت می کنم

And I won't put my hands up and surrender

و دستانم را بالا نمیبرم و تسلیم تو نمی شم

There will be no white flag above my door

و پرچم سفید رو روی در خانه ام به احتضاظ در نمیارم

I'm in love and always will be

من عاشقم و همیشه عاشق می مونم

 

I will go down with this ship

من با این کشتی مسافرت می کنم

And I won't put my hands up and surrender

و دستانم را بالا نمیبرم و تسلیم تو نمی شم

There will be no white flag above my door

و پرچم سفید رو روی در خانه ام به احتضاظ در نمیارم

I'm in love and always will be

من عاشقم و همیشه عاشق می مونم

 

 

I will go down with this ship

من با این کشتی مسافرت می کنم

And I won't put my hands up and surrender

و دستانم را بالا نمیبرم و تسلیم تو نمی شم

There will be no white flag above my door

و پرچم سفید رو روی در خانه ام به احتضاظ در نمیارم

I'm in love and always will be

من عاشقم و همیشه عاشق می مونم

FindLyrics.ir بازدید : 2151 نظرات (0)


I haven't ever really found a place that I call home

هیچ وقت نتونستم جایی رو پیدا کنم که بتونم اسمش رو خونه بذارم
I never stick around quite long enough to make it

هیچ کجا اونقدر گیر نکردم که بتونم این کار رو بکنم
I apologize that once again I'm not in love

ببخشید اگه باز عاشق نیستم
But it's not as if I mind

ولی واقعا منظورم واقعا این نیست
that your heart ain't exactly breaking

که قلبت واقعا نمیشکنه

It's just a thought, only a thought

این فقط یک اندیشه بود، یک اندیشه

But if my life is for rent and I don't learn to buy

اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم که بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get

پس لیاقتم بیشتر از این نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست

I've always thought
that I would love to live by the sea

همیشه فکر می کردم که عاشق زندگی کردن کنار دریام
To travel the world alone

و تنهای تنها دنیا رو سفر کنم
and live more simply

و زندگی ساده ای داشته باشم
I have no idea what's happened to that dream

نمی فهمم که چی سر اون همه رویا اومد!
Cos there's really nothing left here to stop me

چون دیگه اینجا چیزی نمونده که منو پای بند کنه

It's just a thought, only a thought

این فقط یک اندیشه بود، یک اندیشه

But if my life is for rent and I don't learn to buy

اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم که بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get

پس لیاقتم بیشتر از این نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیستBut if my life is for rent and I don't learn to buy

اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم که بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get

پس لیاقتم بیشتر از این نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیستWhile my heart is a shield and I won't let it down

قلبم برام حکم سپر رو داره و نمیذارن هیچ وقت از بین بره
While I am so afraid to fail so I won't even try

و چون از مرگ می ترسم هیچ وقت سعی نخواهم کرد
Well how can I say I'm alive

خب، چطور می تونم بگم که زندم؟

if my life is for rent and I don't learn to buy

اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم که بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get

پس لیاقتم بیشتر از این نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیستif my life is for rent and I don't learn to buy

اما اگه زندگیم اجاره ای باشه و من یاد نگیرم که بتونم اون رو بخرم
Well I deserve nothing more than I get

پس لیاقتم بیشتر از این نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست
Cos nothing I have is truly mine

چون چیزایی که دارم واقعا مال من نیست

 

FindLyrics.ir بازدید : 7342 نظرات (0)


You can sleep forever, but still you will be tired

میتونی تا عبد بخوابی، ولی بازم خسته ای
You can stay as cold as stone, but still you won't find peace

میتونی مثل یه سنگ بی احساس باشی، ولی رنگی از صلح و صفا نخواهی دید
With you I feel I'm the meek leading the blind

وقتی با تو هستم انگار دارم انسان نابینایی رو کمک می کنم
With you I feel I'm just spending wasted time

با تو احساس می کنم دارم وقتمو تلف می کنم

I've been waiting

منتظرت بودم
I'm still waiting

هنوزم منتظرتم
I've been waiting

منتظرت بودم
I've been waiting

منتظرت بودم
I've been waiting

منتظرت بودم
I'm still waiting

هنوزم منتظرتم
But with you
It's always one step too far

اما با تو یک قدم هم طولانیه
One step too far

یک قدم هم طولانیه

You can whine to the bone but still you won't be full

میتونی تا اونجا که میتونی مشروب بخوری، ولی باز سیر نمیشی
You can look down on the world but still you won't find love

میتونی کل دنیا رو بگردی، ولی اثری از عشق پیدا نمی کنی
You won't find love

عشقی پیدا نمی کنی

Only with mellow
Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!
If the sun or the moon should give way to doubt,
They would immediately go out.

اگه حتی ماه و خورشید هم در کارشون شک می کردن

بلافاصله از این کارشون دست بر میداشتن
One swallow don't make a summer,

با اومدن یه چلچله که تابستون نمیاد!
But tomorrow has to start somewhere.

ولی بالاخره فردا باید از یه جا شروع بشه
Only with mellow
Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!
Only with mellow
Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!
Don't Let nothing ride you


Only with mellow
Are you thin enough to slide through.

فکر می کنی با هموا هلوا کردن دهن شیرین میشه!
Don't Let nothing ride you

نذار پیزی تورو تو مشت خودش بگیره
One swallow don't make a summer.

با اومدن یه چلچله که تابستون نمیاد!

I've been waiting

منتظرت بودم
I'm still waiting

هنوزم منتظرتم
But with you
It's always one step too far

اما با تو یک قدم هم طولانیه
One step too far

یک قدم هم طولانیه

I've been waiting
منتظرت بودم
I've been waiting

منتظرت بودم
I'm still waiting

هنوزم منتظرتم
I've been waiting

منتظرت بودم
I've been waiting

منتظرت بودم
I've been waiting

منتظرت بودم
I'm still waiting

هنوزم منتظرتم
But with you
It's always one step too far

اما با تو یک قدم هم طولانیه
One step too far

یک قدم هم طولانیه


FindLyrics.ir بازدید : 1157 نظرات (0)

 

I didn't hear you leave

نشنیدم که رفتی
I wonder how am I still here

در این عجبم که چطور اینجام
And I don't want to move a thing

It might change my memory

و نمیخوام چیزی رو تغییر بدم چون ممکنه ذهنم رو تغییر بده[Chorus:]
Oh I am what I am

آه من همینم که هستم
I'll do what I want

و میخوام چیزی رو که میخوام
But I can't hide

ولی نمیتونم پنهانش کنم
I won't go

من از اینجا نمیرم
I won't sleep

نمیخوابم
I can't breathe

نمیتونم نفس بکشم
Until you're resting here with me

تا زمانی که تو اینجا با من استراحت می کنی
I won't leave

اینجارو ترک نمی کنم
I can't hide

نمیتونم پنهانش کنم
I cannot be

نمیتونم اینجا بمونم
Until you're resting here with me

تا زمانی که تو اینجا با من استراحت می کنی

I don't want to call my friends

نمیخوام دوستام رو خبر کنم
They might wake me from this dream

چون ممکنه منو از این رویا بیدار کنن
And I can't leave this bed

و نمیتونم این تخت خواب رو رها کنم
Risk forgetting all that's been

چون ممکنه همه چیزی رو که اینجا برام خاطره شده فراموش کنم

Oh I am what I am

آه من همینم که هستم
I'll do what I want

و میخوام چیزی رو که میخوام
But I can't hide

ولی نمیتونم پنهانش کنم
I won't go

من از اینجا نمیرم
I won't sleep

نمیخوابم
I can't breathe

نمیتونم نفس بکشم
Until you're resting here with me

تا زمانی که تو اینجا با من استراحت می کنی
I won't leave

اینجارو ترک نمی کنم
I can't hide

نمیتونم پنهانش کنم
I cannot be

نمیتونم اینجا بمونم
Until you're resting here with me

تا زمانی که تو اینجا با من استراحت می کنی


FindLyrics.ir بازدید : 1803 نظرات (0)


I wanna go to bed
With arms around me

میخوام برم به تخت خواب با دستایی که دورم گره خوردن
But wake up on my own

 

ولی وقتی بیدار میشم تنها باشم
Pretend
That I'm still sleeping

 

و وانمود کنم که هنوز خوابم
Til' you go home

 

تا وقتی میری به خونت

Oh
I can't look at you
This morning

 

آه، امروز صبح نمیتونم بهت نگاه کنم!
I should probably have a sign
That says

 

شاید باید با اشاره بهت بفهمونم که:
'Leave right now or quicker'

 

"تند و سریع اینجارو ترک کن"
You've overstayed your time
بیشتر از کپنت اینجا موندی


If I don't believe in love

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
Nothing will last for me

 

چیزی برام باقی نمیمونه
If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
Nothing is safe for me

 

هیچ جایی برام امن نیست
When I don't believe in love

 

وقتی به عشق اعتقادی ندارم
You're too close to me

 

تو زیادی بهم نزدیکی
And that's why
You have to leave

وبه همین خاطره که میگم باید اینجارو ترک کنی


Maybe I slept peaceful
On your shoulder

شاید بدون نقص رو شونه هات به خواب رفته باشم
Your arm warm around my side

 

و بازوهات گرم دورم پیچیده باشه
But it's different now

 

ولی حالا دیگه فرق میکنه
It's morning
And I can't face your smile

 

صبح شده و من نمیتونم با لبخندت روبرو بشم

The second that I feel

 

دومین چیزی که فکر می کنم
Your safe hands

 

دستای امنته
Reaching out for mine

 

که برای در آغوش گرفتنم باز میشن
I slip away and out of sight

 

و من دور می شم و دیگه دیده نمیشم
You've overstayed your time

 

تو بیشتر از کپنت اینجا موندی

If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
Nothing will last for me

 

چیزی برام باقی نمیمونه
If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
Nothing is safe for me

 

هیچ جایی برام امن نیست
When I don't believe in love

 

وقتی به عشق اعتقادی ندارم
Nothing is new for me

 

هیچ چیز برای من نو نیست
Nothing is wrong for me

 

هیچ چیز برای من اشتباه نیست
And nothing is real for me

 

و هیچ چیز برای من واقعی نیست

When I don't believe in love

 

وقتی به عشق اعتقادی ندارم
Why do you care for me?

 

چرا به خودم اهمیت بدم!
When I don't believe in love

 

وقتی به عشق اعتقادی ندارم
Nothing is real for me

 

هیچ چیز برای من واقعی نیست
If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
You're getting to close to me

 

تو زیادی بهم نزدیکی
And that's why
You have to leave

 

وبه همین خاطره که میگم باید اینجارو ترک کنی
And that's why you have to leave

 

وبه همین خاطره که میگم باید اینجارو ترک کنی

If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
Nothing is left for me

 

چیزی برام باقی نمی مونه
If I don't believe in love

 

اگه به عشق اعتقادی نداشته باشم
You're too good for me

تو زیادی برام خوبی

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان