close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 11

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Cheryl Cole – Promise this lyrics

In my beginning there was nothing
اوایل چیزی تو زندگیم نبود
So empty in the space between
و در اون میان جایی خالی بود
And you came in, turned the lights on
و تو اومدی و چراغها رو روشن کردی و
And created what it’s came to be
و این زندگی رو که الان دارم رو ساختی
Before I pluck your wings, cover me
قبل از اینکه بالهات رو برای در آغوش گرفتنم باز کنم
Please spread your wings, cover me and
خواهش می کنم بالهات رو باز کن و من رو در آغوش بگیر
Promise this if I die before I wake, oh
و قول بده قبل از اینکه بیدار بشم، بمیرم این کار رو انجام بدی
Promise this, take a time to say your grace
اینو بهم قول بده، که کمی وقت بذاری و برام دعا کنی
On your knees you pray for me
به زانو میشینی و برام دعا می کنی
Promise this, be the last to kiss my lips
قول بده، آخرین باری باشه که منو میبوسی
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Déployer les ailés
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Plumerai les ailés
Though I’m walking through the shadows
گرچه دارم در میان سایه ها راه میرم
You are with me and you comfort me
تو با منی و به من آرامش میدی
Lay me down now, time for sleeping
دراز میکشم و وقت خوابه
But before that, would you miss on me?
ولی قبل از خواب، میشه یه تک زنگ بهم بزنی؟
Before I pluck your wings, cover me
قبل از اینکه بالهات رو برای در آغوش گرفتنم باز کنم
Please spread your wings, cover me and
خواهش می کنم بالهات رو باز کن و من رو در آغوش بگیر
Promise this if I die before I wake, oh
و قول بده قبل از اینکه بیدار بشم، بمیرم این کار رو انجام بدی
Promise this, take a time to say your grace
اینو بهم قول بده، که کمی وقت بذاری و برام دعا کنی
On your knees you pray for me
به زانو میشینی و برام دعا می کنی
Promise this, be the last to kiss my lips
قول بده، آخرین باری باشه که منو میبوسی
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Déployer les ailés
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Alouette, -uette, -uette
Plumerai les ailés
By a thread we’re hanging on
به هم پیشچ و تاب میخوریم
In the hope you don’t let go
دارم سعی می کنم که نذارم بری
If you ever leave me
Know I wanna go with you
هروقت خواستی منو تنها بذاری، بدون که منم باهات میام
Promise this if I die before I wake, oh
و قول بده قبل از اینکه بیدار بشم، بمیرم این کار رو انجام بدی
Promise this, take a time to say your grace
اینو بهم قول بده، که کمی وقت بذاری و برام دعا کنی
On your knees you pray for me
به زانو میشینی و برام دعا می کنی
Promise this, be the last to kiss my lips
قول بده، آخرین باری باشه که منو میبوسی

CHRIS DE BURGH – When I Think Of You LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – کریس دی برگ
 
 
 
There is something on my mind,
چیزی در ذهن من هست
and I’m losing concentration
و نمیتونم تمرکز کنم
And I feel it everytime,
that you are near me.
و این رو هر بار که پیش من هستی حس میکنم
I could tell you all about,
میتونستم همه چیز رو به تو بگم
your picture at my bedside,
عکست کنار تختم
I should call you sometime,
باید گاهی به تو زنگ میزدم
and talk it over.
و در موردشون باهات حرف میزدم
 
 
‘Cos I get a kick inside,
چون از درون به خودم تلنگر میزنم
and I feel a tingle too,
و میسوزم
It just comes from time to time,
و این گاه گاه برایم اتفاق می افته
And it only happens,
و فقط اتفاق می افته
When I think of You,
زمانی که به تو فکر میکنم
sleeping,
میخوابم
when I’m dreaming, when I wake up, when I think of you,
وقتی در رویا فرو میرم وقتی از خواب بیدار میشم و وقتی به تو فکر میکنم
walking,
راه میرم
when I’m talking,
حرف میزنم
when I look up,
وقتی میبینم
when I think of You,
وقتی به تو فکر میکنم
 
 
take me away to a land of mass confusion,
منو به سرزمین سردزگمی میبره
And I don’t know what to say,
و نمیدونم چی باید بگم
when I am near you,
وقتی کنار تو هستم
I could stand here all day long,
می تونستم کل روز رو اینجا وایستم
just staring at your window,
و به پنجرت زل بزنم
But I have so much to do,
ولی خیلی کار دارم
that’s so important,
ک هخیلی مهم هستن
 
Then I get a kick inside,
بعدش از درون به خودم تلنگر میزنم
and I feel a tingle too,
و میسوزم
It just comes from time to time,
و این گاه گاه برایم اتفاق می افته
And it only happens,
و فقط اتفاق می افته
When I think of You,
زمانی که به تو فکر میکنم
 
sleeping,
میخوابم
when I’m dreaming, when I wake up, when I think of you,
وقتی در رویا فرو میرم وقتی از خواب بیدار میشم و وقتی به تو فکر میکنم
walking,
راه میرم
when I’m talking,
حرف میزنم
when I look up,
وقتی میبینم
when I think of You,
وقتی به تو فکر میکنم
 
 
may get the feeling that I’m dancing on the ceiling,
ممکنه این حس بهم دست بده وقتی دارم میرقصم
When I get a kick inside, and my head is spinning too,
وقتی از درون تلنگر میخورم، و سرگیجه هم میگیرم
It just comes from time to time,
و این گاه گاه برایم اتفاق می افته
And it only happens,
و فقط اتفاق می افته
When I think of You,
زمانی که به تو فکر میکنم
 
sleeping,
میخوابم
when I’m dreaming, when I wake up, when I think of you,
وقتی در رویا فرو میرم وقتی از خواب بیدار میشم و وقتی به تو فکر میکنم
when I whisper to your picture, when I kiss it, when I think of you
وقتی با عکست زمزمه میکنم، وقتی می بوسمش و به تو فکر میکنم
 
 
When I think of you, when I’m dreaming we’re together, on my sofa,
وقتی به تو فکر میکنم، وقتی در رویاهام خودم و خودتو رو مبلم در کنار هم میبینم
When I think of you, when I’m wishing that we’re kissing, when we’re dancing,
وقتی به تو فکر میکنم، وقتی آرزو میکنم کاش همدیگرو ببوسیم، وقتی میرقصیم
When I think of you.
وقتی به تو فکر میکنم

Chris De Burgh – NOTHING EVER HAPPENS ROUND HERE LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – کریس دی برگ
 
 
 این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
She was a girl from a one horse town,
اون یه دختر از یه شهر کوچیکه
The only place for miles around,
تنها جایی که کلش چند  مایله
Cutting hair in the modern style,
موهاشو مد روز کوتاه می کنه
Putting in the nine to five,
اون 9 صبح تا 5 شب اونجاست
but, every night it was the same old dream,
اما، هر شب تنها همون یک رویا رو داره
On the cover of a magazine,
که رو جلد مجله باشه
She, looked good but it could never come true,
اون خوب بود ولی ، خب هیچوقت امکان پذیر نیست
‘Cos nothing ever happens round here,
چون این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing ever happens round here;
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
She had a boyfriend in the town,
اون تو اون شهر یه دوست پسر داشت
He spent his days just messing around,
کل روز رو اونجا پرسه می زد
With stick shifts and steering wheels,
با فرمون و دنده
Motorbikes and automobiles,
موتور سیکلت، ماشین
And every night it was the same old thing,
و هر شب همون چیزهای قدیم
Meet the boys for a couple of drinks,
پسرای دیگه رو میدید و میرفتن بیرون تا نوشیدنی بخورن
Shoot pool and talk about girls,
بیلیارد بازی می کردن و راجع به دخترا حرف میزدن
And nothing ever happens round here,
و این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing ever happens round here;
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
They said nothing, no nothing,
چیزی نگفتن، نه هیچ چیزی نگفتن
Nothing ever happens round here,
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing, no nothing,
هیچ چیز، نه، هیچ چیز
Nothing ever happens round here.
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
One day in a local bar,
یه روز تو بار مرکزی
She heard a movie man was looking for a star,
شنید که یکی از کارگردانا داره دنبال یه هنرپیشه میگرده
And everybody in the whole damn town,
و تمام مردم شهر
Got the call to come on down,
رفتن تا بهش زنگ بزنن
And when she walked into the room,
و وقتی که اون دختر وارد شد
Every heart went BOOM BOOM BOOM,
همه قلبها شروع کرد به تپیدن، بوم بوم، بوم بوم
- Who’s that girl?
اون دختره دیگه کیه
She’s exactly what we’re looking for,
اون دقیقا همونیه که دنبالش بودیم
But nothing ever happens round here,
ولی این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing ever happens round here;
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
They said nothing, no nothing,
چیزی نگفتن، نه هیچ چیزی نگفتن
Nothing ever happens round here,
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing, no nothing,
هیچ چیز، نه، هیچ چیز
Nothing ever happens round here.
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
And so she took a screen test,
خبف شروع کرد یک صحنه نمایش امتحانی بازی کردن
No doubt that she was the best,
بی شک اون بهترین بود
The camera fell in love with her,
انگار که دوربین عاشقش شده بود
Before she knew it she was on the way to make that dream come true;
قبل از اینکه خودش هم بفهمه، اون پا در راهی گذاشته بود که اون رویا رو به حقیقت تبدیل کنه
Now she’s living in Hollywood,
حالا دیگه تو هالیوود زندگی می کنه
And everything is looking good,
و همه چیز خوب به نظر می رسه
She thinks about the folks back home,
به یاد رفیقاش تو اون شهر کوچیک افتاد
And her boyfriend all alone, but;
دوست پسرشم تنهای تنها بود
Every night it’s still the same old thing,
هر شب همون کارهای قدیمی
Meet the boys for a couple of drinks,
پسره با دوستاش قرار میذاشت تا برن و نوشیدنی بخورن
Shoot pool and talk about girls,
بیلیارد بازی می کردن و راجع به دخترا حرف میزدن
And nothing ever happens round here,
و این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing ever happens round here;
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
They said nothing, no nothing,
چیزی نگفتن، نه هیچ چیزی نگفتن
Nothing ever happens round here,
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته
Nothing, no nothing,
هیچ چیز، نه، هیچ چیز
Nothing ever happens round here.
این دور و برا هیچ چیز خاصی اتفاق نمی افته

Chris De Burgh- Everywhere I Go Lyrics

 متن آهنگهای خارجی – کریس دی برگ
 
 
Everywhere I go,
 هرجا که میرم
Everywhere I go I see an image of her face,
هرجا که میرم، تصویر اون دختر رو اونجا می بینم
She talks to me,
اون با من حرف میزنه
She talks to me in a thousand ways;
به هزاران روش با من حرف میزنه
Everyone I know,
هرکیو که میشناسم
Everyone I know is calling on the telephone,
هرکی که با تلفن با من حرف میزنه
“Are you ok, are you alright,
و میگه: حالت خوبه؟ خوبی
‘cos you’re never at home?”
چون هیچوقت خونه نیستی
Well I couldn’t be better,
خب بهتر از این نمیتونستم باشم
I found my way,
من راه خودمو پیدا کردم
She is an open door to a brand new day;
اون مثل دری می مونه که رو به یک روز جدید باز میشه
Everywhere I go I see her face again,
هرجا که میرم، چهره اون دختر رو اونجا می بینم
Everywhere I look I see her smile and wave,
هرجا که نگاه میندازم، لبخندش میاد جلوی چشمام
Everywhere I hear her voice is calling,
همه جا صداشو میشنوم که منو صدا می کنه
This time, I finally opened my eyes to a beautiful angel,
اینبار، بالاخره چشمام رو بر یک فرشته باز کردم
Oh, who’s been caring for me like a mother for a child;
 آه، فردی که مثل یک مادر مراقب منه
Everywhere I go,
هرجا میرم
Everywhere I go I see the shadow of a light,
هرجا که میرم، سایه ای از روشنایی میبینم
It shines on me, it shines on me from another side;
به من میتابه، که از سمتی دیگه بر من میتابه
So many dark days, and lonely nights,
روزهای تاریک و شبهایی پر ز تنهایی بودن
Until she found the way, to change my life;
تا اینکه اون راهی رو پیدا کرد که زندگی منو تغییر بده
Everywhere I go I see her face again,
هرجا که میرم، چهره اون دختر رو اونجا می بینم
Everywhere I look I see her smile and wave,
هرجا که نگاه میندازم، لبخندش میاد جلوی چشمام
Everywhere I hear her voice is calling,
همه جا صداشو میشنوم که منو صدا می کنه
This time, I finally opened my eyes!
این بار، بالاخره چشمام رو باز کزدم
Everywhere I go I see her face again,
 هرجا که میرم، چهره اون دختر رو اونجا می بینم
(Everywhere I go),
هرجا که میرم
Everywhere I look I see her smile and wave,
هرجا که نگاه میندازم، لبخندش میاد جلوی چشمام
(Everywhere I look),
 هرجا که نگاه میندازم
Everywhere I hear her voice is calling,
همه جا صداشو میشنوم که منو صدا می کنه
This time, I finally opened my eyes to a beautiful angel,
اینبار، بالاخره چشمام رو بر یک فرشته باز کردم
Oh, who’s been caring for me like a mother for a child;
 آه، فردی که مثل یک مادر مراقب منه
Everywhere I go;
هرجا که میرم

Christina Perri – My Eyes

My eyes are so tired
چشمام خسته هستن
They should sleep
باید بخوابن
But they won’t
ولی نمیخوابن
They don’t
نمیخوابن
They won’t let me pass this up
نمیذارن ردش کنم
My eyes are stuck open in love
چشمای من در عشق گیر کردن
They want more of him
و چشمای من او رو بیشتر میخوان
They need less of this
اونا دیگه این (جدایی) رو نمیخوان
They’re everything
اونا همه چیز هستن
They’re unbelievable
اونا باورکردنی نیستن
My eyes are lonely and cold
چشمای من سرد و تنها هستن
They’re young
جوونن
And they’re old
و پیر
They’re looking for a way out
دنبال راهی به سوی بیرون میگردن
And a moment to let you in
و یک لحظه که تورو به درونشون راه بدن
They want nothing to do with me
اونا دیگه با من کاری ندارن
And only want to do with him
و همش او رو میخوان
They’re hungry
اونا گرسنن
I’m warning
دارم بهشون اخطار میدم
And I’m scared
میترسم
They won’t let me thrive
نمیذارن پیشرفت کنم
They’ll need everything you own
اونا هرچی که تو داشته باشی رو میخوان
Make it all so real
همه اونها رو واقعی می کنن
By learning to feel
با احساس این که
What’s not really happening
چی واقعا اتفاق نمی افته
What’s going on is much more
چیزی که اتفاق افتاده براشون زیاد بوده
Then I ever hoped for
و بعد هرچیکه ارزو کردم
Ever hoped for
هرچی که آرزو کردم
And I’d much rather imagine it
و میخوام تصورشون کنم
Then not live at all
و بعد دیگه زنده نمونم

Christina Perri – A Thousand Years (Part 2) Lyrics

The day we met
روزی همدیگرو دیدیم
frozen, I held my breath
یخ زدم، نفسمو نگه داشتم
right from the start
از همون اولش
knew that I found a home for my heart,
میدونستم که مامن آسایش برای قلبم پیدا کردم
Beats fast
قلبی که تند تند میزنه
Colors and promises
رنگها و وعده ها
How to be brave
که چطور میشه شجاع بود
How can I love when I’m afraid
چطور وقتی ترسیدم بتونم عاشق بشم
To fall
وقتی که از شکست ترسیدم
Watching you stand alone
میبینم که تنها وایستادی
All of my doubt
Suddenly goes away somehow
و یه جورایی تمام شک و تردیدهام ناگهان از بین میرن
One step closer
یه قدم میام جلوتر
I have died everyday
هر روز میمردم
waiting for you
منتظرت بودم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
Time stands still
زمان می ایست
beauty in all she is
و زیبایی های درون اون دختر
I will be brave
شجاع می مونم
I will not let anything Take away
نمیذارم چیزی از دست بره
Standing in front of me
روبروت می ایستم
Every breath,
هر نفس
Every hour has come to this
هر ساعت به اینجا ختم میشه
One step closer
یه قدم میام جلوتر
I have died everyday
هر روز میمردم
waiting for you
منتظرت بودم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
All along I believed
تاحالا فکر باورم این بود
I would find you
تورو پیدا می کنم
Time has brought
Your heart to me
زمان قلبن=ت رو برای من آورد
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
Love you for a Thousand more
هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
One step closer
یه قدم میام جلوتر
I have died everyday
هر روز میمردم
waiting for you
منتظرت بودم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
All along I believed
تاحالا فکر باورم این بود
I would find you
تورو پیدا می کنم
Time has brought
Your heart to me
زمان قلبن=ت رو برای من آورد
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم

CHRISTINA PERRI – Human LYRICS

I can hold my breath
میتونم نفسم رو نگه دارم
I can bite my tongue
میتونم زبونمو گاز بگیرم
I can stay awake for days
میتونم روزها بیدار بمونم
If that’s what you want
اگه اینا چیزیه که تو میخوای
Be your number one
که بتونم اولین (آخرین) تو باشم
I can fake a smile
میتونم الکی بخندم
I can force a laugh
میتونم بزور بخندم
I can dance and play the part
میتونم برقصم
If that’s what you ask
اگه اینا چیزیه که تو از من میخوای
Give you all I am
همه وجودمو به تو میدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
But I’m only human
ولی من فقط یه انسانم
And I bleed when I fall down
و وقتی سقوط کنم خونریزی می کنم
I’m only human
من فقط یه انسانم
And I crash and I break down
و من هم میشکنم
Your words in my head, knives in my heart
جملاتت تو ذهنم، چاقوهایی در قلبم
You build me up and then I fall apart
تو منو میسازی و میری بالا و من از هم خُرد میشم
‘Cause I’m only human
چون من فقط یه انسانم
I can turn it on
میتونم روشنش کنم
Be a good machine
ماشین خوبی باشم
I can hold the weight of worlds
میتونم وزن دنیا رو تحمل کنم
If that’s what you need
اگه این چیزیه که نیاز داری
Be your everything
همه چیز تو باشم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I’ll get through it
از پیش بر میام
But I’m only human
ولی من فقط یه انسانم
And I bleed when I fall down
و وقتی سقوط کنم خونریزی می کنم
I’m only human
من فقط یه انسانم
And I crash and I break down
و من هم میشکنم
Your words in my head, knives in my heart
جملاتت تو ذهنم، چاقوهایی در قلبم
You build me up and then I fall apart
تو منو میسازی و میری بالا و من از هم خُرد میشم
‘Cause I’m only human
چون من فقط یه انسانم
I’m only human
من فقط یه انسانم
I’m only human
من فقط یه انسانم
Just a little human
فقط یه انسان
I can take so much
میتونم بیشتر از اینارو تحمل کنم
‘Till I’ve had enough
تا وقتی که دیگه بَسَم باشه
But I’m only human
ولی من فقط یه انسانم
And I bleed when I fall down
و وقتی سقوط کنم خونریزی می کنم
I’m only human
من فقط یه انسانم
And I crash and I break down
و من هم میشکنم
Your words in my head, knives in my heart
جملاتت تو ذهنم، چاقوهایی در قلبم
You build me up and then I fall apart
تو منو میسازی و میری بالا و من از هم خُرد میشم
‘Cause I’m only human
چون من فقط یه انسانم