close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
Enrique Iglesias - 6

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Enrique Iglesias-Say It Lyrics

 

Oh Ohoh ohohohoh
Oh Ohoh ohohohoh oh oh yeah......

Dont tell me,

چیزی به من نگو

If you're leaving in the morning,

اگه واقعا میخوای صبح ترکم کنی
I don't wanna have a warning,

نمیخوام اخطاری بشنوم
If you're not here,
Just take me,

اگه اینجا نیستی پس منو در آغوش بگیر
Please take me for the last time,

لطفا برای آخرین بار منو در آغوش بگیر
Coz baby now is not the right time,
For us to be scared.

چون عزیزم الان وقت مناسبی برای ترسیدن نیست

Yes i know i wasn't perfect when we fought and cried all those nights,

میدونم که من آدم کاملی نبودم وقتی اون شبها دعوا می کردیم و گریه می کردیم
But the passion that we have is too strong, to give up the fight,

ولی این احساسات ما قوی تر از اونه که بخوایم به جگ و دعوا شکست بخوریم

So i need you to say it,

خب احتیاج دارم که بهم بگی

If you really want to let me go

که آیا واقعا میخوای من ترکت کنم
Coz i don't believe, you know i don't,

چون اصلا باورم نمیشه، میدونی که باورم نمیشه
Won't you tell me the truth,

حقیقتو بهم بگو
Yes i need you to say it,

آره، میخوام خودت بهم بگی

If you really want this love to end,

که آیا واقعا میخوای این عشق و عاشقی به پایان برسه
Look me in the eye and don't pretend,

تو چشمام نگاه کن و تظاهر نکن
That what we have is through,

که چیزی که داریم تموم شده

Don't tell me,
If there is someone else inside you,

اگه چیز دیگه ای درون (قلبت) بهم نگو
Doing all the things that i do,

و هر کاری که من می کنم اونم انجام میده
Coz i don't want to hear,

چون نمیخوام بشنومش

Just take me,

فقط منو در آغوش بگیر
Don't want to feel no-more resistance

دیگه نمیخوام بیش از این استقامت کنی
No we don't have to go the distance,


Cause we're already there,Yes i know i wasn't perfect when we fought and cried all those nights,

میدونم که من آدم کاملی نبودم وقتی اون شبها دعوا می کردیم و گریه می کردیم
But the passion that we have is too strong, to give up the fight,

ولی این احساسات ما قوی تر از اونه که بخوایم به جگ و دعوا شکست بخوریم

So i need you to say it,

خب احتیاج دارم که بهم بگی

If you really want to let me go

که آیا واقعا میخوای من ترکت کنم
Coz i don't believe, you know i don't,

چون اصلا باورم نمیشه، میدونی که باورم نمیشه
Won't you tell me the truth,

حقیقتو بهم بگو
Yes i need you to say it,

آره، میخوام خودت بهم بگی

If you really want this love to end,

که آیا واقعا میخوای این عشق و عاشقی به پایان برسه
Look me in the eye and don't pretend,

تو چشمام نگاه کن و تظاهر نکن
That what we have is through,

که چیزی که داریم تموم شده


All those times we fought

تمام اون زمانی که با هم دعوا می کردیم و
I made you cry,

به گریت مینداختم
I'm sorry,

منو ببخش

So i need you to say it,

خب احتیاج دارم که بهم بگی

If you really want to let me go

که آیا واقعا میخوای من ترکت کنم
Coz i don't believe, you know i don't,

چون اصلا باورم نمیشه، میدونی که باورم نمیشه
Won't you tell me the truth,

حقیقتو بهم بگو
Yes i need you to say it,

آره، میخوام خودت بهم بگی

If you really want this love to end,

که آیا واقعا میخوای این عشق و عاشقی به پایان برسه
Look me in the eye and don't pretend,

تو چشمام نگاه کن و تظاهر نکن
That what we have is through,

که چیزی که داریم تموم شده

i want you to say it,

میخوام بهم بگی
I need you to say it,

نیاز دارم که بهم بگی

i want you to say it,

میخوام بهم بگی
I need you to say it,

نیاز دارم که بهم بگی


That what we have is through)
که تو چه مخمصه ای افتادیم


Oh Ohoh ohohohoh
Oh Ohoh ohohohoh oh oh yeah.......


Enrique Iglesias-Somebody's Me Lyrics


You, do you remember me?

تو، هی تو منو بیاد میاری
Like I remember you?

درست مثل من که تورو بخاطر دارم
Do you spend your life
Going back in your mind to that time?

تو هم کل زندگیت رو در گشت و گذار در خاطرات گذشتت بسر می بری
Because I, I walk the streets alone

چون من، من تنها در کوچه ها قدم می زنم
I hate being on my own

از توخودم بودن نفرت دارم
And everyone can see that I refill

و همه منو می بینن که دارم (از احساست و غصه) پر میشم
And I'm going through hell

و دارم وارد جهنم میشم
Thinking about you with somebody else

وقتی که به تو و اونی که باهاشی فکر می کنم

Somebody wants you

یکی تورو میخواد
Somebody needs you

یکی بهت نیاز داره
Somebody dreams about you every single night

و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره
Somebody can't breath without you, it's lonely

کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
Somebody hopes that someday you will see
That Somebody's Me [2x]
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی


How, How could we go wrong

چطور مسیر عشقمون چنین به گمراهی کشید
It was so good and now it's gone

اون وقتا خیلی خوب بود ولی حالا همه اون روزهای خوش رفتن
And I pray at night that our paths soon will cross

و من هر شب به درگاه خدا دعا می کنم که روزی مسیر جدا شدمون جایی به هم برسن
And what we had isn't lost

و چیزی رو که داشتیم رو گم نکردیم
Cause you're always right here in my thoughts

چون تو همیشه اینجا در ذهن منی

Somebody wants you

یکی تورو میخواد
Somebody needs you

یکی بهت نیاز داره
Somebody dreams about you every single night

و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره
Somebody can't breath without you, it's lonely

کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
Somebody hopes that someday you will see
That Somebody's Me [2x]
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی


You'll always be in my life

تو همیشه در زندگی منی
Even if I'm not in your life

هرچند اگه من تو زندگیت نباشم
Because you're in my memory

چون تو همیشه در ذهن منی
You, will you remember me

تو، تو هم منو به یاد میاری
And before you set me free

آه، و قبل از اینکه منو رها کنی
Oh listen please

آه، تورو خدا به حرفام گو کن

Somebody wants you

یکی تورو میخواد
Somebody needs you

یکی بهت نیاز داره
Somebody dreams about you every single night

و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره
Somebody can't breath without you, it's lonely

کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
Somebody hopes that someday you will see
That Somebody's Me [5x]
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی


Enrique-I have always loved you

 

Since the beginning of time

از آغاز زمان

Since it started to rain

از وقتی شروع به باریدن کرد

Since I heard your laugh

از وقتی صدای خندتو شنیدم

Since I felt your pain

از وقتی رنجت رو احساس کردم

I was too young, you were much younger

من خیلی جوون بودم،تو خیلی جوونتر بودی

We were afraid of each other's hunger

از اشتیاقی که نسبت به هم داشتیم هراسان بودیم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There's never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من  قبل از اینکه خودم رو بشناسم،می شناختمت

Oh my baby, I have always loved you

اوه عزیز من،من همیشه دوست داشتم

Since we kissed the first time

از اولین باری که همدیگرو بوسیدیم

Since we slept on the beach

از وقتی توی ساحل خوابیدیم

You were too close for comfort

تو خیلی به آرامش نزدیک بودی

You were too far out of reach

خیلی دور از دسترس بودی

You walked away, I should have held you

تو ترکم کردی،من باید جلوتو میگرفتم

Would you have stayed for me to tell you?

ممکنه برام صبر کنی تا بهت بگم؟

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There's never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم

Oh my baby, I have always loved you

 اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم

Years go by in a matter of days

سالها به اتفاق روزها میرفتند

And though we go separate ways

و ما از راههای جداگانهای می رویم

I never stop dreaming of you

هرگز دست از رویا های تو بر نداشتم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

When you call ,it makes me cry

وقتی بهم زنگ میزنی منو به گریه میندازه

We never made time for you and I

ما هیچ وقت زمانی برای خودمون نداشتیم

If I could live it all again

اگه من میتونستم دوباره از سر زندگی کنم

I'd never let it end, I'd still be with you

هرگز اجازه نمی دادم تموم بشه،من هنوز با تو هستم

Oh God, I miss you

اوه خدا ، دلم برات تنگ شده

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There's never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم

Oh my baby, I have always loved you

 اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم

Years go by in a matter of days

سالها به اتفاق روزها میرفتند

And though we go separate ways

و ما از راههای جداگانهای می رویم

I never stop dreaming of you

من با رویاههای تو ادامه می دهم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم