close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
Bryan Adams - 2

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Bryan Adams - Cloud Number Nine

 

clue number one was when you knocked on my door

اولین نشونه این بود که در خونم رو زدی
clue number two was the look that you wore

دومین نشونه نگاهی که به من انداختی
n' that's when i knew, it was a pretty good sign

و اون، وقتی بود که فهمیدم اون بهترین نشونست
that something was wrong up on cloud number nine

و یه چیزی اون بالا، بالای نهمین ابر درسا از آب در نمیومد!

well it's a long way up and we won't come down tonight

راه درازی اون بالا در پیش داریم و امشب ما به زمین بر نمیگردیم
well it may be wrong but baby it sure feels right
عزیزم ممکنه که این اشتباه باشه ولی حس خوبیه

 

and the moon is out and the stars are bright

اون بالا ماه و ستارگان به روشنی می درخشن
and whatever comes s'gonna be alright

و هرچی پیش آید خوش آید!
cause tonight you will be mine - up on cloud number nine

چون امشب تو مال منی-اون بالا، بالای نهمین ابر
and there ain't no place that i'd rather be

و اونجا بهترین جاست و دوست ندارم جای دیگه ای باشم
and we can't go back but you're here with me

و دیگه راه برگشتی نیست اما تو اینجا با منی
yeah, the weather is really fine - up on cloud number nine

آره اون بالا، بالای نهمین ابر آب و هوای عالی داره

now he hurt you and you hurt me

ولی حالا اون تورو آزار میده و تو منو
and that wasn't the way it was supposed to be

ولی نباید این طور میشد!
so baby tonight let's leave the world behind

پس عزیزم بیا امشب دنیای پشت سرمون رو ترک کنیم
and spend some time up on cloud number nine

و لحظاتی رو اون بالا، بالای نهمین ابر سپری کنیم

well it's a long way up and we won't come down tonight

راه درازی اون بالا در پیش داریم و امشب ما به زمین بر نمیگردیم
well it may be wrong but baby it sure feels right
عزیزم ممکنه که این اشتباه باشه ولی حس خوبیه

 

and the moon is out and the stars are bright

اون بالا ماه و ستارگان به روشنی می درخشن
and whatever comes s'gonna be alright

و هرچی پیش آید خوش آید!
cause tonight you will be mine - up on cloud number nine

چون امشب تو مال منی-اون بالا، بالای نهمین ابر
and there ain't no place that i'd rather be

و اونجا بهترین جاست و دوست ندارم جای دیگه ای باشم
and we can't go back but you're here with me

و دیگه راه برگشتی نیست اما تو اینجا با منی
yeah, the weather is really fine - up on cloud number nine

آره اون بالا، بالای نهمین ابر آب و هوای عالی داره


well we won't come down tonight

خب امشب ما به زمین بر نمیگردیم
yeah we won't come down tonight

آره امشب ما به زمین بر نمیگردیم
no we won't come down tonight

 نه امشب ما به زمین بر نمیگردیم

 

cause the moon is out and the stars are bright

چون اون بالا ماه و ستارگان به روشنی می درخشن
and whatever comes s'gonna be alright

و هرچی پیش آید خوش آید!
cause tonight you will be mine - up on cloud number nine

چون امشب تو مال منی-اون بالا، بالای نهمین ابر
and there ain't no place that i'd rather be

و اونجا بهترین جاست و دوست ندارم جای دیگه ای باشم
and we can't go back but you're here with me

و دیگه راه برگشتی نیست اما تو اینجا با منی
yeah, the weather is really fine - up on cloud number nine

آره اون بالا، بالای نهمین ابر آب و هوای عالی داره


yeah we can watch the world go by - up on cloud number nine

و ما اون بالا، بالای نهمین ابر میتونیم به تماشای دنیایی که در حال گذره بشینیم


Bryan Adams-Nothing I've Ever Known Lyrics

 

Right now I feel - just like a leaf on a breeze

احساس می کن مکه مثل یه برگیم که تو باد شناوره
Who knows where it's blowin'

کی میدونه که این باد داره منو کجا می بره
Who knows where it's goin'

کی میدونه که این باد داره به کجا میره
I find myself somewhere I - I never thought I'd be

حالا خودمو جایی می بینم که هیچ وقت فکرشم نمی کردم باشم
Going round in circles

دایره وار می چرخم
Thinking about you and me

و دارم به خودم و به تو فکر می کنم
How do I explain it when I don't know what to say

چطور می تونم توصیفش کنم وقتی که نمیدونم چی باید بگم
What do I do now - so much has changed

الان باید چیکار کنم – همه چیز تغییر کزده

Nothing I have ever known - has made me feel this way

تا حالا همچین احساسی رو نداشتم
Nothing I have ever seen - has made me want to stay

چیزی ندیدم که منو اینجا نگه داره
but here I am - ready for you

ولی من اینجام – برات آمادم
I'm tornin', I'm fallin' - I hear my home callin'

دارم از هم گسسته می شم، دارم می افتم – میشنوم که خونم منو صدا می کنه
Hey - I've never felt something so strong - oh no

هی! تاحالا همچین احساس قوی نداشتم
It's like nothing I've ever known

همچین چیزی رو تابحال احساس نکردم

Now you're the one I'm looking for

و حال تو اون چیزی هستی که بدنبالشم
You're the one I need

تو تنها چیزی هستی که بهش نیاز دارم
You're the one that gives me - a reason to believe

تو تنها چیزی هستی که دلیلی رو بهم میده که باور کنم
Following a star - has lead to where you are

که اگه ستاره ای رو دنبال کنم به تو خواهم رسید
It feels so strong now - this can't be wrong now

این احساس خیلی قویه – نمیتونه اشتباه باشه

Nothing I have ever known - has made me feel this way

تا حالا همچین احساسی رو نداشتم
Nothing I have ever seen - has made me want to stay

چیزی ندیدم که منو اینجا نگه داره
but here I am - ready for you

ولی من اینجام – برات آمادم
I'm tornin', I'm fallin' - I hear my home callin'

دارم از هم گسسته می شم، دارم می افتم – میشنوم که خونم منو صدا می کنه
Hey - I've never felt something so strong - oh no

هی! تاحالا همچین احساس قوی نداشتم
It's like nothing I've ever known

همچین چیزی رو تابحال احساس نکردم

It's like nothing I've ever known
همچین چیزی رو تابحال احساس نکردم


Right now I feel - just like a leaf on a breeze

احساس می کن مکه مثل یه برگیم که تو باد شناوره
Who knows where it's blowin'

کی میدونه که این باد داره منو کجا می بره
Who knows where it's goin'

کی میدونه که این باد داره به کجا میره


Bryan Adams - When You Love Someone

 

 

When you love someone - you'll do anything

وقتی عاشق کسی هستی – براش همه کار می کنی

you'll do all the crazy things that you can't explain

یک عالمه کار احمقانه انجام میدی،

 کارای احمقانه ای که نمیتونی دلیلی براشون بیاری
you'll shoot the moon - put out the sun

به ماه شلیک می کنی -  خورشید رو خاموش می کنی
when you love someone

وقتی عاشق کسی هستی

you'll deny the truth - believe a lie

تو حتی حقیقت رو انکار می کنی - دروغ رو باور
there'll be times that you'll believe you can really fly

بعضی مواقع میشه که واقعا باورت میشه که میتونی پرواز کنی!
but your lonely nights - have just begun

اما همون موقست که شبهای تنهاییت شروع میشن
when you love someone

وقتی عاشق کسی هستی

when you love someone - you'll feel it deep inside

وقتی عاشق کسی هستی – میتونی اینهو در اعماقت احساس کنی
and nothin else can ever change your mind

و هیچ چیز نمیتونه نظرت رو (نسبت به اون) تغییر بده
when you want someone - when you need someone

قتی کسی رو میخوای – وقتی به کسی نیاز داری
when you love someone...

وقتی عاشق کسی هستی

when you love someone - you'll sacrifice

وقتی عاشق کسی هستی (بخاطرش) حاظری خودتو قربانی کنی
give it everything you got and you won't think twice

هرچی که تا بحال بدست آوردی رو بخاطرش ببخشی

 و حتی بخاطرش 2دل هم نباشی
you'll risk it all - no matter what may come

و بخاطرش همه چیزت رو ریسک می کنی – هرچی پیش آید خوش آید!
when you love someone

وقتی عاشق کسی هستی


you'll shoot the moon - put out the sun

به ماه شلیک می کنی -  خورشید رو خاموش می کنی
when you love someone

وقتی عاشق کسی هستی