loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 29028 نظرات (0)

We touch I feel a rush

ما لمس کردیم و من احساس فشار میکنم

We clutch it isn’t much

ما چنگ زدیم این چیز زیادی نیست

But it’s enough to make me wonder whats in store for us

اما این واسه اینکه من تعجب کنم که چه چیزی تو فروشگاه واسه ماست کافیه

It’s lust, it’s torturous

 این هوس,این زجراوره

You must be a sorceress ’cause you just

تو باید جادوگر باشی چون تو دقیقا

Did the impossible

کار غیر ممکن رو انجام دادی

Gained my trust don’t play games it’ll be dangerous

اعتماد منو جلب کن,با من بازی نکن..این خطرناکه

If you fuck me over

 اگه کار منو تموم کنی

‘Cause if I get burnt imma show you what it’s like to hurt

چون اگر منعصبانی بشم نشونت میدم که زخمی شدن یعنی چی

Cause I been treated like dirt before you

چون با من قبل از تو مثه 1تیکه اشغال رفتار میشد

And love is “evil”

و عشق شیطانیه

Spell it backwards I’ll show you

اگه از ته بخونی میفهمی (evil – live)

Nobody knows me I’m cold

هیچکسی منو نمیشناس..من سردمه

Walk down this road all alone

تنهایی در جاده راه رفتن

It’s no one’s fault but my own

این گناه کسی نیست,تقصیر منه

It’s the path I’ve chosen to go

این مسیریه که من تصمیم گرفتم برم

Frozen as snow I show no emotion whatsoever so

همه جا از برف یخ زده اما من از انچه پیش اومده  هیچ احساسی  دارم

Don’t ask me why I have no love for these motherf*cking hoes

از من سوال نکن چرا.من هیج عشقی به این *** ندارم

Bloodsucking succubus, what the fuck is up with this?

این خون دمار از روزگارمون دراورد

I’ve tried in this department but I ain’t had no luck with this

من درین جا کلی تلاش کردم اما شانس با من نبود

It sucks but it’s exactly what I thought it would be

این مزخرفه اما دقیقا همون چیزیه که فک میکردم باشه

Like trying to start over

مثه اینه که تلاش کنیم از اول شروع کنیم

I got a hole in my heart, I’m some kind of emotional rollercoaster

1سوراخ تو قلبم ایجاد شده.احساس میکنم من1جور رولر کوسترم(ازین ترن هایی که تو شهربازی هست)

Something I won’t go on ’til you toy with my emotion, so it’s over

چیزی که هیچوقت شروع به کار نمیکنه تا زمانی که تو با احساسات من بازی کنی، پس این تموم شدس

It’s like an explosion every time I hold you

انگار هر دفعه که بقلت میکردم از درون احساس انفجار میکردم

I wasn’t joking when I told you

من شوخی نمیکردم وقتی بهت گفتم که

you take my breath away

تو نفس های منو بریدی

You’re a supernova… and I’m a

تو  ستاره ی دنباله داری و من

I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon

من فضای موشکم و قلب تو ماه

And I’m aiming right at yo

و من هدفم درست تویی

Right at you

درست روی تو

250 thousand miles on a clear night in June

هزاران مایل در 1 شب روشن 25 ماه جون

And I’m aiming right at you

و من هدفم درست تویی

Right at you(x2)

درست روی تو

I do whatever it takes

من هرکاری که براش نیاز باشه رو انجام میدم

When I’m with you I get the shakes

وقتی من با توام تنم میلرزه

My body aches when I ain

بدنم درد میگیره وقتی نیستی

With you I have zero strength

با تو هیچ قدرتی ندارم

There’s no limit on how far I would go

هیچ حد و مرزی برای اینکه تا کجا برم وجود نداره

No boundaries, no lengths

بدون مرز، بدون طول

Why do we say that until we get that person that we thinks

چرا ما میگیم که تا زمانی که ما اون شخصی رو که فک میکنیم

Gonna be that one and then once we get ‘em it’s never the same?

شخص مناسب برای ماست رو به دست نیاریم و هنگامی که به دستشون بیاریم دیگه مثل قبل نیست؟

You want them when they don’t want you

تو اونارو میخوای وقتی که اونا تورو نمیخوان

Soon as they do feelings change

تا اینکه انجام میدن حس ها عوض میشه

It’s not a contest and I ain’t on no conquest for no mate

این مسابقه نیست و من توی هیچ مسابقه ازدواجی پیروز نشدم

I wasn’t looking but I stumbled onto you must’ve been fate

من دنبال کسی نمیگشتم اما تصادفا به تو برخوردم ,تو باید سرنوشتم باشی

But so much is at stake what the f*ck does it take

اما هرچقدر که شرط ببندم ***

Let’s cut to the chase

بیا  به فرار کردن خاتمه بدیم

But a door shuts in your face

اما در روی  تو بسته میشه

Promise me if I cave in and break and leave myself open

بهم قول بده که اگر من فرو بریزم و خرد بشم وخودمو ببازم

That I won’t be making a mistake

من مرتکب اشتباهی نشدم

I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon

من فضای موشکم و قلب تو ماه

And I’m aiming right at yo

و من هدفم درست تویی

Right at you

درست روی تو

250 thousand miles on a clear night in June

هزاران مایل در 1 شب روشن 25 ماه جون

And I’m aiming right at you

و من هدفم درست تویی

Right at you(x2)

درست روی تو

So after a year and 6 months it’s no longer me that you want

بنابراین پس از یک سال و 6 ماه دیگر  تو منو نمیخوای

But I love you so much it hurts

اما من دوست دارم.هرچقدرم که صدمه ببینم

Never mistreated you once

هیچوقت باهات بدرفتاری نکردم

I poured my heart out to you

من قلبم رو به تو دادم

Let down my guard swear to god

حفاظتمو کنار گذاشتم به خدا قسم

I’ll blow my brains in your lap

من مغزمو تو دامنت منفجر میکنم

Lay here and die in your arms

اینجا دراز بکشی و روی بازوات بمیری

Drop to my knees and I’m pleading

زانو میزنم و دفاع میکنم

I’m trying to stop you from leaving

من دارم سعی میکنم که کاری کنم که تورو از رفتن متوقف کنم

You won’t even listen so fuck it

تو حتی نمیخوای گوش کنی پس لعنت بهش

I’m trying to stop you from breathing

من دارم سعی میکنم که کاری کنم که دیگه نفس نکشی

I put both hands on your throat

من هردو دستم رو روی گلوت گذاشتم

I sit on top of you squeezing

درحالی که فشارت میدم روت نشستم

‘Til I snap you neck like a Popsicle stick

تا  گردنت رو مثه 1 پاستیل بشکونم

Ain’t no possible reason I could think of to let you walk up out this house

هیچ دلیلی وجود نداره که من بهت اجازه بدم که پاتو توی این خونه بذاری

And let you live

و بذارم زندگی کنی

Tears stream down both of my cheeks

و اشکهای من روی گونه هام سرازیر شد

Then I let you just go and just give

بعدش من گذاشتم فقط بری و بدی

And before I put that gun to my temple

و قبل از اینکه تفنگ رو روی گیجگاهم بذارم

I told you this

من اینو بهت گفتم

And I would’ve done anything for you

و من همه چیز برای تو انجام میدادم

To show you how much I adored you

واسه اینکه بهت نشون بدم که چقدر ستایشت میکردم

But it’s over now

اما همه چی الان تموم شده

It’s too late to save our love

خیلی دیره که عشقمون رو نجات بدیم

Just promise me you’ll think of me every time you look up in the sky and see a star ’cause imma

فقط به من قول بده که هروقت به آسمان نگاه میکنی و یک ستاره میبینی به من فکر کنی

I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon

مو مث فضای حرکت موشکمو قلب تو کره ی ماه

And I’m aiming right at you

و هدفت درست تویی

Right at you

درست سمت تو

250thousand miles on a clear night in June

هزاران مایل در 1 شب روشن 25 ماه جوَن

And I’m so lost without you

و من خیلی سردرگمم بدون تو

Without you

بدون تو

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان