loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 3387 نظرات (0)

تـــرجمه توسط : ســــحـــــــــــــــر

angellover3@yahoo.com

 

————————————————

aren’t you somethin’ to admire

تو را حقیقتاً باید تحسین کرد

cause your shine is somethin’ like a mirror

چون درخشندگی تو همانند یک آینه است

and i can’t help but notice

و نمیتوانم متوجه نشوم

you reflect in this heart of mine

که در این قلب من انعکاس مییابی

if you ever feel alone and

اگر زمانی احساس تنهایی کردی و

the glare makes me hard to find

این تابش خیره کننده پیدا کردن مرا برایت سخت کرد

just know that i’m always

فقط بدان که من همواره

parallel on the other side

هم زمان (با تو) در آنسوی دیگر (آینه) هستم

cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

زیرا با وجود دست تو در دستم و پاکتی پر از روح و احساس

i can tell you there’s no place we couldn’t go

میتوانم به تو بگویم که جایی نیست که نتوانیم برویم

just put your hand on the past

فقط دستت را روی گذشته بگذار

i’m here tryin’ to pull you through

من اینجا هستم و دارم سعی میکنم تو را از این تنگنا عبور دهم

you just gotta be strong

تو فقط باید قوی باشی

i don’t wanna lose you now

نمیخواهم حالا تو را از دست بدهم

i’m lookin’ right at the other half of me

دارم یکراست به نیمۀ دیگر خودم نگاه میکنم

the biggest scene is set in my heart

بزرگترین صحنه در قلبم آماده است

there’s a space, but now you’re home

فضایی خالی در آن است، اما الآن دیگر تو خانه ای

show me how to fight for now

و نشانم میدهی که چطور برای «اکنون»بجنگم

and i’ll tell you, baby, it was easy

و به تو خواهم گفت عزیزم، ساده بود

comin’ back into you once i figured it out

بازگشتن به درون تو وقتی بالاخره راهش را فهمیدم

you were right here all along

تو تمام این مدت درست همینجا بودی

it’s like you’re my mirror

مثل این میماند که تو آینۀ منی

my mirror staring back at me

آینۀ من که نگاه خیرۀ مرا برمیگرداند

i couldn’t get any bigger

نمیتوانم از این بزرگتر شوم

with anyone else beside me

با هر کس دیگری (به جز تو) در کنارم

and now it’s clear as this promise

و حالا واضح است همچون این پیمان

that we’re making

که داریم یکی میکنیم

two reflections into one

این دو بازتاب را با هم

cause it’s like you’re my mirror

چرا که انگار تو آینۀ منی

my mirror staring back at me, staring back at me

آینۀ من که به من زل زده، به من زل زده

aren’t you somethin’, an original

واقعاً که تو چیزی هستی برای خودت!یک نسخۀ اصل

cause it doesn’t seem really as simple

چون به نظر واقعاً اینقدر ساده نمی آید

and i can’t help but stare, cause

و من نمیتوانم جلوی زل زدنم را بگیرم، چون

i see truth somewhere in your eyes

جایی در چشمانت حقیقت را میبینم

i can’t ever change without you

من بدون تو نمیتوانم حتی تغییر کنم

you reflect me, i love that about you

تو مرا انعکاس میدهی، این را دربارۀ تو دوست دارم

and if i could, i

و اگر میتوانستم،

would look at us all the time

تمام مدت به خودمان نگاه میکردم

cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

زیرا با وجود دست تو در دستم و پاکتی پر از روح و احساس

i can tell you there’s no place we couldn’t go

میتوانم به تو بگویم که جایی نیست که نتوانیم برویم

just put your hand on the past

فقط دستت را روی گذشته بگذار

i’m here tryin’ to pull you through

من اینجا هستم و دارم سعی میکنم تو را از این تنگنا عبور دهم

you just gotta be strong

تو فقط باید قوی باشی

i don’t wanna lose you now

نمیخواهم حالا تو را از دست بدهم

i’m lookin’ right at the other half of me

دارم یکراست به نیمۀ دیگر خودم نگاه میکنم

the biggest scene is set in my heart

بزرگترین صحنه در قلبم آماده است

there’s a space, but now you’re home

فضایی خالی در آن است، اما الآن دیگر تو خانه ای

show me how to fight for now

و نشانم میدهی که چطور برای «اکنون»بجنگم

and i’ll tell you, baby, it was easy

و به تو خواهم گفت عزیزم، ساده بود

comin’ back into you once i figured it out

بازگشتن به درون تو وقتی بالاخره راهش را فهمیدم

you were right here all along

تو تمام این مدت درست همینجا بودی

it’s like you’re my mirror

مثل این میماند که تو آینۀ منی

my mirror staring back at me

آینۀ من که نگاه خیرۀ مرا برمیگرداند

i couldn’t get any bigger

نمیتوانم از این بزرگتر شوم

with anyone else beside me

با هر کس دیگری (به جز تو) در کنارم

and now it’s clear as this promise

و حالا واضح است همچون این پیمان

that we’re making

که داریم یکی میکنیم

two reflections into one

این دو بازتاب را با هم

cause it’s like you’re my mirror

چرا که انگار تو آینۀ منی

my mirror staring back at me, staring back at me

آینۀ من که به من زل زده، به من زل زده

yesterday is history

دیروز به تاریخ پیوسته

tomorrow’s a mystery

فردا یک معماست

i can see you lookin’ back at me

میتوانم تو را ببینم که به من نگاه میکنی

keep your eyes on me

چشمانت را روی من نگه دار

baby, keep your eyes on me

عزیزم، چشمانت را روی من نگه دار

i don’t wanna lose you now

نمیخواهم حالا تو را از دست بدهم

i’m lookin’ right at the other half of me

دارم یکراست به نیمۀ دیگر خودم نگاه میکنم

the biggest scene is set in my heart

بزرگترین صحنه در قلبم آماده است

there’s a space, but now you’re home

فضایی خالی در آن است، اما الآن دیگر تو خانه ای

show me how to fight for now

و نشانم میدهی که چطور برای «اکنون»بجنگم

and i’ll tell you, baby, it was easy

و به تو خواهم گفت عزیزم، ساده بود

comin’ back into you once i figured it out

بازگشتن به درون تو وقتی بالاخره راهش را فهمیدم

you were right here all along

تو تمام این مدت درست همینجا بودی

it’s like you’re my mirror

مثل این میماند که تو آینۀ منی

my mirror staring back at me

آینۀ من که نگاه خیرۀ مرا برمیگرداند

i couldn’t get any bigger

نمیتوانم از این بزرگتر شوم

with anyone else beside me

با هر کس دیگری (به جز تو) در کنارم

and now it’s clear as this promise

و حالا واضح است همچون این پیمان

that we’re making

که داریم یکی میکنیم

two reflections into one

این دو بازتاب را با هم

cause it’s like you’re my mirror

چرا که انگار تو آینۀ منی

my mirror staring back at me, staring back at me

آینۀ من که به من زل زده، به من زل زده

you are, you are the love of my life

تو… تو عشق زندگی منی

baby, you’re the inspiration for this precious song

عزیزم، تو الهامِ سرودن این ترانۀ ارزشمندی

and i just wanna see your face light up since you put me on

و من فقط دلم میخواهد صورتت را ببینم که به خاطر اینکه مرا دست میاندازی،روشن میشود

so now i say goodbye to the old me, it’s already gone

پس حالا با آن منِ قدیمی وداع میکنم، او دیگر رفته

and i can’t wait wait wait wait wait to get you home

و بی صبرانه منتظرم منتظرمنتظرمنتظرم که ببرمت خانه

just to let you know, you are

فقط برای آنکه به تو بفهمانم که تو

you are, you are the love of my life

تو… تو عشق زندگی منی

girl you’re my reflection, all i see is you

دختر جان تو انعکاس منی، همۀ آنچه میبینم تویی

my reflection, in everything i do

بازتاب من، در هر آنچه میکنم

you’re my reflection and all i see is you

تو انعکاس منی، همۀ آنچه میبینم تویی

my reflection, in everything i do

بازتاب من، در هر آنچه میکنم

you are, you are the love of my life

تو… تو عشق زندگی منی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان