loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 11616 نظرات (0)

Lately I’ve been hard to reach

تازگیا من به سختی قابل دسترس بودم

I’ve been too long on my own

خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world

هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره

Where they can be alone

جایی که می تونه تنها باشه

Are you calling me?

داری منو صدا می زنی؟

Are you trying to get through?

داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

I’m reaching out for you…

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

[Verse 1:]

I’m just so fuckin depressed,

من به طرز وحشتناکی افسردم

 I just can’t seem to get out this slump

فکرم نکنم بتونم از این باتلاق خلاص بشم

If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump

اگه بتونم از این فرصت استفاده کنم،  اما به یه چیزی نیاز دارم که منو از این فرو رفتن نجات بده

I took my bruises, took my lumps,

کبودیامو از بین بردم، تاولامو از بین بردم

 fell down and I got right back up

افتادم و یه راست بلند شدم

But I need that spark to get psyched back up,

اما به یه جرقه نیاز دارم تا از لحاظ روانی امیدوار بشم

 in order for me to pick the mic back up

تا دوباره میکروفون و بردارم

I don’t know how or why or when I ended up in this position I’m in

نمی دونم چطور یا چرا یا چه وقتی ، از موقعیتی که توش بودم دور شدم

I’m startin to feel distant again, so I decided just to pick this pen

دوباره احساس میکنم که دارم از رپ فاصله می گیرم ، پس تصمیم گرفتم که این خودکارو بردارم

Up and try to make an attempt to vent but I just can’t admit or come to grips

و سعی کنم که خودمو خالی کنم ، اما من نمی تونم قبول کنم یا درک کنم

With the fact that I may be done with rap, I need a new outlet

این حقیقت رو که شاید من به آخر رپ رسیدم، نیاز به راه در روی دیگه ای دارم تا خودمو خالی کنم

And I know some shit so hard to swallow, but I just can’t sit back and wallow

و می دونم بعضی حقایق هضمشون خیلی سخته ، اما نمی تونم بشینم عقب و غلت بخورم

In my own sorrow, but I know one fact, I’ll be one tough act to follow

توی غم خودم، اما یه حقیقت و می دونم ، من کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته

One tough act to follow

یکی که تقلید ازش خیلی سخته

I’ll be one tough act to follow

کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته

Here today, gone tomorrow, but you’d have to walk a thousand miles…

چه امروز اینجا، و چه فردا! ، اما مجبوری هزاران مایل را بری

[Chorus:]

In my shoes, just to see, what it’s like to be me, I’ll be you, let’s trade shoes

با کفشای من تا فقط ببینی ، چه جوریه که مثل من باشی ، من تو میشم، بیا کفشامونو عوض کنیم

Just to see what it’d be like to feel your pain,

تا فقط ببینیم چه جوریه که ، من درد تو رو احساس کنم

you feel mine, go inside each others minds

تو درد من و احساس کنی ، ما توی ذهن همدیگه جلو میریم

Just to see what we’d find, look at shit through each others eyes

تا ببینیم که چی پیدا می کنیم ، به حقیقت از دید همدیگه نگا می کنیم

[Singing:]

But don’t let them say you ain’t beautiful

اما نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی

They can all get FUCKED, just stay true to you

همشون می تونن برن به جهنم، فقط به خودت اعتماد کن

[Verse 2:]

I think I’m startin to lose my sense of humor, everythings so tense and gloom, I

فک می کنم دارم حس شوخ طبعیمو از دست میدم، همه چیز ناراحت کننده و غم انگیزه، من

Almost feel like I got to check the temperture of the room just as soon as

از شدت سردی احساس، باید دمای اتاقو پشت سر هم اندازه بگیرم

I walk in, it’s like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact

داخل میشم، درست مثل اینه که همه نگاها رو منه، پس سعی میکنم تا از هر ارتباط چشمی پرهیز کنم

Cause if I do that, then it opens the door for coversation, like I want that

چون اگه همچین اتفاقی بیوفته، یه دری برای مکالمه باز میشه، جوری که انگار من تقاضاشو کردم!

I’m not looking for extra attention, I just want to be just like you

من دنبال توجه بیشتر نیستم، فقط می خوام مثل تو باشم

Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom

با مابقی  آدمای اتاق آمیخته بشم، ممکنه منو به نزدیکترین اتاق استراحت راهنمایی کنی؟

I don’t need no fuckin man servant, tryna follow me around and wipe my ass

من به هیچ خدمتکار لعنتی احتیاج ندارم، که سعی می کنه منو تعقیب کنه و تر و خشکم کنه

And laugh at every single joke I crack and half of them ain’t even funny like

حتی نصف جکای من خنده دار نیستن اما به هر تیکه ای که من بندازم بخنده مثل این

“Ahh, Marshall you’re so funny man you should be a comedian, god damn”

ها! مارشال تو خیلی بامزه ای مرد ، تو باید یه کمدین میشدی لعنت”

Unfortunately I am, I just hide behind the tears of a clown

بدبختانه من یه کمدینم، من پشت اشکای یه دلقک مخفی شدم

So why don’t you all sit down, listen to the tale I’m about to tell

پس چرا همتون نمی شینید، و گوش نمیدید به داستانی که می خوام بگم

Hell, we ain’t gotta trade our shoes, and you ain’t gotta walk no thousand miles

جهنم، ما نباید کفشامونو عوض کنیم، و تو نباید اصلا هیچ هزار مایلی رو طی کنی

[Chorus]  [Verse 3:]

Nobody asked for life to deal us what these bullshit hands were dealt

 هیچکس برای زندگی نپرسید تا ما معامله کنیم با این دستای مذخرف

We gotta take these cards ourselves, and flip them, don’t expect no help

ما میریم تا این کارت های خودمونو بگیریم ،و بهشون گوشزد کنیم ، انتظار کمک نداشته باشید

Now I could of either just sat on my ass and pissed and moaned

حالا من یا باید بشینم و پیش دور و بریام گریه زاری کنم

Or take this situation in which I’m placed, and get up and get my own

یا با این وضعیت که جلو رومه مقابله کنم ، و بلند شم و خودمو پیدا کنم

I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags

روش من هیچوقت طوری نیست که بچه ها رو پشت در منتظر کیسه های بسته بندی شده بذارم

Or sat on the porch and hoped and pray for a dad to show up who never did

یا روی ایوان بشینم و ارزو و دعا کنم برای پدر(پدر روحانی) تا کارای که هیچوقت نکردمو نشونم بده

I just wanted to fit in, in every single place, every school I went.

من فقط میخوام با این جور در بیام ، توی همه جا ها ، من به همه مدرسه ها رفتم

I dreamed of being that cool kid, even if it meant actin stupid

من رویای تبدیل شدن به یه بچه خوب رو داشتم ، حتی اگه این معنی احمق بودن رو میداد

And Aunt Edna was told me, keep makin that face it’ll get stuck like that

و عمه ” ادنا ” بهم گفته بود ، همیشه ادم سر به زیر باش مث ادم لکنت زبون دار

Meanwhile I’m just standin there holdin my tongue tryna talk like “thissss”

در این بین من فقط واساده بودم و زبونمو بیرون میاوردم و حرف میزدم مث “thisssss”

Till I stuck my tongue on that frozen stop sign pole at 8 years old

تا اینکه لکنت زبون من تا 8 سالگیم ادامه داشت و خوب شد

I learned my lesson then, cause I wasn’t tryin to impress my friends no more

من درس هام رو یاد گرفتم ، چون من تلاش نمیکردم تا دوستامو بیشتر از این تحث تاثیر قرار بدم

But I already told you my whole life story, not just based on my description

اما من در واقع داستان زندگیمو دارم میگم ، نه فقط توضیحات خودم رو

Cause where you see it, from where you’re sittin, it’s probably 110 percent different

چون وقتی اینو دیده بودی  از جایی که نشستی ، این 110 درصد متفاوته

I guess we would have to walk a mile in each others shoes at least

من حدث میزنم ما باید یه مایل رو با کفش های دیگران راه بریم

What size you wear? I wear 10′s, let’s see if you could fit your feet…

سایز پات چنده ؟ 10 هسته ؟ بیای ببین اگه این اندازه پات میشه

[Chorus]

Lately I’ve been hard to reach

تازگیا من به سختی قابل دسترس بودم

I’ve been too long on my own

خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world

هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره

Where they can be alone

جایی که می تونه تنها باشه

Are you calling me?

داری منو صدا می زنی؟

Are you trying to get through?

داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

I’m reaching out for you…

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان