loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 2563 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
 
I`ve been cheated by you since I don`t know when
تو سر من کلاه گذاشتی و لی نمیدونم از کی!
So I made up my mind, it must come to an end
خب، منم تصمیمم رو گرفتم، باید تمومش کنیم
Look at me now, will I ever learn?
یه نگاه به من بنداز، فکر می کنی هیچوقت یاد بیرم؟
I don`t know how but I suddenly lose control
نمیدونم چطور ولی یک دفعه کنترلم رو از دست میدم
There`s a fire within my soul
آتشی در روح من روشن شده
Just one look and I can hear a bell ring
فقط یک نگاه، بعدش صدای زنگ رو بشنو
One more look and I forget everything, o-o-o-oh
یه نگاه دیگه و من همه چیز رو فراموش می کنم
Mamma mia, here I go again
باز می خونم، ماما میا
My my, how can I resist you?
چطور میتونم در برابر تو مقاومت کنم!
Mamma mia, does it show again?
ماما میا، یعنی باز ظهور می کنه
My my, just how much I`ve missed you
چقدر دلم برات تنگ شده
Yes, I`ve been brokenhearted
آره من یک دلشکسته هستم
Blue since the day we parted
عاشقم از روزی که از هم جدا شدیم
Why, why did I ever let you go?
چطور گذاشتم که بری؟
Mamma mia, now I really know,
ماما میا، حالا وقعا میدونم
My my, I could never let you go.
هیچوقت نتونستم از تو دل بکنم
I`ve been angry and sad about the things that you do
من عصبانی بودم و ناراحت از کارایی که می کردی
I can`t count all the times that I`ve told you we`re through
نمیتونم دفعاتی رو که با هم بودیم رو بشمارم!
And when you go, when you slam the door
و وقتی که رفتی، وقتی درو پشت سرت بستی
I think you know that you won`t be away too long
فکر می کنم که میدونی نمیتونی زیاد از من دور بمونی
You know that I`m not that strong.
میدونی که من طاقتش رو ندارم
Just one look and I can hear a bell ring
فقط یک نگاه، بعدش صدای زنگ رو بشنو
One more look and I forget everything, o-o-o-oh
یه نگاه دیگه و من همه چیز رو فراموش می کنم
Mamma mia, here I go again
باز می خونم، ماما میا
My my, how can I resist you?
چطور میتونم در برابر تو مقاومت کنم!
Mamma mia, does it show again?
ماما میا، یعنی باز ظهور می کنه
My my, just how much I`ve missed you
چقدر دلم برات تنگ شده
Yes, I`ve been brokenhearted
آره من یک دلشکسته هستم
Blue since the day we parted
عاشقم از روزی که از هم جدا شدیم
Why, why did I ever let you go?
چطور گذاشتم که بری؟
Mamma mia, even if I say
ماما میا، حتی اگه بگم
Bye bye, leave me now or never
خدا حافظ، یا الان ترکم کن، یا هیچ وقت ترکم نکن
Mamma mia, it`s a game we play
ماما میا این یه بازیه
Bye bye doesn`t mean forever
منظورم از خدا حافظ، برای همیشه نیست
Mamma mia, here I go again
باز می خونم، ماما میا
My my, how can I resist you?
چطور میتونم در برابر تو مقاومت کنم!
Mamma mia, does it show again?
ماما میا، یعنی باز ظهور می کنه
My my, just how much I`ve missed you
چقدر دلم برات تنگ شده
Yes, I`ve been brokenhearted
آره من یک دلشکسته هستم
Blue since the day we parted
عاشقم از روزی که از هم جدا شدیم
Why, why did I ever let you go?
چطور گذاشتم که بری؟
Mamma mia, now I really know,
ماما میا، حالا وقعا میدونم
My my, I could never let you go.
هیچوقت نتونستم از تو دل بکنم

FindLyrics.ir بازدید : 1019 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
This park and these houses, old streets I have walked
این پارک و این خونه ها، خیابونای کهنه ای که توشون قد ممیزنم
Everything dear, will it be here
همه چیز عزیزم، اینجا خواهند بود
One day when I am returning?
اون روزی که من بر میگردم
My friends will get married, have children and homes
دوستام ازدواج خواهند کرد، خونه و فرزند دار میشن
It sounds so nice, well-planned and wise
و این خیلی زیباست، برنامه ریزی درست شده و عقلانی
Never expecting surprises
هرگز منتظر سرپرایز نباش
I wonder, it’s frightening
در این عجبم،این چقدر ترسناکه
Leaving now, is that the right thing?
که حالا تَرک کنم
I wonder, it scares me
در این عجبم، که این منو میترسونه
But who the the hell am I if I don’t leave it
ولی من کی هستم اگه اگه تَرکِش نکنم
I’m not a coward
من ترسو نیستم
Oh no, I’ll be strong
آه نه، من قوی می مونم
One chance in a lifetime
تنها یک شانس در زندگی آدم به آدم روی میاره
Yes I will take it, it can’t go wrong
آره من اون (شانس) رو میگیرم، نمیتونه اشتباه باشه
My friends and my family, this dull little town
دوستانم و خانوادم، و این شهر کوچیک
Buses I’ve missed, boys that I’ve kissed
اتوبوسهایی که بهشون نرسیدم، و پسرایی که بوسیدمشون
Everything old and familiar
همه چیز برام کهنه و آشناست
I wonder, it’s frightening
در این عجبم، که این چقدر ترسناکه
Leaving now, is that the right thing?
حالا تَرک کنم، آیا این کار درستیه
I wonder, it scares me
در این عجبم که این منو میترسونه
But who the the hell am I if I don’t leave it
I wonder, it scares me
در این عجبم، که این منو میترسونه
But who the the hell am I if I don’t leave it
ولی من کی هستم اگه اگه تَرکِش نکنم
I’m not a coward
من ترسو نیستم
Oh no, I’ll be strong
آه نه، من قوی می مونم
One chance in a lifetime
تنها یک شانس در زندگی آدم به آدم روی میاره
Yes I will take it, it can’t go wrong
آره من اون (شانس) رو میگیرم، نمیتونه اشتباه باشه

FindLyrics.ir بازدید : 11265 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – کریس دی برگ – اَبا
 
 
 
 
Where are those happy days, they seem so hard to find…
اون روزای خُش کجان؟ پیدا کردنشون سخت به نظر میاد
I tried to reach for you, but you have closed your mind
سعی کردم بهت برسم، ولی تو ذهنت رو (روی من) بستی
Whatever happened to our love
هر چی که سر عشق تو بیاد
I wish I understood
آرزو میکنم بفهمم
It used to be so nice, it used to be so good
قبلا خیلی مهربونتر بودم، خیلی (حس) خوبی بود
 
 
So when you’re near me, darling can’t you hear me
خب وقتی کنار من هستی، عزیزم نمیتونی صدای منو بشنوی
SOS
ک.م.ک
The love you gave me, nothing else can save me
عشقی که به من دادی، هیچ چیز دیگه (جز عشقت) نمیتونه منو نجات بده
SOS
ک.م.ک
When you’re gone
وقتی بری
How can I even try to go on
چطور میتونم دیگه سعی کنم (این زندگی رو) ادامه بدم
When you’re gone
وقتی بری
Though I try, how can I carry on?
فکر کنم (یه بارم) سعی کردم، چطور میتونم ادامه بدم
 
 
You seem so far away, though you are standing near
خیلی دور دیده میشی، فکر میکردم کنارم نشستی
You made me feel alive, but something died I fear
تو به من زندگی دادی، ولی میترسم چیزی مُرده باشه
I really tried to make it out
واقعا سعی ودمو کردم که همه چیز رو راست و ریست کنم
I wish I understood
کاش میفهمیدم
What happened to our love, it used to be so good
که چی سر عشقمون اومدف خیلی خود بود
 
So when you’re near me, darling can’t you hear me
خب وقتی کنار من هستی، عزیزم نمیتونی صدای منو بشنوی
SOS
ک.م.ک
The love you gave me, nothing else can save me
عشقی که به من دادی، هیچ چیز دیگه (جز عشقت) نمیتونه منو نجات بده
SOS
ک.م.ک
When you’re gone
وقتی بری
How can I even try to go on
چطور میتونم دیگه سعی کنم (این زندگی رو) ادامه بدم
When you’re gone
وقتی بری
Though I try, how can I carry on?
فکر کنم (یه بارم) سعی کردم، چطور میتونم ادامه بدم
 
 
 
So when you’re near me, darling can’t you hear me
خب وقتی کنار من هستی، عزیزم نمیتونی صدای منو بشنوی
SOS
ک.م.ک
The love you gave me, nothing else can save me
عشقی که به من دادی، هیچ چیز دیگه (جز عشقت) نمیتونه منو نجات بده
SOS
ک.م.ک
When you’re gone
وقتی بری
How can I even try to go on
چطور میتونم دیگه سعی کنم (این زندگی رو) ادامه بدم
When you’re gone
وقتی بری
Though I try, how can I carry on?
فکر کنم (یه بارم) سعی کردم، چطور میتونم ادامه بدم
 
Where are those happy days, they seem so hard to find…
اون روزای خُش کجان؟ پیدا کردنشون سخت به نظر میاد

FindLyrics.ir بازدید : 1995 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
You can dance, you can jive, having the time of your life
میتونی برقصی، میتونی قر بدی، زندگیتو بکنی
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
اون دخترو ببین، اون صحنه رو نگاه کن، از اون ملکه رقصنده لذت ببر
Friday night and the lights are low
جمعه شبه و همه جا گرگ و میش
Looking out for the place to go
دنبال جایی برای رفتن هستی
Where they play the right music, getting in the swing
جایی که آهنگ درستی رو اجرا می کنن،
You come in to look for a king
اومدی و به دنبال کودکی بودی
Anybody could be that guy
هرکی میتونست اون بچه باشه
Night is young and the music’s high
تازه شب شده و صدای آهنگ بلند
With a bit of rock music, everything is fine
با یک کم موسیقی راک همه چیز خوبه
You’re in the mood for a dance
تو تو حس رقصی
And when you get the chance…
و وقتی شانس بیاری
You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
تو اون ملکه رقاصی، جوونو شیرین، تنها هفده سالته
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
ملکه رقاص، صدای دایره زندگی رو گوش کن
You can dance, you can jive, having the time of your life
میتونی برقصی، میتونی قر بدی، زندگیتو بکنی
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
اون دخترو ببین، اون صحنه رو نگاه کن، از اون ملکه رقصنده لذت ببر
You’re a teaser, you turn ‘em on
تو آزار ده ای، تو به حالشون میاری
Leave them burning and then you’re gone
میسوزونیشون و میزاری میری
Looking out for another, anyone will do
دنبال یکی دیگه میگردی، هر کی (برای تو میسوزه).
You’re in the mood for a dance
تو حس رقصی
And when you get the chance…
و وقتی سانس رقصیدن رو پیدا می کنی
You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
تو اون ملکه رقاصی، جوونو شیرین، تنها هفده سالته
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
ملکه رقاص، صدای دایره زندگی رو گوش کن
You can dance, you can jive, having the time of your life
میتونی برقصی، میتونی قر بدی، زندگیتو بکنی
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
اون دخترو ببین، اون صحنه رو نگاه کن، از اون ملکه رقصنده لذت ببر

FindLyrics.ir بازدید : 1739 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
If you change your mind, I’m the first in line
اگه نظرت برگشت، من اولین نفر تو صف هستم
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه بهم بده
If you need me, let me know, gonna be around
اگه بهم نیاز داشتی، به من بگو، میام پیشت
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
اگه جایی برای رفتن نداری، و اگه غمگینی
If you’re all alone when the pretty birds have flown
اگه تنهای تنهایی و پرنده های زیبا پر کشیدن و رفتن
Honey I’m still free
عزیزم من هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best and it ain’t no lie
هر کاری از دستم بر بیا دانجام میدم و این دروغ نیست
If you put me to the test, if you let me try
کاش منو امتحان کنی و بذاری سعیمو بکنم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
(That’s all I ask of you honey)
عزیزم این همه چیزیه که از تو میخوام
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
We can go dancing, we can go walking, as long as we’re together
میتونیم بریم برقصیم، قدم بزنیم تا زمانی که با همیم
Listen to some music, maybe just talking, get to know you better
به موسیقی گوش بدیم، شاید فقط حرف بزنیم، تا تورو بهتر بشناسم
‘Cos you know I’ve got
چون میدونی که
So much that I wanna do, when I dream I’m alone with you
چیزهای زیادی هست که میخوام انجام بدم، وقتی که تو رویاهام با تو تنهام
It’s magic
این جادوِ
You want me to leave it there, afraid of a love affair
از من میخوای که اینارو همونجا رها کنم، از عشق میترسی
But I think you know
That I can’t let go
ولی فکر کنم که میدونی که نمیتونم بی خیالش بشم
If you change your mind, I’m the first in line
اگه نظرت برگست، من اولین نفر تو صف هستم
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه بهم بده
If you need me, let me know, gonna be around
اگه بهم نیاز داشتی، به من بگو، میام پیشت
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
اگه جایی برای رفتن نداری، و اگه غمگینی
If you’re all alone when the pretty birds have flown
اگه تنهای تنهایی و پرنده های زیبا پر کشیدن و رفتن
Honey I’m still free
عزیزم من هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best and it ain’t no lie
هر کاری از دستم بر بیا دانجام میدم و این دروغ نیست
If you put me to the test, if you let me try
کاش منو امتحان کنی و بذاری سعیمو بکنم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
(Come on, give me a break will you?)
زود باش، یک کم بهم فرصت بده، میدی؟
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Oh you can take your time baby, I’m in no hurry, know I’m gonna get you
آه عزیزم عجله نکن، من که عجله ای ندارم، میدونی که میخوام به دستت بیارم
You don’t wanna hurt me, baby don’t worry, I ain’t gonna let you
نمیخوای منو آزار بدی، عزیزم نگران نباش، نمیذارم این کارو بکنی
Let me tell you now
بذار همین الان بهت بگم
My love is strong enough to last when things are rough
عشق من اینقدر قویه که در لحظه های سختی هم مقاومت می کنه
It’s magic
این جادوِ
You say that I waste my time but I can’t get you off my mind
میگی که دارم وقتم تلف می کنم ولی نمیتونم از فکرت در بیام
No I can’t let go
نه نمیتونم بیخیالت بشم
‘Cos I love you so
چون خیلی عاشقتم
If you change your mind, I’m the first in line
اگه نظرت برگست، من اولین نفر تو صف هستم
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه بهم بده
If you need me, let me know, gonna be around
اگه بهم نیاز داشتی، به من بگو، میام پیشت
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
اگه جایی برای رفتن نداری، و اگه غمگینی
If you’re all alone when the pretty birds have flown
اگه تنهای تنهایی و پرنده های زیبا پر کشیدن و رفتن
Honey I’m still free
عزیزم من هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best, baby can’t you see
میخوام بهترین سعیمو بکنم، عزیزم نمیبینی
Gotta put me to the test, take a chance on me
منو امتحان می کنی، یه شانس به من بده
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)
یه شانس، یه شانس، یه شانس دیگه به من بده
Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best, baby can’t you see
میخوام بهترین سعیمو بکنم، عزیزم نمیبینی
Gotta put me to the test, take a chance on me
منو امتحان می کنی، یه شانس به من بده
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)
یه شانس، یه شانس، یه شانس دیگه به من بده
Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa ba-ba
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده

FindLyrics.ir بازدید : 1655 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی
I was sick and tired of everything
من از همه چیز خسته شد هبودم
When I called you last night from Glasgow
وقتی از بندر گلاسگو بهت زنگ زدم
All I do is eat and sleep and sing
تمام کاری که می کنم خوردن و خوابیدن و خوندنه
Wishing every show was the last show
امیدوارم هر نمایشی آخرین نمایش باشه
Wishing every show was the last show
امیدوارم هر نمایشی آخرین نمایش باشه
So imagine I was glad to hear you’re coming
پس تصور کن که از شنیدن اومدنت خوشحال میشدم
(Glad to hear you’re coming)
از شنیدن اومدنت خوشحال میشدم
Suddenly I feel all right
و یکدفعه حالم خوب میشد
(And suddenly it’s gonna be)
و ناگهان
And it’s gonna be so different
و ناگهان همه چیز فرق می کنه
When I’m on the stage tonight
وقتی امشب رو سِن هستم
Tonight the
امشب
Super Trouper lights are gonna find me
نورافشانها منو پیدا می کنن
Shining like the sun
و مثل خورشید میدرخشن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Smiling, having fun
میخندن و خوش میگذرونن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Feeling like a number one
و احساس می کنن که اولن
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی
Facing twenty thousand of your friends
با بیست هزار نفر از دوستات روبرو میشک
How can anyone be so lonely
چطور فردی میتونه تنها باشه
Part of a success that never ends
قسمتی از موفقیت که هرگز به پایان نمیرسه
Still I’m thinking about you only
و هنوز تنها به تو فکر می کنم
(Still I’m thinking about you only)
هنوز به تو فکر م یکنم
There are moments when I think I’m going crazy
زمانهایی هست که فکر می کنم دیوونه میشم
(Think I’m going crazy)
دارم دیونه میشم
But it’s gonna be alright
ولی عیبی نداره
(You’ll soon be changing everything)
تو به زودی همه چیز رو تغییر میدی
Everything will be so different
همه چیز متفاوت خواهد بود
When I’m on the stage tonight
وقتی که امشب روی سِن هستم
Tonight the
امشب
Super Trouper lights are gonna find me
نورافشانها منو پیدا می کنن
Shining like the sun
و مثل خورشید میدرخشن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Smiling, having fun
میخندن و خوش میگذرونن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Feeling like a number one
و احساس می کنن که اولن
Tonight the
امشب
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی
So I’ll be there when you arrive
پس وقتی تو میرس من اونجا خواهم بود
The sight of you will prove to me I’m still alive
و دیدن تو به من ثابت می کنه که من هنوز زنده هستم
And when you take me in your arms
و وقتی منو در آغوشت میگیری
And hold me tight
و منو به خودت فشار میدی
I know it’s gonna mean so much tonight
میدونم که این کارت امشب خیلی معنی داره
Tonight the
امشب
Super Trouper lights are gonna find me
نورافشانها منو پیدا می کنن
Shining like the sun
و مثل خورشید میدرخشن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Smiling, having fun
میخندن و خوش میگذرونن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Feeling like a number one
و احساس می کنن که اولن
Tonight the
امشب
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی

FindLyrics.ir بازدید : 3685 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
Chiquitita, tell me what’s wrong?
چیکیتیتا، بگو مشکل چیه
You’re enchained by your own sorrow
محصور غم و اندوه خودت شدی
In your eyes there is no hope for tomorrow
تو چشمات هیچ امیدی برای رسیدن به فردا نمی بینم
How I hate to see you like this
چقدر متنفرم که تورو اینجور می بینم
There is no way you can deny it
هیچ جور نمیتونی (این غم و اندوه در چشمانت رو) انکار کنی
I can see that you’re oh so sad, so quiet
میتونم ببینم که، آه، خیلی ناراحتی، خیلی ساکتی
Chiquitita, tell me the truth
چیکیتیتا، راستشو بگو
I’m a shoulder you can cry on
من آغوشی هستم که میتونی روش گریه کنی
Your best friend, I’m the one you must rely on
من بهترین دوست تو هستم، من تنها فردی هستم که باید بهش اطمینان کنی
You were always sure of yourself
تو که همیشه به خودت اطمینان داشتی
Now I see you’ve broken a feather
ولی حالا (چیزی که می بینم اینه که) پر و بالت شکسته
I hope we can patch it up together
امیدوارم بتونیم با هم باز اون بالهارو به هم بچسبونیم
Chiquitita, you and I know
چیکیتیتا، من و تو میدونیم
How the heartaches come and they go
چطور دل تنگیها میان و میرن
And the scars they’re leaving
و چه زخمهایی از خودشون بجا میذارن
You’ll be dancing once again and the pain will end
میدونم که باز خواهی رقصید و درد و رنجهات به پایان میرسن
You will have no time for grieving
و وقتی برای سوگواری نخواهد موند
Chiquitita, you and I cry
چیکیتیتا،من و تو گریه می کنیم
And the sun is still in the sky and shining above you
و هنوز خورشید در آسمونه و بر ما میتابه
Let me hear you sing once more like you did before
بذار یه بار دیگه مثل قدیما صدای آواز خوندنتو بشنوم
Sing a new song, Chiquitita
چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون
Try once more like you did before
باز مثل قدیما سعی کن
Sing a new song, Chiquitita
چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون
So the walls came tumbling down
دیوار ها فرو ریختن
And your love’s a blown out candle
و عشقت مثل شمعی فوت زده شده
All is gone and it seems too hard to handle
همه چیز از دست رفت و به نظر اداره کردنشون سخت میاد
Chiquitita, tell me the truth
چیکیتیتا، راستشو بگو
There is no way you can deny it
راهی نداره که بخوای (اون غم و اندوه تو چشمات رو) انکار کنی
I see that you’re oh so sad, so quiet
میتونم ببینم که، آه، خیلی ناراحتی، خیلی ساکتی
Chiquitita, you and I know
چیکیتیتا، من و تو میدونیم
How the heartaches come and they go
چطور دل تنگیها میان و میرن
And the scars they’re leaving
و چه زخمهایی از خودشون بجا میذارن
You’ll be dancing once again and the pain will end
میدونم که باز خواهی رقصید و درد و رنجهات به پایان میرسن
You will have no time for grieving
و وقتی برای سوگواری نخواهد موند
Chiquitita, you and I cry
چیکیتیتا،من و تو گریه می کنیم
And the sun is still in the sky and shining above you
و هنوز خورشید در آسمونه و بر ما میتابه
Let me hear you sing once more like you did before
بذار یه بار دیگه مثل قدیما صدای آواز خوندنتو بشنوم
Sing a new song, Chiquitita
چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون
Try once more like you did before
باز مثل قدیما سعی کن
Sing a new song, Chiquitita
چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

FindLyrics.ir بازدید : 1208 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
No more carefree laughter
دیگه خنده های بی خیالی بسه
Silence ever after
دیگه از این به بعد سکوت
Walking through an empty house, tears in my eyes
تو خونه ای خالی راه میرم، چشمام پر اشک
Here is where the story ends, this is goodbye
و اینجاست که داستان (ما) به پایان میرسه، این خداحافظیه
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
There is nothing we can do
کاری دیگه از دست ما بر نمیاد
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
We just have to face it, this time we’re through
مجبوریم باهاش روبرو بشیم، اینبار تموم شده
(This time we’re through, this time we’re through
اینبار تموم شده، اینبار تموم شده
This time we’re through, we’re really through)
اینبار تموم شده، واقعا همه چیز بین ما تموم شد
Breaking up is never easy, I know but I have to go
از هم جدا شدن هرگز آسون نبوده، میدونم
(I have to go this time
اینبار باید بِرَم
I have to go, this time I know)
میدونم که اینبار باید بِرَم
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
There is nothing I can do
کاری دیگه از دست من بر نمیاد
Mem’ries (mem’ries), good days (good days), bad days (bad days)
خاطرات، خاطرات، روزهای خو و روزهای بد
They’ll be (they’ll be), with me (with me) always (always)
همیشه (این خاطرات) با من خواهند بود
In these old familiar rooms children would play
تو این اتاقهای قدیمی و آشنا بچه ها بازی خواهند کرد
Now there’s only emptiness, nothing to say
ولی حالا الان خالیه، چیزی برای گفتن نیست
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
There is nothing we can do
کاری دیگه از دست ما بر نمیاد
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
We just have to face it, this time we’re through
مجبوریم باهاش روبرو بشیم، اینبار تموم شده
(This time we’re through, this time we’re through
اینبار تموم شده، اینبار تموم شده
This time we’re through, we’re really through)
اینبار تموم شده، واقعا همه چیز بین ما تموم شد
Breaking up is never easy, I know but I have to go
از هم جدا شدن هرگز آسون نبوده، میدونم
(I have to go this time
اینبار باید بِرَم
I have to go, this time I know)
میدونم که اینبار باید بِرَم
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
There is nothing I can do
کاری دیگه از دست من بر نمیاد
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
There is nothing we can do
کاری دیگه از دست ما بر نمیاد
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
We just have to face it, this time we’re through
مجبوریم باهاش روبرو بشیم، اینبار تموم شده
(This time we’re through, this time we’re through
اینبار تموم شده، اینبار تموم شده
This time we’re through, we’re really through)
اینبار تموم شده، واقعا همه چیز بین ما تموم شد
Breaking up is never easy, I know but I have to go
از هم جدا شدن هرگز آسون نبوده، میدونم
(I have to go this time
اینبار باید بِرَم
I have to go, this time I know)
میدونم که اینبار باید بِرَم
Knowing me, knowing you (ah-haa)
با شناختی که از خودم و خودت دارم
There is nothing I can do
کاری دیگه از دست من بر نمیاد

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان