close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
Enrique Iglesias - 4

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه اهنگ Enrique Iglesias I Like How It Feels

———

It’s my time, it’s my life,

این زمان منه ، این زنگی منه

I can do what I like

من میتونم کاری که دوست دارم رو انجام بده

For the price of a smile, I gotta take it to right

بره تعمین خرج خنده هام ، من قصد دارم این رو به خوبی بدست بیارم

So I keep living, cause the feel’s right

پس معتقد میمونم ، چون احساس درستی دارم

And it’s so nice, and I’d do it all again

و این خیلی زیباست ، و من همش رو دوباره انجام میدم

This time, it’s forever

این وقتشه ، این برای همیشه هست

It gets better, and I I, I like how it feels

بهترم میشه ، و من ، من … من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

I like how it feels, I like how it feels x3

من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

So just turn it up, let me go

پس فقط پاشو و با من بیا

I’m alive, yes and no, never stop

هنوز زندم ، اره یا نه ؟ هجوقت قرا نیست متوقف شیم

Give me more, more, more

بهم بیشتر بده ، بیشتر و بیشتر

Cause I like how it feels

من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

Ooh yeah, I like how it feels

اوه اره ، من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

You know I like how it feels

تو میدونی من چقدر این احساس رو دوست دارم

Oh yeah I like how it feels

اوه ، من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

Should we love, makes us won

ما عاشق همیم ، مارو به چیروزی میرونه

Let’s make a beautiful world

بذار تا یه دنیای زیبا رو بسازم

Take my hand, it’s alright

دستام رو بگیم ، همه چیز مرتبه

Cuz tonight, we can fly

چون امشب ، من با هم پرواز میکنیم

So I keep living, cause the feel’s right

پس معتقد میمونم ، چون احساس درستی دارم

And it’s so nice, and I’d do it all again

و این خیلی زیباست ، و من همش رو دوباره انجام میدم

This time, it’s forever

این وقتشه ، این برای همیشه هست

It gets better, and I I, I like how it feels

بهترم میشه ، و من ، من … من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

I like how it feels, I like how it feels x3

من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

So just turn it up, let me go

پس فقط پاشو و با من بیا

I’m alive, yes and no, never stop

هنوز زندم ، اره یا نه ؟ هجوقت قرا نیست متوقف شیم

Give me more, more, more

بهم بیشتر بده ، بیشتر و بیشتر

Cause I like how it feels

من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

Ooh yeah, I like how it feels

اوه اره ، من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

You know I like how it feels

تو میدونی من چقدر این احساس رو دوست دارم

Oh yeah I like how it feels

اوه ، من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

[Pitbull]

Will ya consider the best, I consider me the okra

بهترین چیز ممکم رو در نظر بگیر ، منم همینکار رو میکنم

I want my bank account like carlos slim’s, or at least mini oprah

من میخوام حسابم مث “کارلوس اسلیم” یا “مینی اوپرا” باشه

Baby just close your eyes, and imagine any part in the world, i’ve been there

عزیزم فقط چشم هاتو رو ببند ، و جای جای این دنیا رو تصور کن ، من رو میتونی همونجا ببینی

I’m like global warming, anything I just start to heat the things up, but I’ve been here

من مث یه گرما هستم ، یا هر جیزی من فقط میخوام همه جیز رو به اتیش بکشم از گرمام ، اما مم اونجا هستم

Time traveller, two time zones, give me some of my vodka any zone,

من مسافر زمانم ، تو یه لحظه دو جا هستم ، یه ذره از اون ودکا بهم بده

Enrique Iglesias, and translation, Enrique Churches, confession

انریکه ایگلسیاس، و ترجمه ها، کلیساها انریکه، اعتراف هاش

Dale mamita, dimelo todo, alante tu hombre, yo me hago el bobo

اسپانیایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

No te preocupes, baby for real

نه عزیزم اینا خرافات نیستن ، همشون واقعی هستن

Because you gon like how it feels

چون تو هم میری همونطوری که من حس میکردم

Cause I like how it feels

من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

Ooh yeah, I like how it feels

اوه اره ، من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

You know I like how it feels

تو میدونی من چقدر این احساس رو دوست دارم

Oh yeah I like how it feels

اوه ، من از احساسی که بهم میده خوشم میاد

 

متن و ترجمه فارسی اهنگ Enriqe iglesias Tired Of Being Sorry

I don’t know whyYou want to follow me tonight

نمیدونم چرا امشب میخوای به دنبالم بیای!

When in the rest of the worldm,mWith you whom I’ve crossed and I’ve quarreled

وقتی در آرمش دنیا من با تو کج خلقی کردم

Let’s me down so

پس نفرینم کن

For a thousand reasons that I know

بخاطر هزاران دلیلی که میدونم

To share forever the unrest

تا برای همیشه عذاب و آشفتگی رو به من هدیه کنی

With all the demons I possess

با تمام روح های پلیدی که در درونم هست

Beneath the silver moon

در زیر نور نقره ای ماه

Maybe you were right

شاید تو راست می گفتی!

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بودم

I don’t want to fight

دیگه نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry

دیگه از شرمنده بودن خسته شدم

Chandler and Van NuysWith all the vampires and their brides

با تمام خون آشامها و عروسهایشان

We’re all bloodless and blind

ما بی خون و کور هستیم

And longing for a life

و به زور زنده ایم

Beyond the silver moon

در ماوراء نور نقره ای ماه

Maybe you were right

شاید تو راست می گفتی!

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بودم

I don’t want to fight

دیگه نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry

دیگه از شرمنده بودن خسته شدم

I’m standing in the street

در خیابان ایستادم

Crying out for you

تورا صدا می کنم

No one sees me

کسی منو نمیبینه!

But the silver moon

جز نور نقره ای ماه

So far away – so outer space

اون دور دورا، خارج از این کره خاکی

I’ve trashed myself – I’ve lost my way

خودم رو حروم کردم، راهم رو گم کردم

I’ve got to get to you got to get to you

باید بهت برسم، باید بهت برسم

Maybe you were right

شاید تو راست می گفتی!

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بودم

I don’t want to fight

دیگه نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry

دیگه از شرمنده بودن خسته شدم

I’m standing in the street

در خیابان ایستادم

Crying out for you

تورا صدا می کنم

No one sees me

کسی منو نمیبینه!

But the silver moon

جز نور نقره ای ماه

(lalalala [till end]) mMaybe you were right

شاید تو راست می گفتی!

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بودم

I don’t want to fight

دیگه نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry

دیگه از شرمنده بودن خسته شدم

I’m standing in the street

در خیابان ایستادم

Crying out for you

تورا صدا می کنم

No one sees me

کسی منو نمیبینه!

But the silver moon

جز نور نقره ای ماه

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Be With You

Monday night and I feel so low

دوشنبه شبه و من خیلی بی حوصله ام

Count the hours they go so slow

لحظه ها رو میشمرم چقدر دیر میگذره

I know the sound of your voice

من صدای تو رو میشناسم

Can save my soul

میتونه روح منو نجات بده

City lights, streets of gold

چراغای شهر…خیابان هایی از طلا

Look out my window to the world below

از پنجره ام به پایین نگاه میکنم

Moves so fast and it feels so cold

همه چی سریع میگذره و هوا خیلی سرده

And I’m all alone

و من خیلی تنهام

Don’t let me die

نذار بمیرم

I’m losing my mind

دارم دیوونه میشم

Baby just give me a sign

فقط یه نشونه از خودت بهم بده

And now that you’re gone

حالا که نیستی

I just wanna be with you

من فقط میخوام با تو باشم

And I can’t go on

و نمیتونم اینجوری زندگی کنم

I wanna be with you

من میخوام با تو باشم

Wanna be with you

میخوام با تو باشم

I can’t sleep I’m up all night

نمیتونم بخوابم تمام شب بیدارم

Through these tears I try to smile

بین این اشکها سعی می کنم بخندم

I know the touch of your hand

من دستاتو میشناسم

Can save my life

میتونن زندگیمو نجات بدن

Don’t let me down

منو خوار نکن

Come to me now

همین حالا بیا پیشم

I got to be with you some how

من هرجور شده میخوام با تو باشم

And now that you’re gone

و حالا که نیستی

I just wanna be with you

من فقط میخوام با تو باشم

And I can’t go on

نمیتونم اینجوری ادامه بدم

I wanna be with you

میخوام با تو باشم

Wanna be with you

میخوام با تو باشم

Don’t let me down

منو خوار نکن

Come to me now

بیا پیش من

I got to be with you somehow

من میخوام هرجور شده با تو باشم

And now that you’re gone

و حالا که نیستی

Who am I with-out you now

من بدون تو کی ام؟

I can’t go on

نمیتونم به زندگی ادامه بدم

I just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم

And now that you’re gone

و حالا که نیستی

I just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم

And I can’t go on

نمیتونم ادامه بدم

I wanna be with you

من میخوام با تو باشم

Wanna be with you

 میخوام با تو باشم

Just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم

And I can’t go on

و من نمیتونم اینجوری ادامه بدم

I wanna be with you

میخوام با تو باشم

Just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم

Just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم

Just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم

Just wanna be with you

فقط میخوام با تو باشم.

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique ft. Jennifer Lopez Mouth to Mouth

 

She called me up late at night

اون دختره اخره شب بهم زنگ زد

We called an innocent crime

اونو یه تماس معمولی تصور کردیم

She’s such a good waste of time

اون دختره خیلی برای وقت گذرونی خوب بود

But in the back of my mind

اما اون پشت پشتای ذهنم

You know you’re all I’m thinking of

تو میدونی من همش به چی فکر میکنم

You know you’re all I’m thinking of

تو میدونی تویی همه چیزی که بهش فکر میکنم

[Chorus]

I can’t catch a single breath baby,

عزیزم من نمیتونم یه نفسم بکشم

Help me now, help me now

همین الان کمکم کن ، همین الان

Hurry up it’s killing me the way I need your mouth to mouth, mouth to mouth

عجله کن این منو میکشه ، من نیاز به نفس دهن به دهنت دارم ، دهن به دهن

I can’t catch a single breath baby,

نمیتونم یه نفسم بکشم عزیزم

Help me now, help me now

همین الان کمکم کن ، همین الان

Hurry up it’s killing me the way I need your mouth to mouth, mouth to mouth

عجله کن این منو میکشه ، من نیاز به نفس دهن به دهنت دارم ، دهن به دهن

[Jennifer Lopez]

Kills me to let it inside

جون من اجازه بده بیا اینجا

Feels like the wrong kind of guy

احساسم شبیه یه اشتباه پسرونه هست

He falls asleep by my side

اون کنار من زمین می افته و میخوابه

But in the back of my mind

اما اون پشت پشتای ذهنم

You know you’re all I’m thinking of

تو میدونی من همش به چی فکر میکنم

You know you’re all I’m thinking of

تو میدونی تویی همه چیزی که بهش فکر میکنم

[Chorus]

I can’t catch a single breath baby,

نمیتونم یه نفسم بکشم عزیزم

Help me now, help me now

همین الان کمکم کن ، همین الان

Hurry up it’s killing me the way I need your mouth to mouth, mouth to mouth

عجله کن این منو میکشه ، من نیاز به نفس دهن به دهنت دارم ، دهن به دهن

I say you make me feel alive

بهت میگم تو احساس زنده بودن بهم میدی

I say you bring me back to life

من بهت میگم که منو به زندگی برگردون

I can’t catch a single breath baby,

من یه نفسم ازم در نمیاد عزیزم دارم میمیرم

Lay me down, mouth to mouth

بذارم پایین و دهنتو رو دهنم بذار و بهم نفس بده

[Chorus]

I can’t catch a single breath baby,

نمیتونم یه نفسم بکشم عزیزم

Help me now, help me now

همین الان کمکم کن ، همین الان

Hurry up it’s killing me the way I need your mouth to mouth, mouth to mouth

عجله کن این منو میکشه ، من نیاز به نفس دهن به دهنت دارم ، دهن به دهن

I say you make me feel alive

بهت میگم تو احساس زنده بودن بهم میدی

I say you bring me back to life

من بهت میگم که منو به زندگی برگردون

I can’t catch a single breath baby,

من یه نفسم ازم در نمیاد عزیزم دارم میمیرم

Lay me down, mouth to mouth

بذارم پایین و دهنتو رو دهنم بذار و بهم نفس بده

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias On Top Of You

Baby you’ve been giving feeling to me all night

عزیزم تمام شب با هم حا حال کردیم

And I can’t leave unless you’re leaving with me tonight

و من نمی تونم اینجا رو ترک کنم مگر اینکه تو هم با من بیای

Now it’s not difficult to tell oh baby you’re selecting

و حال دیگه گفتنش سخت نیست، آه عزیزم تو تکی

And I think you’re selecting me

و فکر کنم که منو انتخاب کردی

To leave you (Spanish) baby can’t you see

تا ترکت کنم، عزیزم نمیتونی ببینی؟

I wanna leave with you gotta take you home

میخوام اینجا رو با تو ترک کنم، میخوام تورو به خونه ببرم

I can see it inside my head oh

اینو در درونم می بینم

That if I leave with you and I get you home

که اگه اینجا رو با تو ترک کنم و تورو به خونه ببرم

Baby you’re gonna love what I do when I’m on top of you

عزیزم تو عاشق کاری میشی که قراره انجام بدم، وقتی روی تو هستم

Know I’m now on top of you

می دونی، من روی تو هستم

There’s no need for us to see the future tonight

دیگه نیازی نیست که امشب به دمبال شانس و اقبال بگردیم

I just wanna live inside this moment all night

تنها چیزی که میخوام اینه که تا آخر شب تو همین لحظه زندگی کنم

No It’s not difficult to tell baby I’m attractive

نه،دیگه گفتنش سخت نیست که جذابم

That’s the way you make me feel

و این حسیه که تو بهم میدی

I wanna lead you (Spanish) baby can’t you see

میخوام تورو (به خونه) رهنمایی کنم، عزیزم نمیتونی ببینی؟

I wanna leave with you gotta take you home

میخوام اینجا رو با تو ترک کنم، میخوام تورو به خونه ببرم

I can see it inside my head oh

اینو در درونم می بینم

That if I leave with you and I get you home

که اگه اینجا رو با تو ترک کنم و تورو به خونه ببرم

Baby you’re gonna love what I do when I’m on top of you

عزیزم تو عاشق کاری میشی که قراره انجام بدم، وقتی روی تو هستم

Know I’m now on top of you

می دونی، من روی تو هستم

Something like can’t divine

درست مثل چیزیه که نمیشه پیشگویی کرد

But your eyes tell the story

ولی چشمات داستانش رو برام تعریف می کنه

When my love fills you up

وقتی از عشقم لبریز شدی

You never come down no you never come down

هیشچوقت آروم نخواهی گرفت، هیچوقت آروم نخواهی گرفت

I wanna leave with you gotta take you home

میخوام اینجا رو با تو ترک کنم، میخوام تورو به خونه ببرم

I can see it inside my head oh

اینو در درونم می بینم

That if I leave with you and I get you home

که اگه اینجا رو با تو ترک کنم و تورو به خونه ببرم

Baby you’re gonna love what I do

عزیزم تو عاشق کاری میشی که قراره انجام بدم

I wanna leave with you gotta take you home

میخوام اینجا رو با تو ترک کنم، میخوام تورو به خونه ببرم

I can see it inside my head oh

اینو در درونم می بینم

That if I leave with you and I get you home

که اگه اینجا رو با تو ترک کنم و تورو به خونه ببرم

Baby you’re gonna love what I do when I’m on top of you

عزیزم تو عاشق کاری میشی که قراره انجام بدم، وقتی روی تو هستم

Baby you’re gonna love what I do when I’m on top of you

عزیزم تو عاشق کاری میشی که قراره انجام بدم، وقتی روی تو هستم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Away

Away always, oh yea away away

this feels like the coldest day in a hurricane looking through a glass window

احساس می کنم که از یه پنجره شیشه ای دارم به یک روز سر تو یه گردباد نگاه می کنم

and ya screaming to the top of your lungs, and the bells done rung

و تو داری از ته دل جیغ میزنی و زنگها به صدا در اومدن

and the crowd can’t hear you

و هیچکس صداتو نمیشنوه

and all that i can see is a building burning

و من تنها چیزی که میتونم ببینم ساختمونی هست که داره آتیش میگیره

i just gotta rescue my baby

فقط میخوام بچمو نجات بدم

but you don’t even recognize me

ولی تو حتی منو بیاد هم نمیاری

and even though the feeling’s been gone i just wanna be here

و اگرچه اون احساسات فراموش شدن ولی میخوام بازم اینجا باشم

to pick up the little pieces of remains

تا ذره های ریزی رو که هنوز باقی موندن رو بردارم

i’m going down the plane is smoking

دارم از طبقه ای که داره آتیش میگیره پایین میرم

and the only one who can save me is you but you wanna

و تنها کسی که میتونه منو نجات بده تویی، ولی تو منو

throw me Away, away, away, away, oh why

ترد می کنی آه چرا

i wanna know

میخوام بدونم

i wanna know why you wanna

میخوام بدونم چرا منو ترد می کنی

 throw me Away, away, away, away, oh why

ترد می کنی آه چرا

i gotta know why you wanna throw me away

Away, away, away, away, oh why

باید بدونم چرا منو ترد می کنی

i wanna know

میخوام بدونم

i wanna know why you wanna throw me

میخوام بدونم چرا منو ترد می کنی

you used to ask why i was i so skeptic, of love

از من می پرسیدی که چرا به عشق بدبینم

girls cuz it changes, and it ain’t got to be no real season

دخترا جون این عوض شده؛ این به حقیقت دیگه نمیرسه

 you start to live the dream and before you know

تو رویایی رو شروع کردی وقبل از اینکه خودتم متوجه بشی

there’s a door that open, and the moment you walk in it close

دری باز میشه و زمانی که واردش میشی بسته میشه

maybe it’s somebody else or a situation that you can’t help

شاید کس دیگه ای باشه یا موقعیتی دیگه که نتونی فراموشش کنی

oh love, oh love, oh love, oh love

آه عشق من

just ain’t what it used to be

ولی دیگه اون طوری که قبلا بود نیست

i confronted my fears with open arms

من با ترسم با آقوش باز روبرو شدم

although you said you will never give up on us but now you blow me

اگر چه تو گفته بودی که هیچوقت تسلیم نمیشی ولی حالا ترکم کردی

throw me Away, away, away, away, oh why

ترد می کنی آه چرا

i wanna know

میخوام بدونم

i wanna know why you wanna

میخوام بدونم چرا منو ترد می کنی

 throw me Away, away, away, away, oh why

ترد می کنی آه چرا

i gotta know why you wanna throw me away

Away, away, away, away, oh why

باید بدونم چرا منو ترد می کنی

i wanna know

میخوام بدونم

i wanna know why you wanna throw me

میخوام بدونم چرا منو ترد می کنی

Perfect we said we’d never be

اونطور که گفته بودیم کامل نبودیم

so why is this happening to me

ولی چرا این اتفاق برام افتاد

no way no way

به هیچ وجه، به هیچ وجه

throw me Away, away, away, away, oh why

ترد می کنی آه چرا

i wanna know

میخوام بدونم

i wanna know why you wanna

میخوام بدونم چرا منو ترد می کنی

 throw me Away, away, away, away, oh why

ترد می کنی آه چرا

i gotta know why you wanna throw me away

Away, away, away, away, oh why

باید بدونم چرا منو ترد می کنی

i wanna know

میخوام بدونم

i wanna know why you wanna throw me

میخوام بدونم چرا منو ترد می کنی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Coming Home

Sometimes I feel I’m going nowhere

گاهی فکر می کنمدارم جایی نمیرم

I’m moving but I just can’t find the way

حرکت می کنم اما راهمو پیدا نمی کنم

Surrounded by a million faces

هزارن نفر دور و بر منن

They all say, they might be friends

و همشون میگن دوستمن ولی مطمئن نیستم

Take another drink to hide the sorrow

یه لیوان دیگه بزن تا شرمساریت رو مخفی کنی

But come the morning, nothing’s changed

ولی وقتی صبح که میشه، هیچ چیز تغییر نکرده

The concrete skies are rushing by me

آسمون سنگی بالای سرم به سرعت میگذره

This is wrong, it’s getting on

یه چیزی درست نیست، داره میگذره

I don’t wanna wait until it’s over

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا به پایان برسه

I don’t wanna wait until it’s gone

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا از کفم بره

I can’t wait until tomorrow

نمیتونم تا فردا صبر کنم

Cause I been waiting for so long

چون خیلی وقت بود که منتظر بودم

So baby I’m coming home, oh oh

پس عزیزم، دارم میام خونه

Baby I’m coming home

عزیزم دارم میام خونه

I heard the radio play your favorite song

شنیدم رادیو داشت آهنگ مورد علاقتو پخش می کرد

Made me think of all the things we used to do

و بهیاد تمام کارهایی افتادم که با هم انجام میدادیم

There’s so much we used to talk about

خیلی چیزا بود که راجع بهشون حرف می زدیم

And now I can’t, even when I say I miss you, no

و حالا دیگه نه، حتی وقتی بهت میگم دلم برات تنگه

I don’t wanna wait until it’s over

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا به پایان برسه

I don’t wanna wait until it’s gone

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا از کفم بره

I can’t wait until tomorrow

نمیتونم تا فردا صبر کنم

Cause I been waiting for so long

چون خیلی وقت بود که منتظر بودم

So baby I’m coming home, oh oh

پس عزیزم، دارم میام خونه

Baby I’m coming home

عزیزم دارم میام خونه

I don’t wanna wait until it’s over

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا به پایان برسه

I don’t wanna wait until it’s gone

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا از کفم بره

I can’t wait until tomorrow

نمیتونم تا فردا صبر کنم

Cause I been waiting for so long

چون خیلی وقت بود که منتظر بودم

So baby I’m coming home, oh oh

پس عزیزم، دارم میام خونه

Baby I’m coming home

عزیزم دارم میام خونه

Baby I’m coming home, oh oh

عزیزم دارم میام خونه

Baby I’m coming home…

عزیزم دارم میام خونه

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Lost Inside Your Love

I could never miss your love

هیچوقت نتونستم از عشقت چشمپوشی کنم

As warm as a Miami day

عشقی که مثل روزهای داغ میامی می مونه

I could never get enough

هشچوقت ازش سیر نشدم

Wetter than an ocean wave

عشقی که خیستر از موجهای اقیانوسه

Now, one is the key, two is the door

حالا، یک کلیده و دومی در

Three is the path that will lead us to four

سومی مسیری هست که مارو به سمت چهار سوق میده

Five is the time you kidnap my mind Into ecstasy

پنج هم زمانی هست که ذهن منو دزدیدی و روانیم کردی

I’m lost inside your love

من تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

When the two of us are one

وقتی جفتمون یک میشیم

There’s no place I’d rather be, oh no

دیگه نمیخوام هیچ جای دیگه ای باشم

I’m disappearing in your love

تو عشقت محو میشم

Wilder than my wildest dreams, oh yeah

وحشی تر از رویا های وحشیم، آه آره

Now, one is the key, two is the door

حالا، یک کلیده و دومی در

Three is the path that will lead us to four

سومی مسیری هست که مارو به سمت چهار سوق میده

Five is the time you kidnap my mind Into ecstasy

پنج هم زمانی هست که ذهن منو دزدیدی و روانیم کردی

I’m lost inside your love

من تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Over and over, you know what I need

بارها و بارها و بارها

I see over and over you keep taking me A little bit too far

بارها و بارها می بینم که داری منو کمی از خودت دور می کنی

A little bit too deep

کمی عمیق 

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

I’m lost inside your love

من تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Alive

Come on…. It is you and me

بیا ….فقط منو توییم

I see you standin’ there

می بینم که اونجا ایستادی

And I’m watchin’ every move you make

و تمام حرکاتت رو زیر نظر دارم

I’m just waiting for the moment to

فقط منتظر لحظه ای هستم که

walk up to you

بیام پیشت

and tell the truth

و حقیقت رو بهت بگم

You will understand

خواهی فهمید

Something about you makes me lose control

چیزی در تو هست که کنترلم رو در برابرت از دست میدم

Takes my thoughts into another world

و ذهن من رو به دنیای دیگه ای می بره

Where you touchin’ me and you can’t let go…

جایی که منو نوازش می کنی و نمیتونی دست از سرم بر داری

I see you standin’ Across a floor

می بینمت که اونطرف نشستی

I’m comin’ to ya… to ya… to ya

دارم میام پیشت، پیشت، پیشت

Baby I… I’m gonna make you feel alive

عزیزم، میخوام بهت احساس زندگی بدم

Ohh… I’m standin’ right in front of you… all you have to do

آه، درست روبروت ایستادم، تمام کاری که لازمه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Sometimes I try to find A million reasons not to be with you

گاهی دنبال میلیونها دلیل میگردم که با تو نباشم

Now you are way deep inside of me

حالا در اعماق منی

And it makes me weak

و این به من احساس ضعف میده

Ohh I just can’t breathe

آ، نمیتونم نفس بکشم

I see you dancin’ On the floor

میبینمت که داری می رقصی

I’m comin to you… to you… to you…

دارم میام پیشت، پیشت، پیشت

Baby I… I’m gonna make you feel alive

عزیزم، میخوام بهت احساس زندگی بدم

Ohh… I’m standin’ right in front of you… all you have to do

آه، درست روبروت ایستادم، تمام کاری که لازمه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

iI see it …. I see it …. I see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

I make you feel alive

احساس زندگی بهت میدم

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

I see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

متن و ترجمه فارسی آهنگ زیبای Enrique I have always loved you

Since the beginning of time

از آغاز زمان

Since it started to rain

از وقتی شروع به باریدن کرد

Since I heard your laugh

از وقتی صدای خندتو شنیدم

Since I felt your pain

از وقتی رنجت رو احساس کردم

I was too young, you were much younger

من خیلی جوون بودم،تو خیلی جوونتر بودی

We were afraid of each other’s hunger

از اشتیاقی که نسبت به هم داشتیم هراسان بودیم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There’s never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من  قبل از اینکه خودم رو بشناسم،می شناختمت

Oh my baby, I have always loved you

اوه عزیز من،من همیشه دوست داشتم

Since we kissed the first time

از اولین باری که همدیگرو بوسیدیم

Since we slept on the beach

از وقتی توی ساحل خوابیدیم

You were too close for comfort

تو خیلی به آرامش نزدیک بودی

You were too far out of reach

خیلی دور از دسترس بودی

You walked away, I should have held you

تو ترکم کردی،من باید جلوتو میگرفتم

Would you have stayed for me to tell you?

ممکنه برام صبر کنی تا بهت بگم؟

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There’s never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم

Oh my baby, I have always loved you

 اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم

Years go by in a matter of days

سالها به اتفاق روزها میرفتند

And though we go separate ways

و ما از راههای جداگانهای می رویم

I never stop dreaming of you

هرگز دست از رویا های تو بر نداشتم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

When you call ,it makes me cry

وقتی بهم زنگ میزنی منو به گریه میندازه

We never made time for you and I

ما هیچ وقت زمانی برای خودمون نداشتیم

If I could live it all again

اگه من میتونستم دوباره از سر زندگی کنم

I’d never let it end, I’d still be with you

هرگز اجازه نمی دادم تموم بشه،من هنوز با تو هستم

Oh God, I miss you

اوه خدا ، دلم برات تنگ شده

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There’s never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم

Oh my baby, I have always loved you

 اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم

Years go by in a matter of days

سالها به اتفاق روزها میرفتند

And though we go separate ways

و ما از راههای جداگانهای می رویم

I never stop dreaming of you

من با رویاههای تو ادامه می دهم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم