close
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه آهنگ stars dance از سلنا گومز

Wake up to your dreams
در روياهات بيدار شو


And watch them come true
و تماشا كن كه به حقيقت تبديل ميشن


I’ll make you whisper my name, and never leave the room
مجبورت ميكنم اسمم رو زمزمه كني
و هيچوقت اتاق رو ترك نكني


Night and day, i’ll be your muse
روز و شب , من الهه ي شعر و موسيقي تو خواهم شد


No other girl can make you feel the way I do
هيچ دختر ديگه اي نميتونه حسي كه من بهت ميدم رو بده


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


Don’t be afraid, close your eyes
نترس , چشماتو ببند


Let me take you to places that you’ve never been tonight
اجازه بده تو رو به جاهايي ببرم كه اصلا امشب نبودي


I thought by now you’d realize I can do anything I put my minds to
فكر ميكردم تا الان فهميده باشي من ميتونم هر كاري كه روش تمركز كنم رو انجام بدم


I can make the stars dance
Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


Everything I touch turns to love
هر چيزي كه من لمس ميكنم به عشق تبديل ميشه


Everything I do will open up heaven

هركاري كه من ميكنم در بهشت رو باز ميكنه


It’s dead steady
مرده ي ثابته!


there’s falling and flying in love
سقوط و پرواز در عشق وجود داره


Nothing’s forever because we are just stars, dance
هيچ چيز هميشگي نيست چون ما فقط رقص ستارگانيم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


I can make, I can make, I can make the stars dance
من ميتونم , من ميتونم , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن رقصيدن, رقصيدن با تو كنم

Adele - I Miss You

I want every single piece of you

من تک تک قسمت های تو رو میخوام

(یعنی همه وجود تو رو میخوام)

 

I want your heaven and your oceans too

آسمون و اقیانوست رو هم  میخوام


(یعنی هرچیزی که مربوط به تو میشه رو میخوام)

 

Treat me soft but touch me cruel

به نرمی باهام رفتار میکنی ولی بی رحمانه لمسم میکنی

 

(touch me cruel معنی خاک بر سری داره)

 

I wanna teach you things you never knew, baby

می خوام چیزایی یادت بدم که هیچوقت نمیدونستی، عزیزم

 

Bring the floor up to my knees

زمین رو تا زانو هام بالا بکش

(خیلی مفهومش رو متوجه نشدم ولی اگه کسی به روی زانوهاش بیافته

یا زانوهاش به زمین بخوره یعنی اینکه شکست خورده شاید اینجا منظورش

اینه که زمین رو به زانو های من برسون یعنی کاری کن که شکست نخورم)

 

Let me fall into your gravity

اجازه بده تو جاذبه ات سقوط کنم

 

And kiss me back to life to see

و من رو ببوس تا به زندگی برگردم و ببینم

 

(دو جمله قبلی یه معنی میدن وقتی کسی میگه you're my gravity

یعنی اینکه تو دلیل زنده بودن منی fall into gravity هم همین معنی

رو میده و همچنین زنده کردن کسی با بوسیدن هم اشاره یه داستان های

افسانه ای داره که توی اونها عاشق ها با بوسیدن معشوقه خود اونها رو

به زندگی بر میگردندن که توی خیلی از این داستان ها دیدیم)

 

Your body standing over me

که تو کنارم ایستادی

 

Baby don't let the lights go down, Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن، عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

(خاموش شدن نور سمبل خیلی چیزها میتونه باشه از جمله وجود

غم و ناراحتی یا پایان یه رابطه که هر جفتش اینجا معنی میده)

 

Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Down, down, down

خاموش، خاموش، خاموش

 

شروع کورس

I miss you when the lights go out

دلم برات تنگ میشه وقتی که نور ها خاموش میشن

 

It illuminates all of my doubts

اون تمام شک هام رو بر طرف (روشن) میکرد

 

Pull me in, hold me tight

من رو در آغوشت بگیر، محکم بغلم کن

 

Don't let go, baby give me light

نذار بره، عزیزم به من نور بده

 

I miss you when the lights go out

دلم برات تنگ میشه وقتی که نور ها خاموش میشن

 

It illuminates all of my doubts

اون تمام شک هام رو بر طرف (روشن) میکرد

 

Pull me in, hold me tight

من رو در اغوشت بگیر، محکم بغلم کن

 

Don't let go, baby give me light

نذار بره، عزیزم به من نور بده

پایان کورس

 

I love the way your body moves

از طرز حرکات بدنت خوشم میاد

(منظورش رقصیدن هست)

 

Towards me from across the room

وقتی که از اون طرف اتاق به سمت من میای

 

Brushing past my every groove

تمام شیار های من رو به آرومی نوازش میدی

 

(Brush past یعنی اروم از کنار چیزی رد شدن یا لمس

کردن منظورش از Groove همون پوست بدن هست البته

کلا یه جور دیگه هم ترجمه میشه groove به معنی رقصیدن

متوازن با ریتم آهنگ هم میده پس معنی دومش میشه اینکه

تو با هر ریتم اهنگ من با من میرقصی یه معنی سوم هم

داره که خاک بر سری هست در کل خیلی متوجه نشدم که

کدوم ترجمه ش میتونه درست باشه)

 

No one has me like you do

هیچ کسی مثل تو من رو به دست نیاورده

 

Baby you bring your heart, I'll bring my soul

عزیزم تو قلبت رو میاری، و من روحم رو میارم

 

(منظورش اینه که با قلب و روح به هم پیوند میخورن)

 

But be delicate with my ego

اما با من (عزت نفس من) به خوبی رفتار کن

 

I wanna step into your great unknown

من میخوام به (دنیای) نا شناخته بزرگ تو قدم بذارم

 

With you and me setting the tone

من و تو داریم لحن رو تنظیم میکنیم

(Set the tone یعنی اینکه دارن یه حسی خاصی پیدا میکنن

در کل Set the tone یعنی اینکه یه حالت خاصی پیدا کردن

و تا یه مدتی تو همون حالت موندن مثل عصبانی شدن و تا

شب تو همون حالت موندن)

 

Baby don't let the lights go down, Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن، عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

(خاموش شدن نور سمبل خیلی چیزها میتونه باشه از جمله وجود

غم و ناراحتی یا پایان یه رابطه که هر جفتش اینجا معنی میده)

 

Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Down, down, down

خاموش، خاموش، خاموش

 

تکرار کورس

 

We play so dirty in the dark

ما توی تاریکی خیلی کثیف بازی میکنیم

 

(دو تا معنی داره معنی اولش که خاک بر سری

هست معنی دومش میشه بد رفتاری کردن)

 

Cause we are living worlds apart

چون ما تو دو دنیای جداگانه داریم زندگی میکنیم

 

It only makes it harder baby

عزیزم این فقط سخت ترش میکنه

 

It only makes it harder baby

عزیزم این فقط سخت ترش میکنه

 

Harder baby, harder baby

عزیزم سخت ترش میکنه، سخت ترش میکنه

 

تکرار کورس

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

Adele - Million Years Ago

I only wanted to have fun

فقط میخواستم که خوش بگذرونم

 

Learning to fly, learning to run

یاد بگیرم که پرواز کنم، یاد بگیرم که بدوم (آزاد باشم)

 

I let my heart decide the way

به قلبم اجازه دادم که مسیر رو انتخاب کنه


(احساسی پیش رفتم)

 

When I was young

وقتی که بچه بودم

 

Deep down I must have always known

باید خیلی خوب (عمیقا) اینو میفهمیدم که

 

(Deep down یعنی عمیقا یا از ته دل)

 

That this would be inevitable

این میتونه اجتناب ناپذیر باشه

 

To earn my stripes I'd have to pay

برای اینکه شایستگی هام رو نشون بدم باید بهاش رو بپردازم

 

(این آهنگ رو ادل درمورد مشهور شدنش خونده و اتفاقاتی

که بعد از اون تو زندگیش افتاده وقتی که نگاه ها نسبت بهش

تغییر کرده و نمیتونسته آزاد باشه و خوش بگذرونه ادل میگه

یاید خیلی قبل تر اینو میفهمید که این اتفاقات اجتناب ناپذیر هست

ولی الان که وارد این شرایط شده باید بهاش رو هم بپردازه)

 

And bare my soul

و روحم رو آزاد کنم

 

(Bare my soul اصلاح هست یعنی اینکه حرف دلش رو بزنه)

 

شروع کورس

I know I'm not the only one

میدونم که فقط من نیستم

 

Who regrets the things they've done

که از کارهای که اونها کردن افسوس میخوره

 

(خیلی ها مثل اون هستن که بعد از مشهور شدن

رفتار بقیه باهاشون تغییر کرده و ناراحت شدن)

 

Sometimes I feel it's only me

بعضی وقتها فک میکنم که فقط من اینطوری ام

 

Who can’t stand the reflection that they see

منی که نمیتونه در مقابل بازتابی اونها می بینن دووم بیاره

 

(منظورش از بازتاب نحوه برخورد بقیه هست یا بازتاب و

عواقبی که بعد از مشهور شدن به وجود میاد ادل داره میگه

فک میکنه که فقط خودش هست که نمیتونه این برخورد ها

رو تحمل کنه ولی بقیه این که این برخورد ها رو می بینن

میتونن جلوش مقاومت نشون بدن و تحملش کنن)

 

I wish I could live a little more

آرزو میکنم بتونم یکم بیشتر عمر کنم

 

Look up to the sky, not just the floor

نگاهم به آسمون باشه نه فقط به زمین

 

I feel like my life is flashing by

احساس میکنم زندگیم داره مرور میشه

 

(منظورش Life flash before one's life هست یعنی اینکه تو یه لحظه

کل زندگی انسان از جلوی چشمم رد میشه و تمام خاطراتش مرور میشه این

لحظه رو میگن موقع مرگ هم اتفاق میافته که توی لحظه مرگ همه زندگی

انسان ها از جلوی چشمهاشون عبور میکنه)

 

And all I can do is watch and cry

و تمام کاری که میتونم بکنم اینه که تماشا کنم و گریه کنم

 

I miss the air, I miss my friends

دلم واسه هوا تنگ شده، دلم واسه دوستام تنگ میشه

 

(منظورش از air حال و هوای دوران کودکی هست

موقعی که میتونست به راحتی به نفس راحت بکشه)

 

I miss my mother; I miss it when

دلم واسه مادرم تنگ شده، دلم تنگ شده واسه وقتی که

 

Life was a party to be thrown

زندگی یه مهمونی ای بود که برگزار میشد

 

(واسه وقتی که زندگی خوب و عالی و راحت بود)

 

But that was a million years ago

اما اینها واسه میلیون ها سال قبله

 

(فشار زندگی اونقدر زیاد بوده که فک میکنه

روزهای خوبی که داشته واسه سالها سال قبله)

 

پایان کورس

 

When I walk around all of the streets

وقتی که تو خیابون ها پرسه میزنم

 

Where I grew up and found my feet

خیابونهایی که توشون بزرگ شدم و روی پاهام ایستادم

 

(find feet یعنی بزرگ شدن و زندگی رو شناختن

و مستقل شدن معنی خو گرفتن با یه شرایط هم میده)

 

They can't look me in the eye

حتی نمیتونن توی چشمهام نگاه کنن

 

It's like they're scared of me

انگاری که از من وحشت دارن

 

I try to think of things to say

سعی میکنم به چیزهایی که میخوام بگم فکر کنم

 

Like a joke or a memory

مثل یه جک یا یه خاطره

 

But they don't recognize me now, in the light of day

اما اونها الان دیگه منو تو روز روشن هم نمیشناسن

 

(مشهور شدن باعث شده کسایی که باهاشون بزرگ

شده ازش بترسن و حتی دیگه اون رو نشناسن)

 

Adele - Set Fire To The Rain

I let it fall, my heart
گذاشتم قلبم سقوط کنه

 

And as it fell, you rose to claim it
و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنی

 

It was dark and I was over
همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم

 

Until you kissed my lips and you saved me
تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادی

 

 

 

My hands, they're strong
دستهای من قوی ان

 


But my knees were far too weak
اما زانوانم اونقدر قوی نبودن

 

To stand in your arms
تا بتونم توی اغوشت محکم باشم

 

Without falling to your feet
و به پات نیفتم

 

 

 

But there's a side to you that I never knew, never knew
اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم...هیچوقت نمیدونستم

 

All the things you'd say, they were never true, never true
هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود...هیچوقت راست نبود

 

And the games you play, you would always win, always win
و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای... همیشه برنده ای

 

 

 

But I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cry
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم

 

'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم تو

 

 

 

When laying with you
وقتی با تو ام

 

I could stay there, close my eyes
میتونستم اونجا بمونم و چشمامو ببندم

 

Feel you here, forever
و برای همیشه تو رو کنار خودم احساس کنم

 

You and me together, nothing is better
من و تو با هم هستیم و هیچ چیز بهتر از این نیست

 

 

 

'Cause there's a side to you that I never knew, never knew
اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم...هیچوقت نمیدونستم

 

All the things you'd say, they were never true, never true
هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود...هیچوقت راست نبود

 

And the games you'd play, you would always win, always win
و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای... همیشه برنده ای

 

 

 

But I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

 

'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم تو

 

 

 

I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم

 

And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

 

Where I felt somethin' die, 'cause I knew that
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

 

That was the last time, the last time
چون میدونستم این آخرین بار بود...آخرین بار

 

 

 

Sometimes I wake up by the door
بعضی موقع ها وقتی بیدار میشم و می فهمم پیش در خوابم برده

 

Now that you've gone, must be waiting for you
حالا که رفتی باید منتظرت  باشم

 

Even now when it's already over
حتی حالا که این عشق تموم شده

 

I can't help myself from looking for you
نمی تونم دنبالت نگردم

 

 

 

I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

 

'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم تو

 

 

 

I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم

 

And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

 

Where I felt somethin' die
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

 

'Cause I knew that that was the last time, the last time, oh
چون میدونستم این آخرین بار بود...آخرین بار

 

 

 

Oh, no
Let it burn, oh
بذار مشتعل شه

 

Let it burn
بذار مشتعل شه

Let it burn
بذار مشتعل شه

James Blunt - No Bravery

بلانت هنگامی که در کوزوو( Kosovo ) مشغول خدمت در ارتش برای برقراری صلح در پیریشتینا (Pristina در پی یکی از خونین ترین جنگ های داخلی آن دهه) بوده آن را نوشته است. او گیتارش را محکم به کنار تانکش بسته بود و در لحظه های آرام تر شب به آهنگسازی و ترانه سرایی مشغول می شد.

 

There are children standing here
بچه ها اینجا ایستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهایشان را رو به آسمان باز کرده اند

Tears drying on their face
اشک بر روی صورتشان خشک شده است

He has been here
چرا که او اینجا بوده است

Brothers lie in shallow graves
برادرهایشان در قبرهای عمیق خوابیده اند

Fathers lost without a trace
پدر هایشان بدون وجود هیچ ردپایی گم شده اند

A nation blind to their disgrace
یک دنیا چشمهایش را بر فلاکتشان بسته است

Since he's been here
از وقتی که او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

Houses burnt beyond repair
خانه ها قبل از مرمت شدن در آتش می سوزند

The smell of death is in the air
بوی مرگ در هوا پیچیده است

A woman weeping in despair says
یک زن در حالی که اشک می ریزد می گوید

He has been here
که او اینجا بوده است

Tracer lighting up the sky
گلوله منور آسمان را روشن کرده است

It's another families' turn to die
نوبت مرگ یک خانواده دیگر رسیده است

A child afraid to even cry out says
یک کودک که حتی جرئت گریه کردن ندارد می گوید

He has been here
که او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

There are children standing here
بچه ها اینجا ایستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهایشان را رو به آسمان باز کرده اند

But no one asks the question why
اما هیچ کس نمی پرسد چرا

He has been here
او اینجا بوده است

Old men kneel to accept their fate
پیرمردها زانو زده اند و سرنوشتشان را پذیرفته اند

Wives and daughters cut and raped
زنان و دخترانشان زخم خورده اند و تجاوز شده اند

A generation drenched in hate
و نسلی از نفرت به وجود آمده است

Says, he has been here
که می گوید او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

Taylor swift - Treacherous

Taylor swift - Treacherous

 

Put your lips close to mine
لب هاتو به لبام نزدیک کن

As long as they don't touch
تا موقعی که اونا همدیگرو لمس نکردن

Out of focus out of eye
دور از دسترس دور از دید

Till the gravity is too much
از اونجایی که دشواری خیلی زیاده

And ill do anything you say
و من هر کاری تو بگی انجام میدم

If you say it with your hands
اگه تو اون رو با دستهات بگیری

And i'd be smart to walk away but you're quick sand
و من برای فرار کردن هوشیارم ولی تو مثل ماسه سریع هستی

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

This path is reckless
این راه بی پروایی هست

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

And I I I like it
و من من من اینو دوست دارم

I can't decide if it's a choice
من نمی تونم تصمیم بگیرم این یک انتخابه

Getting swept away
به بیراه افتادن

I hear the sound of my own voice
من صدای خودمو میشنوم

Asking you to stay
که داره از تو می خواد که بمونی

And all we are is skin and bone trained to get along
و همه چیزی که ما هستیم پوست و استخوانیم که یه ما یاد دادن با همه چی کنار بیایم

Forever going with the flow but you're friction
برای همیشه با یک موج (جریان) میرم ولی تو مانعم هستی

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

This path is reckless
این راه بی پروایی هست

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

I I I like it
من من من دوسش دارم

Somewhere like sharp to the sleepless night
جایی مثل روشنایی در شبی که خوابم نمیبره

And I will get will get you alone
و من تورو تنهات میذارم

Your name has echoed through my mind
اسم تو در ذهنم تکرار میشه

And I just think you should think you should know
و من فقط فکر می کنم تو باید فکر کنی و بدونی اونارو

Them not being safe is worth the driving I will follow you follow you home
در امان نبودن به اومدن می ارزه من تو رو تا خونه دنبال میکنم

I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم

This hope is Treacherous
این امید بی فایده (بی وفا) هست

This day dream is dangerous
این رویای روزانه خطرناکه

This hope is Treacherous

این امید بی فایده (بی وفا) هست


I I I , I I i, I I i
من من من

Somewhere like sharp to the sleepless night
جایی مثل روشنایی در شبی که خوابم نمیبره

And I will get will get you alone
و من تورو تنهات میذارم

Your name has echoed through my mind78
اسم تو در ذهنم تکرار میشه


And I just think you should think you should know
و من فقط فکر می کنم تو باید فکر کنی و بدونی اونارو

Them not being safe is worth the driving I will follow you follow you home
در امان نبودن به اومدن می ارزه من تو رو تا خونه دنبال میکنم

I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم

I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم


I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

I I I like it
من اینو دوست دارم

 


Selena Gomez - Off The Chain

Twisted, you’ve shaken my existence

 

پیچیده … تو تمام وجود منو میلرزونی

 

 

 

When I’m with you, baby,

 

وقتی که  با تو هستم عزیزم

 

 

 

Bliss is all I’ve come to know (come to me)

 

همه خوشی ها میاد سمت من

 

 

 

Running, I didn’t see it coming

 

و من فرار کردم و ندیدم که داره میاد سمت من

 

 

 

Blinded, it’s so stunning

 

کور شدم ، خیلی خوره کنندس

 

 

 

I don’t want to let you go

 

نمیخوام که بذارم بری

 

 

 

A thousand church bells ringing

 

هزار زنگ کلیسا زده میشه

 

 

 

I can hear the angels singing when you call my name

 

من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

The chemistry is crazy

 

درس  شیمی دیوونه کنندس

 

 

 

And you make me feel amazing

 

تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی

 

 

 

And I can’t explain

 

و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love, your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain),

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Coming, just keep the magic coming

 

داره میاد ، فقط بذار جادو کار خودشو بکنه

 

 

 

You got me, baby, crushing

 

تو منو به دست اوردی ، عزیزم ، شکستیم

 

 

 

But it feels like so much more

 

اما این حس خیلی بیشتر بهم میده

 

 

 

Just when, when I least expect it

 

فقط وقتی ، وقتی که انتظارش رو ندارم

 

 

 

You make it feel so epic

 

تو بهم حس خیلی حماسی میدی

 

 

 

Like nothing I felt before

 

مث چیزی که پشت سرم جا نذاشتم

 

 

 

A thousand church bells ringing

 

هزار زنگ کلیسا زده میشه

 

 

 

I can hear the angels singing when you call my name

 

من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

The chemistry is crazy

 

درس  شیمی دیوونه کنندس

 

 

 

And you make me feel amazing

 

تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی

 

 

 

And I can’t explain

 

و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love, your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain),

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

I’m not the type who gets crazy for someone

 

من از نوع ادم هایی نیستم که واسه کسی دیوونه بشم

 

 

 

Odds of me tripping are

 

از شانس من این اتفاق برام افتاد

 

 

 

Like next to nothing

 

مث قدم بعدی که جایی نیست

 

 

 

Guarding my heart like a diamond ring

 

از قلبم مث یه حلقه ی الماس مواظبت میکردم

 

 

 

But love, your love, changes everything

 

اما عشق ، عشق تو ، همه چیز رو عشوق میکرد

 

 

 

Everything is changed,

 

همه چیز عوض شد

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هسات

 

 

 

Oh, everything is changed,

 

همه چیز عوض شد

 

 

 

Everything is changed

 

همه چیز عوض شد

 

 

 

Now everything is changed

 

حالا دیگه همه چیز عوض شده

 

 

 

Your love…

 

عشق تو

 

 

 

A thousand church bells ringing

 

هزار زنگ کلیسا زده میشه

 

 

 

I can hear the angels singing when you call my name

 

من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

The chemistry is crazy

 

درس  شیمی دیوونه کنندس

 

 

 

And you make me feel amazing

 

تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی

 

 

 

And I can’t explain

 

و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 

 

 

Your love is off the chain

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

(Off the chain, chain, off the chain)

 

خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love, your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain),

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

Your love (is off the chain), your love

 

عشق تو خارج از محدوده هاست

 

 

 

 (Is off the chain, chain, off the chain)

 

عشق تو خارج از محدوده هاست