loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 8238 نظرات (0)

[Intro]

[Eminem making sounds:]

Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down!

Ok..

Guess who’s back?

حدس بزن کی برگشته؟

Back again

دوباره برگشته

Shady’s back

شیدی برگشته

Tell a friend

به دوستت بگو

Whaaaaaaaa

Now everyone report to the dance floor

حالا همگی واسه دیدن صحنه نمایش آماده بشن

To the dance floor, to the dance floor

صحنه نمایش,صحنه نمایش

Now everyone report to the dance floor

حالا همگی واسه دیدن صحنه نمایش آماده بشن

Alright Stop!…..Pajama time

بسیار خوب…..وقت خواب

[Verse 1]

Come here little kiddies, On my lap

بیاین اینجا بچه های کوچولو,تو آغوشم

Guess who’s back with a brand new rap?

حدس بزن کی با یه سبک جدید رپ اومده؟

And I don’t mean rap as in a new case of child molestation accusation

و منظورم از رپ یه نوع جدید اتهام تجاوز به کودک نیست

(HA-HA-HA-HA-HA)

No worries, papa’s got a brand new bag of toys

اصلا نگران نباشین بچه ها,پاپا یه کیف پر از اسباب بازی های جدید آورده

What else could I possibly do to make noise?

دیگه چی میتونم انجام بدم تا خودنمایی کنم؟

I done touched on everything, but little boys

من همه چیز رو لمس کردم,جز بچه های کوچیک

That’s not a stab at Michael

اون یه زخم رو صورت مایکل نیست

That’s just a metaphor, I’m just psycho

فقط یه کنایه هست,من فقط یه یه مریض روانیم

I go a little bit crazy sometimes

بعضی مواقع دیونه میشم

I get a little bit out of control with my rhymes

بعضی موقعا با شعر گفتنم دیونه میشم

Good God, dip, do a little slide

خدای خوب پایین بیا,یکم سرسره برو

Bend down, touch your toes and just glide

خم شو,پاهات رو لمس کنم و پرواز کن

Up the center of the dance floor

اونوره صحنه نمایش

Like TP for my bunghole

یه دستمال واسه تمیز کردن ک*ونم واسه گندی که زدم میخوام

And it’s cool if you let one go

و خیلی خوب میشه اگه یکیش رو ول کنی

Nobody’s gonna know, who’d hear it?

هیچکی نمیشنوه,کی آخه میخواد بشنوه؟

Give a little “poot poot”, it’s OK! [Fart Sound]

یکم خودتو راحت کن,آخیش (صدای گوز

Oops my CD just skipped

نه سی دیم بیرون اومد

And everyone just heard you let one rip

و همه شنیدن تو یه بادی دادی بیرون

[Chorus]

Now I’m gonna make you dance

حالا میخوام کاری کنم برقصی

It’s your chance

این شانسه توئه

Yeah boy shake that as$

آره پسر بلرزون اون ک*ونو

Oops I mean girl girl girl girl

شرمنده منظورم دختر بود

Girl you know you’re my world

دختر تو میدونی دنیایه منی

Alright now lose it

بسیارخوب ببازش

(HA-HA-HA-HA-HA)

Just lose it

فقط ببازش

(HA-HA-HA-HA-HA)

Go crazy

دارم دیونه میشم

(HA-HA-HA-HA-HA)

Oh baby

آره عزیز

(HA-HA)

Oh baby, baby

آره عزیز,آره

(HA-HA)

[Verse 2]

Well, it’s Friday and it’s my day

بسیار خوب امروز جمعست و روزه منه

Just to party all the way to Sunday

فقط میخوام تا شنبه پارتی داشته باشم

Maybe ’til Monday, I dunno what day

شاید تا دوشنبه,نمیدونم تا کی

Everyday’s just a holiday

هر روز تعطیلیه

Crusin’ on the freeway

   ساخته شده Village Pepole  کروسین تو راهم هست(کروسین سومین استادیویی هست که توسط

 Feelin’ kinda breezy

یه جورایی احساس آرامش میکنم

Got the top down, lettin’ my hair blow

میذارم سقف ماشین بره , موهام باد بخوره

I dunno where I’m goin’

نمیدونم کجا دارم میرم

All I know is when I get there

تمام چیزی که میدونم کی میرسم اونجا

Someone’s gonna “touch my body”

یکی باید بدنم رو لمس کنه

Excuse me miss, I don’t mean to sound like a jerk

ببخشید خانم,نمیخوام مثله یه احمق رفتار کنم

But I’m feelin’ just a little stressed out from work

اما من خیلی استرس دارم از کارم

Could you punch me in the stomach and pull my hair?

میتونی منو منگنه کنی به شکمم و موهام رو بکشی؟

Spit on me, maybe gouge my eyes out? (Yeah)

تف کن روم,شایدم چشام رو بتونی در بیاری؟

Now, what’s your name girl?

خب اسمت چیه دختر؟

What’s your sign?

نشونت چیه؟

[Dr Dre] “Man, you must be up out your mind”

هی مرد تو حتما مستی

DRE! (HA-HA)

Beer Goggles! Blind!

سرای آبجو ! چشم بند!

I’m just tryna unwind now I’m

دارم سعی میکنم بازشون کنم که کردم

[Chorus]

Now I’m gonna make you dance

حالا میخوام کاری کنم برقصی

It’s your chance

این شانسه توئه

Yeah boy shake that as$

آره پسر بلرزون اون ک*ونو

Oops I mean girl girl girl girl

شرمنده منظورم دختر بود

Girl you know you’re my world

دختر تو میدونی دنیایه منی

Alright now lose it

بسیارخوب ببازش

(HA-HA-HA-HA-HA)

Just lose it

فقط ببازش

(HA-HA-HA-HA-HA)

Go crazy

دارم دیونه میشم

(HA-HA-HA-HA-HA)

Oh baby

آره عزیز

(HA-HA)

Oh baby, baby

آره عزیز,آره

(HA-HA)

[Verse 3]

It’s Tuesday and I’m locked up

سه شنبه هست و من زندانی شدم

I’m in jail and I don’t know what happened

تو زندانم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده

They say I was running butt naked

اونا میگن با کپل لختم اینور و انور میرفتم

Down the street screaming

و تو خیابان جیغ میزدم

(HA-HA-HA-HA-HA)

Well I’m sorry, I don’t remember

بالاخره شرمنده , من بیاد نمیارم

All I know is this much

تمام چیزی که میدونم

I’m not guilty

من گناهکار نیستم

They said, “Save it, boy we gotcha you on tape

اونا میگن ما کلیپ تو رو ضبط کردیم

yellin’ at an old lady ‘Touch my body!’”

و از یه پیرزن خواهش میکردم بدنم رو لمس کنه

Now this is the part where the rap breaks down

حالا این قسمتی هست که رپ درهم میشکنه

It gets real intense, no one makes a sound

خیلی جذابه,لطفا کسی سروصدا نکنه

Everything looks like it’s 8 Mile now

همه چیز جوری بنظر میاد که انگار تو 8mile هستم

The beat comes back and everybody lose themselves

بیت رو باید بگم,و همگی کنترلشون رو ازدست میدن

Snap back to reality

برگردیم به حقیقت

Look it’s B.Rabbit!

نگاه کن اون امینمه(B.Rabbit=اسم امینم در فیلم 8مایل)

Yo you signed me up to battle!?

تو منو واسه مبارزه عضو کردی؟

I’m a grown man!

! من یه مرد بزرگم

Chubba chubba chubba chubba chubba chubbie

I don’t have any lines to go right here so, chubba teletubbie!

من هیچ حرفی واسه گفتن ندارم پس

Fella’s (WHAT?!) Fella’s (WHAT?!)

مرد

Grab you left nut, make your right one jealous (what?)

سمت چپ باسنت رو بگیر,کاری کن سمت راستش حسودی کنه(چی؟)

Black girls

دخترای سیاه پوست

White girls

دخترای سفید پوست

Skinny girls

دخترای لاغر

Fat girls

دخترای چاق

Tall girls

دخترای قد بلند

Small girls

دخترای قد کوچیک

I’m callin’ all girls

من همه شما دخترا رو صدا میکنم

Everyone report to the dance floor

همگی واسه دیدن صحنه نمایش آماده بشن

It’s your chance for a little romance or

این شانس شماست واسه یه رمان کوچیک یا

Butt squeezin’ it’s the season

رو کپلتون فشار بیارین , وقتشه

Just go (HA-HA-HA-HA)

فقط برو

It’s so appeasin’

خیلی آرومه

[Chorus]

Now I’m gonna make you dance

حالا میخوام کاری کنم برقصی

It’s your chance

این شانسه توئه

Yeah boy shake that as$

آره پسر بلرزون اون ک*ونو

Oops I mean girl girl girl girl

شرمنده منظورم دختر بود

Girl you know you’re my world

دختر تو میدونی دنیایه منی

Alright now lose it

بسیارخوب ببازش

(HA-HA-HA-HA-HA)

Just lose it

فقط ببازش

(HA-HA-HA-HA-HA)

Go crazy

دارم دیونه میشم

(HA-HA-HA-HA-HA)

Oh baby

آره عزیز

(HA-HA)

Oh baby, baby

آره عزیز,آره

(HA-HA)

[Outro]

UmMmMmm touch my body

بدنم رو لمس کن

UmMmMmm touch my body

بدنم رو لمس کن

Ooh boy just touch my body

بدنم رو لمس کن پسر

I mean girl just touch my body

منظورم دختر بدنم رو لمس کن

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان